העירייה פותחת שנת 2020 בלי מסגרת תקציב

עיריית בית שמש לא הצליחה כנדרש לגבש מסגרת תקציב לשנת הכספים 2020 גם בשל היריבות הפנימית בקואליציה

בית העירייה
בית העירייה

היום הראשון לשנת הכספים החדשה, שנת 2020. עיריית בית שמש, וועדת הכספים שלה, לא אישרו את התקציב לפעילות מתוכננת לשנת הכספים הנוכחית. בכך הולכת העירייה אחרי הראש הקודם שלא הגיש תקציבים במועד וזכה לביקורת מצד רו"ח מבקרי התקציבים של משרד הפנים.

על פי החוק, כל ראש רשות חייב/ת להגיש לממונה על המחוז מטעם משרד הפנים הצעת תקציב שאושרה על-ידי מועצת הרשות ושבנויה על-פי המבנה האחיד והמחייב, זאת לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת התקציב.

במקרה של איחור, כמו במקרה שלנו, שהרי לא ידוע מתי יוגש התקציב אם בכלל, הרשות מקבלת אישור זמני לתפעול המערכת על פי מפתח של 1/12 מתקציב המאושר האחרון של שנת 2019. אי אישור התקציב עלולה לפגוע גם באישור תב"רים שמתקבלים ממשרדי ממשלה, אמנם, כיום הממשלה משותקת, ואין כמעט תב"רים שזורמים ממשרדי הממשלה לבית שמש אבל יש תב"רים אחרים שמגיעים למשל ממפעל הפיס.

דוחות מבקר המדינה מתארים את בעיית הפיקוח התקציבי, המקטינה את יכולת משרד הפנים להשתמש בהליך האישור התקציבי ככלי משמעותי לבקרה ולמדיניות. כדי לאשר תב"ר (תקציב בלתי-רגיל), משרד הפנים בוחן את מצבה הכספי של הרשות ושוקל האם הפעילויות שהרשות מעוניינת לבצען רצויות ואפשריות. גם כאן בעיית הפיקוח מתועדת בדוחות המבקר: אישור בדיעבד של עבודות פיתוח, היעדר מעקב שיטתי אחר הביצוע ואחר איכותו ההנדסית. בנוסף, הרשויות המקומיות מחויבות להגיש דוחות כספיים תקופתיים וכן דוח שנתי. תקציב מאושר הוא מסמך מחייב משפטית וכפוף לחוק יסודות התקציב.

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, העניק לממשלה - ובמיוחד לשרי האוצר והפנים - סמכויות פיקוח רחבות הכוללות סמכות שלא להעביר כספים מאוצר המדינה אל רשות מקומית גירעונית. סנקציות אפשריות נוספות הן: (1) מינוי חשב מלווה, שיאשר כל פעילות כספית ברשות, (2) מינוי ועדה ממונה על-ידי שר הפנים לאחר פיזור המועצה הנבחרת של הרשות; (3) הטלת חיוב אישי על נושאי משרות בכירות ברשות.

אנחנו אמנם רחוקים משם, אבל אם יימשך המשבר הקואליציוני בשלו לא אושר תקציב הרשות לשנת 2020, הרי שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציה ממש לא סימפטית.

לרשות עיריית בית שמש לא עומד כל הזמן שבעולם לאשר את התקציב לשנת 2020, אם עד חודש פברואר - מרץ לא יאושר התקציב, עלולה בית שמש למצוא עצמה תחת חשב מלווה. שלא נגיע לשם.

נושאים: עירייה, בית שמש, עליזה בלוך
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: