חוק הבחירות המקומיות החדש פוגע בזכויות הציבור

עמותה משפטית פנתה לשר הפנים וליועמ"שים בממשלה ובכנסת להגיב לפנייתה בדרישה לפתוח את ספר הבוחרים ולעדכנו בהתאם לאחר ההחלטה לדחות את הבחירות המקומיות לינואר 2024. קראו כאן והפיצו...

בחירות 2024
בחירות 2024

חוקתי - חרדים למדינה ולשלטון הציבורי (ע"ר( פנתה היום ליועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת ולשר הפנים למיצוי הליכים בשל הפגמים החוקתיים החמורים שנפלו בחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד - התראה דחופה לפני נקיטה בהליכים משפטיים.

פניה זו באה לחזק מה שפורסם כאן לראשונה על הפגיעה בזכות הבוחר בכל מקום שהוא בודאי בעיר שלנו. העמותה שנוסדה רק לפני שנתיים פעילה בנושאים למען אכיפת שלטון החוק במגזר הפוליטי הציבורי והפרטי.

שמעון שמואלי, עו"ד, ב"כ העמותה מסביר בפנייתו לנ"ל כי מרשתו "מסכימה, תמכה ותומכת בדחיית הבחירות, שכן יש בכך צורך מהותי כפי שנקבע בחוק וזאת נוכח המצב השורר במדינת ישראל שלא מאפשר כעת קיום בחירות במועדן וניהול מערכת בחירות סדירה, בין היתר בשל פינוי תושבים רבים מביתם; הריסת מבני ציבור רבים; סכנה בהתקהלות ציבורית; אנשים רבים המגויסים למילואים וכיו"ב."

עם זאת החלת סעיף 2 לחוק באופן כוללני וללא הבחנה על כל הפעולות שנעשו בהתאם למועד הבחירות המקורי, והחלתו על פנקס הבוחרים ועל רשימת המועמדים ללא אפשרות לפתוח אותן ולקבוע מועד נוסף לשליפה שלישית וכן להגשת רשימות מועמדים חדשות, תפגע באופן מהותי בזכות לבחור ולהיבחר שכידוע הן זכויות יסוד במשטר דמוקרטי.

עו"ד שמואלי מסביר בפנייתו את הפגיעה, הזכות לבחור – למעשה, תכולת סעיף 2 הקובעת כי כל הפעולות שבוצעו עד למועד 16.10.2023 ללא החרגה של קביעת שליפה חדשה של פנקס הבוחרים במועד סמוך יותר ליום הבחירות החדש, תפגע באוכלוסיות רבות שלא היו זכאיות להצביע לפי מועד הבחירות המקורי, אך עקרונית יהיו זכאיות לכך לפי המועד המתוקן. וכן הזכות להיבחר – דחייה משמעותית כאמור בחוק של מועד הבחירות, ללא אפשרות להגשה מחדש של מועמדות, פוגעת במי שמסיבה זו או אחרת לא היה יכול בהתאם לדין להתמודד בבחירות במועדן המקורי, אך יוכל לעשות במועד הבחירות המתוקן.

עוד נימוק מוסיף עו"ד שמואלי במכתבו המפרט ומסביר: "בשל הזמן הרב שיחלוף עד מועד הבחירות החדש, ברי כי יהיו רשימות מועמדים שיפרשו, או רשימות שהוגשו באופן נפרד שירצו להתמזג, או רשימות חדשות שירצו להצטרף זאת ביתר שאת נוכח מצב המלחמה השורר בייחוד בערי ויישובי הדרום, אם בשל רצון לחבר יחדיו ואם בשל נסיבות טראגיות של מועמדים שנרצחו.

עו"ד שמואלי מבקש מהממוענים, היועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לכנסת , וכן שר הפנים משה ארבל לתת תגובה לפנייתו בטרם יחליט על המשך דרכו כולל פנייה לערכאות משפטיות.

נמשיך לעקוב.

נושאים: בחירות 2024, חוקתי- עמותה משפטית חרדית, גלי בהרב מיארה, שר הפנים, בית שמש
בחירות 2024
בחירות 2024
בחירות 2024
בחירות 2024
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: