בלוך בלחץ משרד הפנים, מכנסת מליאה לדיון על התקציב בלי שיש רוב תומך

נקבע מועד כינוס המליאות הדחויות, יום א בשעה 18:00 ישיבת מיוחדת על התקציב, למרות שאין הסכמות ולאחר מכן ישיבת מליאה מס' 20 באותו סדר יום שהוצע כולל אישור גולדברג כסגן ואענרייך בוועדת תכנון ובניה

עליזה בלוך
עליזה בלוך

מליאות מועצת העיר מתקיימות בדרך מנהג בימי רביעי של סוף כל חודש. המליאה מן המניין וזו שלא מן המניין שנקבעו ליום רביעי האחרון נדחו. נדחו, והסיבות ידועות, חוסר הסכמה על הצעת התקציב, חוסר יכולת אישור התקציב בהנהלה הקודמת לישיבת המליאה הביאו לדחייה.

משרד הפנים לחץ מנגד על בלוך לאשר ללא דיחוי את התקציב. משרד הפנים נקב בדרישתו את המועד האחרון לאישור התקציב והוא סוף חודש מאי, לפיכך אין ברירה אחרת בידי העירייה אלא להביא את הצעת התקציב בסוף חודש מאי. צפוי סוף שבוע מתוח מאוד בתוך צמרת העירייה, איך לנסות להציל את המצב תוך 48 שעות שנותרו עד הכינוס בהנהלה. בזמן שנותר חייבים בלוך וברדוגו למצוא פתרון לדרישות חברי מועצת הסיעות השונות, בעיקר החרדיות והליכוד לדרישותיהן לתוספת תקציבים בסעיפים עליהם הם ממונים. אגב, איש מחברי מועצת העיר האלה לא פירט בקולו מהן דרישותיו להצבעה בעד התקציב.

מזכיר המליאה ניסים כהן העביר הודעות לחברי מועצת העיר על זימון המליאות ביום ראשון ה-30 למאי. האם זה אומר שיש הסכמה על התקציב? עדיין אין הסכמה, ונכון לעכשיו לדברי אחד מהמתנגדים יש התקפלות של בלוך בחלק מהדרישות. "זו רק התחלה, עדיין לא החלטנו איך להצביע, אם עד יום ראשון יימצא הפיתרון לכל הבקשות שלנו? אני לא יודע ולא בטוח. נחליט רק לקראת כינוס ההנהלה". דברי אחד מחברי ההנהלה.

מזכיר המליאה העביר הודעה גם על כינוס הנהלה בשעה 17:00 ובהודעה מפרט גם השינויים הצפויים בשינוי התפקידים. "הודעה ואישור מינוי סגן ראש עיר לפי סעיף 15 (שמעון גולדברג במקום ישעיהו אענרייך) בהתאם להסכם הרוטציה ביהדות התורה וכן שינוי דירקטורים במי שמש. דהיינו העברת הסמכויות לגולדברג בחינוך ובמי שמש. וסמכויות ועדת תכנון ובניה לידי אענרייך.

גם וועדת הכספים לא התכנסה עד היום, אולי ביום ראשון, כך שאם יעלה התקציב עלול זה לעלות ללא אישור של ועדת הכספים אשר הודיעה מזה כבר על דחיית הצעת התקציב.

נושאים: בית שמש, עליזה בלוך, תקציב 2021
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: