כספי תמיכות לרשויות מקומיות המפעילות תכניות העשרה לצעירים בתחום התקשורת

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת לרשויות מקומיות המפעילות תכניות העשרה לצעירים בתחום התקשורת והמדיה לשנת 2023. מי יטפל בזה?

משרד התקשורת
משרד התקשורת

משרד התקשורת מודיע על פרסום קול קורא להגשת בקשות לתמיכה ברשויות מקומיות המפעילות תכניות העשרה לנוער בתחום התקשורת. בקשות התמיכה ייבחנו בכפוף לעמידתן בהוראות.

המשרד רואה חשיבות רבה בחינוך ובהקניית מיומנויות לצעירים בתחומי התקשורת והמדיה בכלל והיצירה המקומית הישראלית בפרט, ככלי להעשרה, חיזוק וגיוון של עולמות התוכן הללו, להם חשיבות והשפעה גדולה על החברה הישראלית ותרבותה. כמו כן, מבקש המשרד לצמצם פערים בין יישובי הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל למרכז הארץ באופן בו צעירים בפריפריה יחשפו, יעברו הכשרות ויפתחו מיומנויות בתחומים אלו. נוער זה ייחשף לעולמות תוכן חדשים, ובשאיפה ישתלב בעשיה וביצירה בענפי התקשורת השונים, כך שעולם התקשורת והיצירה הישראלית יהיה איכותי, עשיר, ומגוון יותר ויטיב לספר את הסיפור הישראלי. מתוך כך, המשרד בוחר לתמוך ברשויות מקומיות שיקדמו תכניות העשרה לצעירים בתחום התקשורת והמדיה בתוך הרשויות.

בהתאם לאמור, משרד התקשורת מודיע על פרסום קול קורא לשנת 2023, להגשת בקשות תמיכה על ידי רשויות מקומיות, המקדמות יוזמות ותוכניות העשרה בתחום התקשורת והמדיה.

השאלה היא מי יקדם את הפרוייקט בבית שמש? האם האגף לצעירים, או אולי רשת המתנסים? נדע כאשר יחלו הפרסומים...

נושאים: משרד התקשורת, בית שמש, צעירים
משרד התקשורת
משרד התקשורת
משרד התקשורת
משרד התקשורת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: