בקשה לממש פרסום ברשומות להיטיב עם מפקדים המשרתים במילואים

את הבקשה הניחה על שולחן מזכירות המליאה רינה הולנדר יו"ר ועדת הכספים המנמקת: הוקרת משרתי מילואים חשובה לכולנו, הוקרה ותגמול למפקדים במילואים אשר נושאים בעול ומשרתים ימים רבים על אחת כמה וכמה."

חיילים בשירות
חיילים בשירות

נושא אחד על סדר היום של המליאה הבאה זו שתיערך בסוף נובמבר כבר מונח על שולחן מזכירות מועצת העיר. סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים מבקשת לממש את הזכות שנקבעה בידי משרד הפנים להעניק הטבה למשרתי מילואים.

ברשומות פורסמו לאחרונה תקנות מכוחן רשאיות הרשויות המקומיות להעניק הנחה בשיעור של עד 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל לגבי 100 מ"ר משטח הנכס. משרד הפנים משפה את הרשויות אשר מעניקות את ההנחה כך שהדבר אף איננו כרוך בעלות כספית לעירייה.

כותבת עו"ד רינה הולנדר במכתב בקשה לראש העירייה: "קביעת ההנחה מחייבת את אישור מליאת המועצה. לפיכך, אבקש להעלות לסדר היום את אישור מתן ההנחה האמורה בישיבת המליאה הקרובה" ומסבירה: "הוקרת משרתי מילואים חשובה לכולנו, הוקרה ותגמול למפקדים במילואים אשר נושאים בעול ומשרתים ימים רבים על אחת כמה וכמה."

נושאים: שירות צבאי, משרד הפנים, עירייה, רינה הולנדר
חיילים בשירות
חיילים בשירות
חיילים בשירות
חיילים בשירות
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: