הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת

מה אתם יכולים ללמוד ממסמך כזה? הנה הדוח של הקרן לפיתוח שהונח לפני חברי מועצת העיר, ממה שאין בו תוכלו ללמוד הרבה, למשל מה ועל מה הוצאו כספים במהלך שנת העבודה השוטפת? והאם לא היו תנועות במהלך השנה. אפילו דפי העובר ושב בשבון הבנק הפרטי שלכם עמוסים פרטים יותר.

הקרן לפיתוח
הקרן לפיתוח

יש בקרן לפיתוח היום יתרת זכות של 52 מיליון ש"ח.

לפי הדוח המבוקר נכנסו בשנת 2020 עוד 108 מיליון ש"ח.

מכאן תתחילו להבין את עוצמת השאלות שיש כאן 'באירוע' הזה.. האם 160 מיליון ש"ח, פחות או יותר, לא ראוי שאתם תדעו עליהם יותר פרטים?

הקרן לפיתוח בית שמש תמשיך להיות קרן שמורה מכל משמר ולפחות רחוקה מעין ציבורית מבקרת. הנתון היחיד שמתפרסם הוא השורה התחתונה כמה כסף יש בקרן, נכון ליום מסירת המסמך. מה היה לפני, איך הגיע הסכום הזה והתייצב על המספר הנקוב בנייר, לעולם אי אפשר לדעת. לא שיש לנו ספק חלילה שהכסף שם הולך לידיים פרטיות, ממש לא, ובכל זאת כאשר הנסתר רב על הגלוי תמיד אפשר לחשוש שמא...

שמא הכספים האלה הולכים לכיסוי גירעונות במקומות אחרים, שמא הכסף מוצא על מילוי משימות משונות שהציבור לא היה מסכים להם. שמא הכספים שם מתגלגלים באופן חריג מהמקובל הרי בסופו של דבר מדובר בכספי ציבור. אז למה לא לתת מידע בהיר וברור לכל מי שרק ירצה.

הכספים האלה שניים יודעים מה מצבם, ראש העירייה וגיזברה. עליזה בלוך ואריה ברדוגו יודעים כל מה שמתרחש שם בכספת הזו, או אולי בחשבון הבנק או אולי מתחת לבלטות. ולפי השניים האלה יש יתרה בחשבון, המנוהל בבנק בישראל.

איזה בנק? איזו ריבית מקבלים על הכסף הזה? והיכן הרווחים מהכספים המצטברים במהלך רוב השנים. שאלות לגיטימיות שתמיד נכון לשאול. מכיוון שמדובר במיליונים, הרבה מיליונים היינו מצפים לקבל מידע מדוייק, מובן, נגיש לכל אחד ואחד.

אם תזפזפו באתר העירייה לא תמצאו שם אפילו שורה אחת המדברת על הקרן לפיתוח. הכן אנחנו מוצאים? רק בדו"ח המבוקר ביד רו"ח. אפילו בתקציב העיריה השנתי מדלגים על הקרן לפיתוח, כאילו זה עניין של מה בכך, כאילו זה עניין פעוט שלא שווה שורה. אז לא, מדובר בעשרות מיליונים של שקלים שנכנסים בכל שנה לקופה הציבורית של העירייה. חוברת התקציב השנתי מלאה מספרים, הכנסות והוצאות, הכסף הזה הס מלהזכיר. זה היה כל השנים, גם בימי כל ראשי הערים הקודמים.

אז למה זה מתנהל כך?

סגן ראש העיר משה שיטרית (ליכוד) ביקש מאריה ברדוגו, גזבר העירייה, להניח לפני חברי מועצת העיר את מצבה הכספי של הקרן לפיתוח, זו הקרן אליה מוזרמים כספים שונים (דמי השבחה, וכד').

שיטרית, שימש לפה לרבים במועצת העיר אשר מבקשים להבין מה וכיצד מתנהלים אותם כספים רבים, המוגדרים כקרנות רשות, מהם שואבת העירייה מילוי אתגרים ומשימות שונות. בקשתו של שיטרית נבעה מרצון לדעת באמת את מצבה הכספי של הקרן.

במליאה האחרונה התנצל הגזבר שלא הביא עמו לישיבה את הדוח כספי של הקרן, והבטיח להעבירו במוקדם אל חברי מועצת העיר.

ואכן למחרת הניח הגזבר נייר, לא הרבה נתונים יש בו, הוא מוצג לפניכם למעלה. ממה שאין בו אפשר להבין הרבה. יתרה כולנו רואים, אבל מה פשר תנועות הכספיות בחשבון הזה?

סיכומים לחשבון- חובה 67,328 (באלפים). זכות 58,699 (באלפים). מה פירוש?

יתרות אב 53,576 תנועות זמניות 675 אלף. יתרת זכות 52,901. במיליונים כמובן.

שיטרית התרצה, רצה לדעת כמה יש בשורה החתונה וקיבל. ככה הסביר את עצמו. אנחנו מתעקשים לקבל הרבה יותר.

האם מסמך כזה היה מספק אתכם? מה אתם יכולים ללמוד ממנו? מישהו יכול לתרגם לנו?

שאלתי מספר חברי מועצת עיר, שלהם הידע והמידע להבין נייר כזה, ואם הנייר לא ברי להם, סביר להניח כי ישאלו או שאלו את מי שהעביר להם את הנייר. משום מה כל מי שנשאל מבין חברי מועצת העיר מילא פיו מים. ולכבודם לא נציין כאן שמות.

רק כמשל, נזכיר לכל הקוראים שלנו, בהשוואה לדוח תנועות חשבון בבנק מצוי שם דיווח מפורט על כל אגורה ושקל שמוצאים או מועברים לגופים שונים. האם בקרן לפיתוח לא נעשו פעולות? אין ספק שנעשו. האם הפעולות הללו לא צריכות להגיע לחברי דירקטוריון עיריית בית שמש? למה לא לקרוא בדיוק את השורות, נכנס, יצא... נכנסו עשרה מיליון הוצאנו 8... וכן הלאה. ככה אפשר לעקוב, ככה אפשר לראות בדיוק לאיזו מטרות מוצאים המיליונים הרבים.

הנה ניתן לכם כמה דוגמאות, חסר כסף להשלים את האיצטדיון לקחו מקרנות הרשות. חסרו כסף להשלים את היכל התרבות לקחו מהקרן. חסר כסף לרכישת יבילים לקחו משם. חסר כסף להשלמת בית ההנדסה לקחו משם. אז כמה לקחו בסה"כ? מה הבעיה לרשום בדיוק מתי נלקח, ולאיזו מטרה. להניח מסמך מושלם כזה לפני הציבור.

נוסיף כי לפי דוח מבוקר רו"ח לשנת 2019 נתקבל עד סכום של 108 מיליון, אז האם נכון לומר כי בקרן יש 160 מיליון ₪. רק אלוהים יודע. סליחה גם ברדוגו ובלוך יודעים. הציבור? יוק!!!

העברנו להסבר הדובר, אשר העביר לבדיקה אצל הגורמים המוסמכים. ביקשנו להבין לאן הועברו ההפרשים? ומדוע לא נמסר לחברי מועצת העיר פירוט מלא על תנועות הקרן בשנת המס 2018, 2019. כאשר תגענה התשובות, אם בכלל, נביאן כאן במלואן.

עד רגע העלאת הכתבה לא קיבלנו תשובות. הדובר באדיבותו הודה שהעביר את השאלות לבדיקה. תמשיכו לחכות. ברדוגו 25 שנה בתפקיד, 25 שנה שולט בכספים האלה רחוק מהעין, רחוק מידיעת הציבור. האם יקום כאן גבר או חבר מועצה שיאלץ אותו להניח כאן לפני הציבור את כל החומר על הקרן לפיתוח?

נושאים: הקרן לפיתוח, עיריית בית שמש, אריה ברדוגו, עליזה בלוך, האגף לביקורת משר הפנים.
הקרן לפיתוח
הקרן לפיתוח
הקרן לפיתוח
הקרן לפיתוח
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת
תושב ותיקנכתבה ביום רביעי, 17 בפברואר 2021, 06:56

אם בעיריה,מפוטרים או גמלאים שבים לתעסוקה חזרה בדלת האחורית(כמו חברה כלכלית,תאגידים וכפרי-לנסרים)אז ברור לכול שהאי סדר בלשון המעטה שולט בכל.הגיע הזמן לוועדה קרואה שתשים קץ לקרקס של אישה אחת המתנהל על גב התושבים.