גזברות העירייה מתקנת: הניחה דוחות כספיים לשני רבעונים לשנת 2022

אחרי הביקורת שהוטחה כאן בתפקוד הגזברות לעניין אי הגשת דוחות כספיים רבעוניים כנדרש ע"פ החוק הניחה הגזברות אתמול במליאה לפני חברי מועצת העיר שני דוחות. ומה שכחה? שני דוחות לשנת 2021 עדיין לא הוגשו. הגזברות 'דילגה' על וועדת הכספים בדרך

אריה ברדוגו
אריה ברדוגו

אחרי הביקורת הגיע זמן לתקן, ועדיין לא מושלם. ע"פ פקודת העיריות: הגשת דוח כספי רבעוני: "הגזבר יגיש, בתוך 60 ימים לאחר תום כל רבעון, דין וחשבון כספי לגבי אותו רבעון, לראש העירייה, למועצת העירייה, לועדת הכספים ולועדת הביקורת של העירייה, למינהל לפיתוח ותקצוב במשרד הפנים, לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים ולממונה". הדוח הרבעוני הינו דוח שהגזבר אמור לערוך ולהגיש למפורטים בסעיף. הגזבר מגיש גם את הדוח לרבעון השני והרביעי, אף שבגין תקופות אלו מוגשים דוחות נוספים כמוסבר בהמשך".

אתמול בישיבת המליאה הגיש הגזבר שני דוחות לשנת 2022. רבעון ראשון ורבעון שני, קרי עד חודש יוני. מה שלא נעשה לשנת 2021- שנה קודמת. והדוחות שהונחו אתמול לפני חברי המליאה לא עברו 'עיון' בוועדת הכספים כנדרש.

מפרסום קודם שלנו כאן, בדקנו מה קרה בשנת 2021, שנה שהסתיימה כבר לפני יותר מעשרה חודשים, וצריך היה להגיש עליה 4 דוחות כמתחייב. במליאת ספטמבר האחרון הוגש דוח רבעון 4, קרי לחודשים אוקטובר-דצמבר. מה עם שלושת הדוחות הקודמים? ובכן מסריקת כל פרוטוקולי העירייה המסכמים את הדיונים והנושאים המועלים בה, מצאנו שבחודש יוני 2021 הוגש דוח רבעון 1) ראשון לשנת 2021.( מה עם הדוח השני- הדוח החצי שנתי- לרבעון השני? מה עם הדוח השלישי לרבעון השלישי? ובכן לשני אלה אין כל זכר בפרוטוקולים.

משום מה הגזברות לא מניחה לפני מליאת מועצת העיר שני רבעונים לשנת 2021 והמליאה זורמת. ושוב חברי המליאה 'בולעים' מה שמוגש להם מבלי לשאול שאלות על העבר ועל אי העמידה בלוח הזמני כנדרש ומצופה מאגף הגזברות. לתשומת לב משרד הפנים.

נושאים: בית שמש, עירייה, גזברות, וועדת הכספים, אריה ברדוגו
אריה ברדוגו
אריה ברדוגו
אריה ברדוגו
אריה ברדוגו
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: