10 חודשים מתכנסת ועדת המכרזים בלי נציג מהאופוזיציה

ביום רביעי מתכנסים נציגי האופוזיציה למסור נציגם לוועדת המכרזים. תיקון בבחינת מאוחר. האם הנציג הזה יגיע לדיונים הבאים?

עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה

וועדת המכרזים העירונית היא אולי הוועדה המשמעותית ביותר בכל רשות מקומית, בהיותה כזו היא כוללת בהרכבה גם נציגי קואליציה, (רוב) ונציגים מהאופוזיציה. נציגים שדעתם נשמעת וחייבת להישמע בכל מכרז ומכרז בו יש הטיה או חשש להטיה או כל לקות למינהל התקין. ועדת המכרזים הנה אחת מוועדות החובה ומן החשובות שבוועדות הרשות המקומית .היא מהווה עוגן מקצועי המוסמך לדון בנושאי הליבה ובהתקשרויות הרשות המקומית עם גורמים אחרים, ומהווה את הגורם המרכזי להתקשרויות הרשות המקומית, שבלתו אין, במקום בו קיימת החובה לערוך מכרז.

עיקר תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון הצעות מחירים אשר הוגשו לעירייה במסגרת המכרז, לברור מתוכן ההצעות העומדות בתנאי הסף, ולהמליץ בפני ראש הרשות על ההצעה הכשרה והזולה ביותר, במכרז להזמנת טובין, לביצוע עבודה או להעברת מקרקעין. כאמור, מועצת הרשות המקומית בוחרת את ועדת המכרזים - את יושב-הראש ואת חברי הוועדה - מבין חברי המועצה, תוך דגש על מתן ייצוג לחברי האופוזיציה- כך סעיף 148 לפקודת העיריות.

הוועדה בבית שמש מורכבת משבעה חברי מועצת עיר, הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של העירייה והיא כוללת את היו"ר שמעון גולדברג, את סגן ראש העיר שמואל גרינברג, את מאיר בלעיש, את מרדכי דירנפלד, את המשנה לראש העיר חיים בן מרגי, סטלה וולטר ואת מנשה אליאס. השלושה האחרונים בן מרגי, וולטר, ואליאס שובצו על תקן נציגי האופוזיציה בסה"כ שבעה חברי מועצת עיר ביניהם שלושה מהבכירים שבהם.

מרכזיותה של ועדת המכרזים בחיי הרשות המקומית, מחייבת את חבריה לנהוג בכובד ראש ובמקצועיות, תוך שמירת אמונים והימנעות מניגוד עיניינים ודעה קדומה. זאת, על-מנת לשמור על עקרון השוויון בין המתמודדים במכרז, שכן לחברי ועדת המכרזים סמכות 'מעין שיפוטית', בבואם להכריע על טיב ואיכות ההצעות השונות שהוגשו במכרז, ובמקרה של הצעות שקולות - להכריע גם לפי שיקולי הצדק הטבעי. בנוסף לחברי ועדת המכרזים, חוברת 'מפעם' יכולה לשמש גם את הצוות המקצועי הניהולי של הרשות המקומית, העוסקים במלאכה כגון: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי וכל גורם אחר המעורב בהליכי המכרזים ברשות המקומית

קבע המחוקק שבכל הרכב חייב להיות נציג אופוזיציה. ושימו לב מה קורה בעיריית בית שמש? מאז חודש יולי 2016 ועד היום, עברו 15 חודשים, המועד בו הצטרף הליכוד לקואליציה, הופכת חברתו להיות נציגה בהנהלת העיר- בקואליציה. לפניה הצטרף הבית היהודי לקואליציה העירונית ומאז גם בן מרגי כבר יושב אם ישב בפורום הוועדה כנציג הקואליציה. והאחרון לנציגי האופוזיציה, מנשה אליאס הצטרף אף הוא החל מחודש ינואר 2017 לקואליציה, מאז חלפו 10 חודשים, למעשה מאז אין נציגות לאופוזיציה. וכדאי להוסיף שלפני חתימת הסכם הצטרפותו של אליאס לקואליציה התקיים מו"מ לסיכום התנאים. כך שאפשר לומר שאף מעבר ל0 10 חודשים מתנהלת ועדת המכרזים המקומית ללא נציגות לאופוזיציה.

סעיף 150 א לפקודת העיריות קובע מפורשות את הרכב חברי ועדות החובה, "ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מוועדות החובה לפי פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה."

כאמור לעיל, תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון את הצעות המחיר אשר הוגשו לעירייה במסגרת מכרז פומבי, לברור מתוכן את ההצעות העומדות בתנאי הסף, ולהמליץ בפני ראש הרשות על ההצעה הכשרה והזולה ביותר להזמנת טובין או לביצוע עבודה או להעברת מקרקעין.

ונוסיף הערה : הכישלון המנהלי בעניין זה שייך לכל הגורמים קואליציה כאופוזיציה, אמנם ראש הרשות הוא בעל הבית ועליו מוטלת חובת הרכבת הוועדות וסידורן, האופוזיציה לא מילאה חובתה ולא דרשה או לא פעלה למנות. נעיר עוד כי אין חובה למנות נציג רק מבין חברי מועצת העיר, יכולים להיות בתפקיד זה גם נציגי ציבור. מדוע התקשתה האופוזיציה למנות נציג מטעמה? האם היה זה חוסר עניין או אולי ייאוש או אדישות למציאות שממילא יש רוב לקואליציה.

ביום רביעי הקרוב זומנו נציגי האופוזיציה למסור את נציגם לוועדת המכרזים. לפחות נזכה לתיקון זה.

ונסיים בשאלה, היכן היא מחלקת הביקורת של משרד הפנים? מדוע זו לא עצרה את העגלה בדהירתה ולא דרשה למנות הרכב מלא לוועדת המכרזים? שאלה יפה אגב לכל הוועדות האחרות ברשות המקומית בית שמש. לתשומת לב מבקר המדינה

נושאים: עיריית בית שמש
עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
10 חודשים מתכנסת ועדת המכרזים בלי נציג מהאופוזיציה
גולש אנונימינכתבה ביום שלישי, 31 באוקטובר 2017, 07:06

אני נהנה לקרוא את הניתוחים שלכם. ברוכים תהיו.

10 חודשים מתכנסת ועדת המכרזים בלי נציג מהאופוזיציה
גולש אנונימינכתבה ביום שלישי, 31 באוקטובר 2017, 06:26

ואיפה העיתונות המקומית בסיפור הזה? יש כל כך הרבה עיתונים ואתרים, למה שתקתם?