בית משפט העליון: "סוגיית הורדת השלטים בעיר אינה קלה לפיתרון"

בית המשפט מציע לגייס כוחות לאומיים מתוך הכרתו כי נעשו המאמצים בהתאם לכוחותיה הדלים של העירייה להתמודד מול מפרי חוק ומעביר את הכדור הלוהט לטיפולו של היועמ"ש מנדלבליט.

שלטים פוגעניים
שלטים פוגעניים

גם בית המשפט העליון מרים ידיים כנראה מהטיפול ומהמעקב אחר ביזיון החלטתו בדבר הסרת השלטים הפוגעניים בעיר בית שמש. החלטה שיצאה היום מתחת ידו של השופט מלצר מתארת מצב עגום במדינת ישראל, בו הרשות המקומית אינה מצליחה לאכוף חוק בתחומה. לא ראש העיר היוצא ולא הנכנסת הצליחו במאמציהם השונים, 'לנקות' את העיר מאותם שלטים פוגעניים.

מדובר בתביעה פלילית שהוגשה בשנת 2017 ע"י 5 נשים מקומיות בתמיכת המרכז הרפורמי לדת ומדינה- התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נגד עיריית בית שמש וראש העיר באותם ימים משה אבוטבול.

התיק הזה עבר כמה דיונים, כאשר נובמבר 2018 ניתן פסה"ד הראשון ובו הוגשו ערעורים ותגובות כולל זו של היועץ המשפטי לממשלה אשר נדרש למסור תגובתו. כאשר הטענה היא על ביזיון בית משפט בשל אי קיום החלטת פסה"ד.

בהחלטה מיום מסכמים שופטי ההרכב כב' המשנה לנשיאה מלצר, כב' השופט פוגלמן וכב' השופט מינץ את המציאות נכון להיום: "המצב השורר כיום בשטח עירית בית שמש, עולה תמונה כי העירייה לא הביאה לתיקון המצב במלואו, כך שהמרחב הציבורי בעיר עדיין לא מספק ביטחון אישי ותחושת שוויון לכל תושב ותושבת המסתובבים ברחובותיה. שלטים רבים וכתובות גרפיטי פוגעניים עודם מוצבים ברחבי העיר, והפעלתן של המצלמות נעשית רק בחלק מימי השבוע (טענה זו של המשיבים לא נסתרה על-ידי המערערים). כפי שכבר ציינתי במסגרת פסק הדין בערעור – הרשות המקומית מחויבת, ככל גוף שלטוני, להגן על זכויות היסוד הבסיסיות הנתונות לכל אדם הכפוף לתחום סמכותה ושיפוטה, לרבות אי-הדרת נשים, ולמרבה הצער, על אף ההזדמנויות הרבות שניתנו, טרם נמצא מענה אכיפתי הולם מצד העיריה לבעיית השילוט הבלתי-חוקי המוצב בעיר

"המקרה שלפנינו מגלה כרוניקה מצערת של פגיעה מתמשכת בכבודן של נשים, מצד אי-אילו גורמים מפרי חוק, אשר מתעלמים מהוראות הדין, מצווי בתי המשפט ומפעולות האכיפה הרבות שבוצעו מטעם העיריה, בשיתוף פעולה עם המשטרה. חשוב לזכור כי גורמים אלה הם שראויים לעיקר הגינוי, וממכלול הנתונים שנפרס לפנינו במסגרת הליך זה, עולה כי גורמי אכיפת החוק – בין אם ברמה המוניציפלית ובין אם ברמה הלאומית – פעלו למן מועד מתן פסק הדין בערעור באופן סביר להסרת השילוט, כמצוות בית המשפט, דא עקא – שלא תמיד בהצלחה. ניסיונם של העירייה, בהיעזרות משטרת ישראל לא הסתייע בצורה מושלמת, אך דומה כי הדבר נובע מהעובדה כי הסיטואציה הרגישה והמורכבת בה עוסק הליך זה אכן איננה קלה לפתרון. מהנתונים שהוגשו לעיוננו, ספק בעינינו אם ניתן להסדיר רק באמצעות גורמי האכיפה המוניציפלית (הן מבחינת המשאבים המקומיים לגופים אלה, והן מבחינת הסמכויות הנתונות בידם), את התפקיד לפקח ולאיין הפרות בקנה מידה שמתואר בהליך שלפנינו".

ההחלטה מציינת את מאמציה של ראש העיר והעירייה אשר השתדלו לפעול באופן סביר למילוי מחויבויותיהם שעל-פי פסק הדין המוסכם ופסק הדין בערעור. כך, למשל, הותקנו מצלמות ברחבי העיר, והעיריה פעלה להסרת השלטים, אם כי כאמור בהצלחה חלקית בלבד. דומני, כי על אף שבעיית הצבת השלטים לא באה על תיקונה המלא, ושלטים וכתובות מוצגים שוב ושוב לאחר שהמערערים פועלים להסרתם – הרי שאין בכך כדי לשלול את האפשרות כי המערערים עושים את המיטב, במסגרת המשאבים המוגבלים העומדים לרשותם, כדי לפתור את בעיית הצבת השלטים ברחבי העיר."

הסאגה המתוארת במסגרת הליך זה מצריכה חשיבה מערכתית בדבר האופן שבו יש לאכוף ולחקור הפרות מקומיות מהסוג בו עסקינן. בהחלט, ייתכן כי במסגרת זו תידרש חלוקת סמכויות אכיפה אחרת בין גופי האכיפה המקומיים לבין מנגנוני אכיפת החוק ברמה הלאומית. סוגיות אלה לא נדונו במישרין במסגרת הערעור שלפנינו, אולם אני מציע כי נורה שעותק מהחלטה זו ומפסק הדין בערעור יובאו מיידית לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה לשם בחינת הנושא, כדי שיפעל לכך שתתואמנה הפעילויות הנדרשות לקיום פסק הדין בערעור וההחלטות שניתנו בעקבותיו".

אז הנה לסיכום בית המשפט מכיר א. בחוסר היכולת של עיריית בית שמש לאכוף את פסה"ד. ב. מוצא בעצמו אתהפיתרון לגייס את הכוחות הלאומיים לטובת סיום הפרשה העגומה שמעיבה על תדמיתה של העיר בית שמש.

בית המשפט קצב לכך 90 ימים מהיום. ניפגש ב-1.10.21.

נושאים: שלטי צניעות, בית שמש, בית המשפט העליון, עליזה בלוך
שלטים פוגעניים
שלטים פוגעניים
שלטים פוגעניים
שלטים פוגעניים
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: