היום מתחיל הרישום למוסדות החינוך לשנה"ל תשפ"ב

אם לא קיבלתם חוברת רישום מהרשות המקומית, הנה לכם פרטים ראשונים על מועדי הרישום וההליכים. הערה: במגזר החרדי הקפידו לבחור מוסד לפי שייכות לקהילה...

פתח החוברת
פתח החוברת

בצל הקורונה, עיריית בית שמש פותחת את מבצע הרישום למוסדות החינוך. החל מהיום מתחילה מלאכת הרישום למוסדות החינוך העירוניים, מלאכת הרישום תימשך כ-3 שבועות ותסתיים בתאריך 3 בפברואר כא' שבט. בין הנרשמים ילדים לגני טרום חובה גני 3, ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.18-1.12.18 , ילדי טרום חובה בני 4 ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.17- 1.12.17.

ילדים לגני חובה הם הילדים בני 5 שנולדו בין התאריכים 1.1.16-1.12.16

מרכז רישום ייפתח היום במיוחד לתקופת הרישום, ההורים מוזמנים ליצור קשר בזום או בטלפון במשך תקופת הרישום בין השעות 09:00-17:00.

עיריית בית שמש הפיקה חוברת מידע על הרישום לכל מוסדות החינוך, ובה מופיעים הפרטים הנדרשים לידיעת ההורים לקביעת מסגרות החינוך בה הם חפצים לחנך את ילדיהם.

בחוברת התייחסות לכלל זרמי החינוך, החינוך מ"מ, ממ"ד וחרדי. בחרדי מבליטים עורכי החוברת את מיקום הרישום, אצל מנהלי העמותות המנהלות את מוסדות החינוך. ,יש בעיר מוסדות חנוך לכלל הציבור, ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסידי. ושימו לב לשורה הבאה: "כל תושב יתאים את המוסד לקהילה אליה הוא משתייך" כאומר אם אתה ספרדי דאג להירשם למוסד ספרדי, ואם אתה אשכנזי דאג להירשם במוסד אשכנזי. בקהילות הספרדיות יש הורים המבקשים לתת לבנותיהם חינוך אשכנזי, באמונה שמדובר בחינוך יותר מבוסס וחזק, ומבקשים לשלוח בנותיהם לסמינרים האשכנזים. הנה לכם, העירייה כבר מציעה לכם הקפידו להירשם לפי המוצא הקהילתי שלכם. שלא תבואו בטנות על היעדר מקום על אי מוכנות לקבל בנות קהילה ספרדית בממוסד אשכנזי.

ההורים מתבקשים להצטייד בדמי רישום שיעמדו על סך 344 ₪ לפי פירוט המופיע בחוברת כולל סל תרבות, ביטוח תאונות אישיות, מרכז מדעים ומוסיקה וקרן קרב. הנה הבשורה קרן קרב תמשיך בבית שמש בשנה"ל הקרובה.

בחוברת מוצגים לוחות הזנים לרישום מעבר ילדים בין גן חובה לכיתה א, ובין מוסדות החינוך היסודיים למערכת התיכונית- חטיבות הביניים.

זה המקום לאחל לכל הנרשמים והוריהם שנת לימודים פוריה בריאות ובלי קורונה.

נושאים: חינוך, רישום, בית שמש, מוסדות חינוך
פתח החוברת
פתח החוברת
פתח החוברת
פתח החוברת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: