יור וועדת המשנה לתכנון ובניה מונה בניגוד להוראות החוק

מבוכה בעירייה, החוק קובע שרק ראש הרשות או אחד מסגניו יכהן בתפקיד יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה.

גולדברג
גולדברג

שמעון גולדברג חבר מועצת העיר שמעון גולדברג, איש אגו"י סיעת כוח, נקבע כסגן ממונה על תיק ההנדסה וחבר הנהלת העיר וכיו"ר ועדת משנה תכנון ובניה בישיבת מליאה בה דיווח רמ"ט ראש העירייה על הרכב הוועדות בתחילת חודש מרץ אפריל 2019.

האם שמעון גולדברג מונה לתפקידו כיו"ר ועדת המשנה בהתאם להוראות החוק? הוראות תכנון ובניה סעיף 18 לחוק, סעיף קטן ה אומר כך: ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה וזה הרכבה: ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך. כאמור מי שמכהן בתפקיד יו"ר ועדת המשנה הוא סגן הממונה על תיק ההנדסה ולא סגן ראש העיר.

בסוגיה זו נתלים עתה חברי מועצת העיר מטעם הליכוד הטוענים לפסלות כל ההחלטות אשר התקבלו בוועדת המשנה בעיריית בית שמש.

מצב מסובך? לגמרי!!! בהתחשב בכך שוועדת המשנה הקודמת אשר קיבעה החלטות גורליות לבנוי בעיר בית שמש בראשות משה מונטג, גם כן לא היה סגן ראש העיר.

"על פי חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יעוץ וחקיקה (אזרחי) אין אפשרות לחבר וועדה שאינו סגן ראש העיר למלא את מקום יו"ר הרשות כממלא מקומו בהעדרו בוועדה לתכנון ובניה. רק סגן ראש עיר יכול למלא את מקומו כפי שהסברתי והבעתי התנגדותי במועצת העיר בישיבתה כוועדה לתכנון ובניה. לפי חוות דעת זאת יש להביא מחדש את מינוי ממלא מקום ראש העיר בוועדה לתכנון ובניה לישיבת המליאה הקרובה של וועדת תכנון ובניה. מינויו של חבר המועצה עו"ד יובל לוי כממלא מקום יו"ר וועדת תכנון ובניה בהעדרו (על פי ההסכמים הקואליציוניים) אינו מתיישב עם הוראות חוק תכנון ובנייה כפי שפורשו על ידי המשנה ליועמ"ש לממשלה".

בכל מקרה אנחנו מחכים למוצא פיהם של היועץ המשפטי לעירייה ושל דוברת העירייה.

נושאים: וועדת משנה לתכנון ובניה
גולדברג
גולדברג
גולדברג
גולדברג
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: