אם יש מספיק מעונות יום, למה העירייה צריכה להקצות שטח לעוד מעון יום?

מדובר בבניית מעון יום שהשטח להקמתו הוקצה עוד בשלהי הקדנציה הקודמת, ועתה תושבים מגישים ערר על הכוונה להקימו.

האתר לבניית המעון
האתר לבניית המעון

כשתושבים, 129 במספר מגישים ערר נגד רשות רישוי בבית שמש היא חדשה. וכאשר מדובר בחרדים שדורשים איכות חיים היא חדשה מרעישה אף יותר, ורוצים עוד? כאשר הערר מוגש נגד רשות רישוי ברשות חבר מועצה חרדי (שמעון גולדברג או בזמנו משה מונטג) החדשה ממש ממש מרעישה. הנה הפרטים, ושימו לב, לטענה מרכזית אחת בכתב הערר, כל מה שנכתב במסמכי רשות הרישוי אינו נכון!!! ואו!!! סעיף 26 לכתב הערר: "כעת ניתן לראות כי כל מה שנכתב בפרוטוקול רשות הרישוי אינו נכון, וכי התכנית בניגוד לתוכניות קודמות"

מאות תושבים המתגוררים בשכונת רמת בית שמש ב' מתנגדים לכוונת העירייה לבנות מבנה ציבורי- מעון יום- בשטח הציבורי האחרון שנשאר ברחוב האדמ"ור מבעלזא ויוצאים למאבק ציבורי ומשפטי.

בתחילת חודש יולי הוגשה התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים כנגד עיריית בית שמש שבכוונתה לבנות מבנה ציבורי גדול שישמש כמעון יום בשטח האחרון שנשאר ברחוב האדמ"ור מבעלזא ברמת בית שמש ב'.

את הפרטים האלה ועוד מספר לנו ב"כ של המערערים עו"ד גלעד שאול שהגיש ערעור לוועדת הערר נגד הכוונה להקים במקום מעון יום. לפני שתצללו בפרטים, נוסיף עוד והוא כתוב בסעיף 29: למעשה יש מספיק מעונות יום שסמוכים למגרש ואין צורך בכל מעון יום נוסף". !!!

התושבים מיוצגים על ידי עו"ד גלעד שאול שהינו מומחה לדיני התכנון והבניה ומי שבעבר הצליח למנוע מעיריות להוציא לפועל תוכניות בנייה בניגוד לרצון התושבים.

באמצע חודש יוני התושבים גילו לתדהמתם כי העירייה מתכוונת לבנות בשטח הציבורי האחרון שנשאר ברחוב מבנה ציבורי גדול שישמש כמעון יום לטובת עמותה פרטית של בעל אינטרסים שככל הנראה מקורב לעירייה.

התושבים טוענים כי ישנה צפיפות מטורפת ברחוב שכן נבנו בו לאורך השנים מוסדות ציבור רבים כגון: בתי ספר, גנים, בתי כנסת- "שטיבלך" ומוסדות חינוך נוספים. למעשה, כבר היום ובשל הצפיפות הגדולה בו ישנה סכנה לתושבים המתגוררים בו ולאלפי התושבים והתלמידים המגיעים אליו מידי יום. בניה נוספת של מבנה ציבורי במקום זה תהפוך את המקום לצפוף עוד יותר ובפרט בניה של מבנה ציבורי שישמש למעון יום.

צפיפות כזאת עתידה להפוך את המקום לשכונת "סלמס" ולהוריד את איכות ורמת החיים של תושבי השכונה שסובלים גם היום מצפיפות זאת. טוען ב"כ העותרים עו"ד גלעד שאול.

התושבים טוענים כי מדובר בשטח האחרון שנותר ברחוב שהיה יכול לשמש כפארק ציבורי ירוק לטובת אלפי תושבי המקום, כאשר היום אין שום פארק או גינה ציבורית באזור וכי תושבי המקום סובלים מכך וזאת בניגוד לשכונות אחרות שם רואים בנייה =A8חבה של פארקים ירוקים.

בהתאם לתוכנית המתאר של השטח לא ניתן לבנות בשטח זה מבנה ציבורי שישמש לטובת מעון יום שכן השימוש לא תואם את התוכנית. אם העירייה הייתה רוצה לשנות את הייעוד של השטח היא הייתה צריכה לשנות את התוכנית ולפרסם את שינוי התוכנית לצורך קבלת התנגדויות מהתושבים וכן לאשר אותה בוועדה המחוזית דבר שלא קרה.

בניגוד לאמור לעיל, העירייה אשרה את התוכנית במסגרת מצומצמת של יו"ר ועדה מקומית ומהנדס הוועדה בלבד ביום 25.3.2018. (קדנציה קודמת)

ביקשנו תגובת דובר העירייה לידיעה. כאשר תגיע נצרפה כאן.

יתרה מכך, ובניגוד לדין העירייה נתנה אישור להתחלת עבודות הבניה של המבנה הציבורי ביום 25.5.21 והחלה לפנות את השטח ולגדר אותו חרף העובדה כי חלפו 3 וחצי שנים מיום הוצאת ההיתר והוא פג תוקף והיה נדרש הוצאת היתר חדש.

בנוסף, בתוכנית אין כל התייחסות לחניות שישמשו את באי המקום וזאת בניגוד לתקנות.

עוד בטרם התחילו עבודות הבניה של המבנה, העירייה כבר דנה במסגרת ועדת ההקצאות ואשרה את הקצאת המבנה שטרם נבנה לטובת עמותת "אור רמת בית שמש" ופרסמה זאת לצורך התנגדות התושבים.

בפרסום של העירייה נפלו פגמים רבים שמעידים לכאורה על רצונה של העיריה להעלים מעיני הציבור את מהות הפרסום. בין היתר: מספר העמותה היה לא תקין, בפרסום נכתב כי מדובר ב"זכות שימוש במבנה עירוני" – למרות שלא מדובר במבנה קיים. עוד נכתב כי מדובר בשטח שנמצא ב"גוש 5379 חלקה 1 תב"ע מי 53 א מגרש 416 ברחוב האדמ"ור מבעלזא 6 רמה ב'", מי שהיה מחפש את השטח לפי מיקום זה לא היה מוצא אותו כי אין מקום כזה. מיקום השטח הנכון הוא: בגוש 5152 חלק מחלקה 24 תב"ע מי/853/א' חלק ממגרש 416 ברחוב האדמ"ור מבעלזא 8. העירייה מיהרה להוציא פרסום מתוקן אך לא די בכך.

לסיכום מכל האמור לעיל, עולה כי גם מבחינה משפטית אין תוקף להיתר שניתן שלא כדין ולכן הוגשה התנגדות רחבה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ובקרוב יתקיים דיון בנושא ואני מקווה שהעיירה תשכיל בטרם הדיון לבטל את התוכנית בשל הפגמים הרבים שמחייבים את בטלות התוכנית.

עו"ד גלעד שאול: "אנו נמשיך במאבק הציבורי והמשפטי כנגד החלטת העירייה ואנו קוראים לכל התושבים להצטרף למאבק החשוב הזה.

"אנו מקווים וסומכים על ראשת העירייה הגב' עליזה בלוך כמי שידועה כתומכת של פיתוח שטחי ציבור לטובת פארקים ירוקים כי לאחר שתשמע את טענותינו תבטל את התוכנית ותקים בשטח האחרון שנשאר באזור פארק ירוק לטובת תושבי השכונה שיטיב עם התושבים ולא עם בעלי האינטרסים., מסכם ב"כ העותרים את הדברים בפנינו.

נושאים: רמבש ב, עוד גלעד שאול, וועדת תכנון בית שמש, עליזה בלוך
האתר לבניית המעון
האתר לבניית המעון
האתר לבניית המעון
האתר לבניית המעון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: