עוד 32 שעות נותרו לבלוך לפתור פלונטר התקציב

בסופו של יום התקציב בעיריית בית שמש יאושר, וזאת צריך לדעת שני דברים: אחת התקציב רע, רע מאוד. שתיים: תדמיתה של בלוך נסדקה גם בעיני חבריה החרדים. בית שמש נכנסת לעידן הלא ברור

עליזה בלוך ראש העיר
עליזה בלוך ראש העיר

כ-32 שעות נותרו לה לעליזה בלוך לפתור את בעיית אישור התקציב. 32 שעות של פעילות קדחתנית מצדה ומצד בכיריה עד לכינוס המליאה בהם תנסה להפעיל לחץ על שותפיה לקואליציה. והיה והצליחה? אזי עשתה למעשה מה שכל פוליטיקאי אחר במקומה היה עושה, לא הצליחה, נורא, אבל לא אסון גדול. בלוך צריכה להתחיל לחשב את מסלולה מחדש, קרי לבחון מי נאמן והולך איתה באש ובמים, וגם יתמוך בהצעת התקציב כפי שהגזבר מביא למליאה או שלא. מה אומר החוק בעניין?

אל תצפו כלל לפיזור מועצת העיר או להדחת עליזה בלוך, אנחנו רחוקים משם. זה לא יקרה!!! בלוך תמשיך להיות איתכם עד נובמבר 2023 לפחות, לה יש תקוות ליותר.

מה אומר החוק בעניין אי אישור תקצי ברשות מקומית?

"אישרה המועצה את תקציב העירייה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים מיום עריכת הבחירות לראש העירייה – בתוך שישה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העירייה, כפי שיורה שר הפנים, והשר ימנה, בתוך 14 ימים מתום התקופה כאמור, ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העירייה או תפקידי המועצה; הוראות סעיפים 145 ו-146, יחולו על הועדה ועל יושב הראש שלה, אם מונה, בשינויים המחויבים;

השר רשאי, במהלך שלושת החודשים או ששת החודשים האמורים בפסקה (1), לפי הענין, להאריך את התקופה לאישור התקציב על ידי המועצה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים; לא יאריך השר את התקופה אלא אם כן שוכנע כי קיים סיכוי של ממש שהמועצה תאשר את התקציב בתוך התקופה שיאריך, וכי המשך פעילות העירייה בלא תקציב שנתי מאושר בתקופה שיאריך לא יביא ליצירת גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העירייה, בשיעור של עשרה אחוזים או יותר בחישוב שנתי, או לניהול כספי העירייה באופן בלתי תקין.

בסופו של יום התקציב בבית שמש יאושר, מחר או אולי בעוד חודש. כי 'העניינים' יסתדרו. מה שחשוב לומר הוא שהתקציב יאושר לא בגלל שהמספרים אכן טובים, אלא מסיבות אחרות לגמרי, כמו למשל, לא בטוח כלל שחברי מועצת העיר מוכנים לוותר על כיסאם בזמן הזה לטובת לא נודע. וזה למרות שיש חברי מועצת עיר עקביים ונחושים הפעם לא לאשר את התקציב כי מבחינתם הוא תקציב בלוף, תקציב שנועד יותר למשרד הפנים ופחות לצרכי העיר בית שמש.

אם לא הבנתם נכון אזי לטענת מסרבי התקציב, התקציב הזה אינו משפר במאומה את עתיד העיר, התקציב החדש לשנת 2021 אפילו קובר עמוק יותר את העיר בצבירת גירעון גדול יותר שלא ברור כלל מנין יכוסה.

יש לומר שגירעון ברשות מקומית אינו סוף העולם אם יודעים מניין בעתיד לכסות. לפי בלוך יש לה תקווה ששטחי התעשייה יהפכו לבנייני ם מניבים שופעים. כמה זה אמיתי? לא נראה שבמצב הכלכלי הארצי בית שמש פתאום תהפוך ליקנעם.

תוצאה אחת כבר נרשמה, תדמיתה של בלוך נסדקה בעיני חבריה, והפחד או הכבוד שרחשו לה במהלך שנתיים וחצי ראשונות בקעו החוצה כאפרוח שילך ויגדל. בלוך צריכה לדאוג או לפחות לחשוש, כוונתה להיות המועמדת לבחירות 2023 נתמכת בידי רוב הצדדים, בלית ברירה או מתוך חוסר ברירה, לא יהיה.

בלוך טרודה עתה במשימה אחת, להתיר את החבל ששלח לה משרד הפנים לאשר את התקציב ללא דיחוי. לגבי הבאות? היא תקום אחר יום רביעי, תתייצב על רגליה, ותתחיל לחשב דרכה מחדש.

זה מה שקובע החוק.

נושאים: תקציב 2021, עליזה בלוך, עיריית בית שמש, משרד הפנים
עליזה בלוך ראש העיר
עליזה בלוך ראש העיר
עליזה בלוך ראש העיר
עליזה בלוך ראש העיר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: