דוח חופש המידע: 9 בקשות מתוך 95 טופלו בין 60-120 יום!!!

36 בקשות שהוגשו לממונה על חופש המידע בעיריית בית שמש טופלו עד 15 ימים מיום הבקשה. 19 בקשות בטווח זמן של בין 15-30 יום, 20 בקשות בטווח שבין 30 עד 60 יום. 9 בקשות בין 60 יום עד 120 יום!!!

חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת
חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת

היום פורסם דוח שנתי לשנת 2019 אודות יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות.

הדו"ח הורחב השנה ומשקף, בנוסף לנתונים מסכמים, נתונים פרטניים אודות רשויות מקומיות שהגישו דיווח ממונה כחוק, לפי חתך של שם רשות. בנוסף, הדו"ח מספק לראשונה נתונים השוואתיים ברמה השנתית ומאפשר לזהות מגמות ביישום החוק. כמו כן, הדו"ח מספק נתונים שניתן להשוותם לנתונים המופיעים בדו"ח השנתי על יישום החוק במשרדי הממשלה.

"הדו"ח מבוסס על דיווחים של הרשויות המקומיות ליחידה הממשלתית לחופש המידע ולמשרד הפנים, הנעשים בשלב זה באופן וולונטרי. דיווח זה עדיין אינו מלא ומקשה על הצגת התמונה המלאה ולנוכח זאת בכוונתנו לפעול להעלאת אחוזי הדיווח" אומרים מפרסמי הדו"ח, ליאור שחר מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות והממונה על העמדת מידע לציבור משרד הפנים ועו"ד שלומי בילבסקי. מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע משרד המשפטים אין פירוט לתוכן הבקשות.

אז במזל טוב, הנה משהו שעיריית בית שמש יכולה להתפאר בו, היא בין 159 הרשויות שהגישו דוח על יישום חוק חופש המידע.

בבית שמש הוגשו בסה"כ 95 בקשות לחופש מידע. מעט או הרבה? באשדוד עיר בסדר גודל של 225 אלף תושבים, פי 1.6 מבית שמש הוגשו 395 בקשות לקבלת חופש המידע. – פי ארבע (4).

עוד הבדל 'קטן' בין בית שמש לאשדוד, אורך זמן טיפול בבקשות. באשדוד אין אפילו בקשה אחת שעברה את אורך הזמן לטיפול שבין 30-60 יום, בעוד בבית שמש 9 מתוך 94 כ-10% טופלו בין 60 יום ל-120 יום!!!

האם 95 בקשות מעיד על ערנות הציבור לעבודת הרשות המקומית, תלמדו מתשובת הנ"ל לגבי אורך הזמן למתן התשובות. הנה: בבית שמש, 36 בקשות טופלו עד 15 ימים מיום הבקשה. 19 בקשות בטווח זמן של בין 15-30 יום, 20 בקשות בטווח שבעין 30 עד 60 יום. 9 בקשות בין 60 יום עד 120 יום!!!

כאמור בעירייה יש אדם שזהו כל תפקידו ליישם את חוק חופש המידע. ההליך אינו פשוט עד כמה שזה מפתיע. לאחר הגשת הבקשה לפקיד, זה מקפיד להעבירה ליועמ"ש להתייעצות.. באתר עיריית בית שמש מופיע אכן הסבר, לא מפורט כמו בפתח תקוה אבל יש מידע כלשהו על חוק חופש המידע.

נדגיש מול חופש המידע יש משהו שהעירייה לוקה בו באופן יסודי, והוא שקיפות המידע. אין זמינות לפרוטוקולי ועדות, אין מידע על מועדי כינוס ועדות, ועוד כהנה וכהנה.

הדו"ח משקף, שלא במפתיע, מגמת עלייה במספר הבקשות המוגשות לשלטון המקומי, בדומה למגמה הקיימת במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. מגמה זו, שאיננה צפויה לרדת, משקפת את הדרישה ההולכת וגוברת של הציבור למידע ומחדדת את הצורך של הרשויות המקומיות להיערך בהתאם על מנת לספק צורך חשוב זה באופן מקצועי ויעיל.

בכוונת האגף לתכנון ומדיניות במשרד הפנים והיחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים להמשיך ולהוביל צעדים על מנת להגביר את יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות מתוך הכרה בחשיבות ערך השקיפות ותועלותיו לשלטון המקומי ולתושבים החיים ברשות המקומית.

על פי חוק חופש המידע על כל רשות ציבורית למנות ממונה על החוק. הממונה מחויב להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו בתחום חוק חופש המידע ויישום החוק ברשות

נכון להיום יש ממונה על החוק בכלל הרשויות המקומיות כולל בבית שמש. הממונה על חופש המידע במשרה מלאה, מיכאל בן שיטרית, מי שהיה עוזרו של ראש העיר משה אבוטבול. בן שיטרית היום ממלא רק את הפונקציה של ממונה על חופש המידע.

נושאים: חוק חופש המידע, מיכאל שיטרית, בית שמש, אשדוד, פתח תקוה
חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת
חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת
חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת
חוק חופש המידע פתח תקוה אתר עיריית פ"ת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: