חברי האופוזיציה הצביעו וקיבלו החלטות, משרד הפנים לא מודע להחלטותיהם

ולכן כנראה גם אין סמכות שתדרוש לבצע את ההחלטות שהתקבלו ברוב דעת האופוזיציה. משרד הפנים מנותק מנבחרי ציבור?

חדר מליאה ריק
חדר מליאה ריק

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין האחרונה שזומנה בידי חברי גוש הריפוי- האופוזיציה הובאו הצעות החלטה בשמם של 12 חברי מועצה. ראש העיר שניהלה את הישיבה העדיפה להתעלם מהצעותיהם ואפשרה לנוכחים לנהל דיון, לעיתים, שטותי, לעיתים עם תוכן מעניין אפילו. בסופו של יום הורמו הידיים והתקבלה החלטות רוב להצעותיהם.

ההחלטות כאמור אושרו ובהם החלטה משמעותית לאישור רכישת מנדים בסכום של 15 מיליון ש"ח, ד אושרו גם סעיפי תברים חשובים לבנייה ולארגון. שלום אדרי יו"ר סיעת הליכוד התבטא כך: " יש ישיבה שלא מן המניין, ישיבה חוקית שממונה המחוז ראה את הסעיפים, את כול הסעיפים וביקש ממך לכנס את המליאה. עם כול הכבוד ליועץ המשפטי, אנחנו נקיים את הדיון, נעשה את ההצבעה ואחר כך תלכו לבית המשפט ונראה אם המעשה חוקי או לא."

חברי המועצה הצביעו, קיבלו החלטות. יישום?

הנה שימו לב לתשובת דוברות הפנים לשאלתנו הברורה: מצורף פרוטוקול מליאה שלא מן המנין, שזומנה בידי חברי האופוזיציה בעיריית בית שמש, התקבלו החלטות ללא כל התנגדות מצד ראש העירייה. מה דינן של ההחלטות האלה. האם הן בתוקף, והאם התב"רים שאושרו במסגרת המליאה יכולים להתקיים/להתבצע גם ללא כינוס מליאה נוספת. אנא תשובתכם.".

תשובת משרד הפנים: מבירור עולה כי הנושא אינו מוכר במשרד. ככל שתתקבל פניה, היא תבדק כמקובל

חזרנו למשרד הפנים ושאלנו: האם ההחלטות תקפות? האם חוות הדעת שהניח היועץ המשפטי לפיה אין תוקף להחלטות מכיוון שמי שיכול להעלות הצעות כאלה לסדר יום רק ראש העיר"

משרד הפנים החלטי: התשובה בעינה עומדת עומדת"

חברי האופוזיציה טרחו, כינסו מליאה שלא מן המנין, הצביעו, וביקשו לקבע עמדתם. אלא מאי? הם לא טרחו לדרוש זאת ממשרד הפנים.

האם חברי מועצת העיר מהאופוזיציה ידרשו לקיים את החלטותיהם? נמשיך לעקוב.

נושאים: בית שמש, אופוזיציה, שלום אדרי, עליזה בלוך, משרד הפנים
חדר מליאה ריק
חדר מליאה ריק
חדר מליאה ריק
חדר מליאה ריק
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: