יועציה המשפטיים של העירייה הודו בעליון על "מציאות קשה בעיר"

שלושה יועצים משפטיים שכרה עיריית בית שמש להסביר בקשתה לעיכוב ביצוע. השלושה וביניהם היועץ המשפטי הודו לפני העליון "במתחים שיש בין המגזרים ובין תתי המגזרים"

אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה
אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה

אנחנו אחרי החלטת העליון המעכבת בשבועיים את ביצוע החלטה לפי פקודת ביזיון בית משפט שנפסקה נגד עיריית בית שמש בבית המשפט המחוזי, החלטה לפיה ביצוע פסה"ד יידחה בשבועיים ימים, ועם זאת כדאי שנראה כיצד היועצים המשפטיים שנשכרו להגן על משה אבוטבול ועיריית בית שמש מנסים לשכנע את בית המשפט העליון בבקשתם לעכב. האם חשבו רחוק לפני שאמרו או כתבו את המילים האלה? וכיצד הם ישפיעו על הבאים לעיר, אלו שרוצים שיבואו למתחם ה.

"בית המשפט מתבקש להתערב בהחלטה נשוא הבקשה וכן נוכח הרגישות העניין וההשלכה הקשה שיש ותהיה להחלטה על מערכת היחסים, המתוחה מאוד גם כך, בין המגזרים השונים בעיר בית שמש.". מעניין לאיזה השלכות מכוונים המבקשים. האם יחזק את דורשי ההפרדה, האם פירוש הדבר שהמחנה הציוני יפרוש מהנהלת מועצת העיר ואז אחדות העיר תעמוד בסכנה?

שימו לב בהמשך, ולא נביא לכם את כל שלל הנימוקים, רק פסוקים נבחרים מהבקשה. "המבקשים יטענו כי קביעותיו של בית משפט קמא מתעלמות או לא נותנות את המשקל הראוי למציאות הקשה ביותר השוררת בעיר בית שמש והמתאפיינת כפי שנקבע ע"י בית המשפט קמא בהחלטה עצמה, במתחים בין המגזרים ותתי המגזרים השונים הקיימים בעיר, לרבות גילויי אלימות כלפי אוכפי החוק מטעם העירייה".

תראו מה הם כותבים, ואם הדברים היו נכתבים על ידי מאן דהוא מבית שמש הציונית היו טוענים שמדובר במסיתים, באנשים רעים. הנה מה שכותבים היועץ המשפטי לעירייה, יחד עם שני עורכי דין שכירים לטובת המשימה.

ובהמשך: "המבקשים יטענו כי חרף המציאות הקשה הקיימת בעיר בית שמש בכלל, ובכל הנוגע לשלטי הצניעות בפרט, השקיעו ומשקיעים המבקשים מאמצים רבים".

עכשיו לפחות אחרי שהודה הראש עירנו במציאות קשה, ואולי אחרי שהבין וביטא זאת לפני בית המשפט העליון, אולי יואיל להשלים את המלאכה ויכתוב מכתב לשר הפנים אריה דרעי, להסביר לו את המציאות הקשה, המורכבת שבעיר אחת לא יכולים לדור ביחד אלה בצד אלה. כי המתחים ימשיכו, כי הריבים יתפתחו, כי האלימות תגדל, כי הוויכוחים יתעצמו, כי המחלוקת רק תחריף.

נושאים: עיריית בית שמש, ערעור בעליון, שלטי הצניעות
אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה
אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה
אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה
אחד מתוך שלושה, היועץ המשפטי לעירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
יועציה המשפטיים של העירייה הודו בעליון על "מציאות קשה בעיר"
הרב בריח 2נכתבה ביום ראשון, 26 באוגוסט 2018, 07:33

אכן מציאות קשה שהעיריה על שלל יועציה המשפטיים לא השכילו לאכוף עד היום משהו פשוט.כל קיר בניו שיש עליו שלט או כיתוב פוגעני יש דיירים שאחראים על כל נזיקין מצד הנכס שלהם.איפה הדוחות והקנסות? מהסכום שישולם אפשר לממן צביעת קירות השכונה כעל שידרש ולהפסיק לגלגל עניים לשמיים ואיפה המצלמות שהובטחו וחויבו על ידי בית במשפט!!!