קול קורא  להשתתפות במיזם 'שחמט לכל ילד'

העירייה ידעה בעבר לנצלן הזדמנויות כאלה. האם גם הפעם תשכיל להירשם ולהצטרף למיזם של מפעל פיס להביא את לוח השחמט לכל ילד בעיר.

לוח שחמט
לוח שחמט

אם היה חסר כסף למימון פעילות בענף ספורט השח-מט, הנה ההזדמנות. ואסור להחמיץ אותה, בית שמש יודעת לנצל הזדמנויות כאלה, זכרו את פעילות חגי תשרי הענפים שהוציאו אלפי מבלים החוצה מבתיהם. ילדי בית שמש ומטה יהודה יכולים להרוויח מקול קורא להגשת בקשה להשתתפות במיזם 'שחמט לכל ילד'. ומי יודע אולי צומח איזה שחמטי קטן אצלנו אולי עוד נבין כי הפרוייקט הזה יביא לנו תהילה.

מפעל הפיס, בשיתוף עם האיגוד הישראלי לשחמט מעודדים פיתוח ולמידה של משחק השחמט בכיתות ב' ו-ג' בבתי ספר ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. מפעל הפיס מזמין רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף במיזם בשנת הלימודים תשע"ח בהתאם לתנאים בתקנון המיזם "שחמט לכל ילד". התוכנית תופעל על ידי איגוד השחמט ובאחריותו במהלך שנת הלימודים תשע"ח, בהיקף של שעתיים שבועיות לכל כיתה התוכנית תפעל ברשויות המקומיות אשר יגישו בקשה לפי קול קורא זה והתקנון, ובקשותיהן תאושרנה בהתאם להליך הבחינה המפורט בתקנון

רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עבור השתתפות של בין 2 ל- 10 כיתות. מפעל הפיס יאשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתקנון, את בקשות הרשויות המקומיות אשר ישתתפו בתוכנית ויקבע את מכסת הכיתות מטעמן, בהתבסס על מספר התושבים, המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו-אקונומי של הרשות. יובהר כי בבחינת הבקשות תינתן עדיפות לרשויות מקומיות בהן פועל המיזם בכיתות ב' בשנת הלימודים הנוכחית, ביחס לאותן כיתות, כמפורט בתקנון. הבחירה אילו כיתות מבין בתי הספר השונים ברשות המקומית ייטלו חלק בתוכנית, בכפוף למכסה שקבע מפעל הפיס, תתבצע על ידי הרשות המקומית. עבור השתתפות של כל כיתה במיזם, יהא על הרשות המקומית לשאת במחצית מעלות המיזם, בסך של 3,900 שקלים לכל כיתה ההשתתפות במיזם מותנית בהעברת התשלום במועד שייקבע על ידי מפעל הפיס עם אישור הבקשות, ובהתאם להוראות התקנון

נושאים: מפעל הפיס, בית שמש מטה יהודה, חוג שחמט
לוח שחמט
לוח שחמט
לוח שחמט
לוח שחמט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: