תקציב 2022 טרם הוגש לאישור המליאה

המפתיע הוא שהדיונים הפנימיים בין היתר בוועדת הכספים טרם החלו מה שמטיל ספק להגשתו עד סוף מרץ. סכנת פיזור מועצת העיר ירחף בחלל

בלוך וברדוגו
בלוך וברדוגו

"הגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה על פי הנחיות ראש העירייה. ראש העירייה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה" זו הוראת החוק בפקודת העיריות ובעיריית בית שמש לא מיהרו אף פעם להקדים וגם השנה לא. עיריית בית שמש טרם החלה בדיוניה על הכנת תקציב 2022!!!

בהמשך החוק להכנת התקציב בפקודת העיריות: "ראש העירייה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.…. ". אז אין הצעה ואין תקציב.

פנינו למשרד הפנים בשאלה בעניין, ומשם התקבלה התשובה הבאה: " מבדיקת עולה כי תקציב עיריית בית שמש לשנת 2022, טרם אושר במועצה וכי עתיד לעלות לדיון במועצה בסוף החודש או עד אמצע חודש אפריל.". דוברות משרד הפנים מוסיפה : " ככלל על הרשות המקומית לאשר את תקציבה במועצת הרשות עד לתחילת השנה, הוי אומר 1.1.2022, כאשר אושרה הארכה עד ליום 31.03.2022, ובהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות תתכן הארכה נוספת בהתאם לנסיבות ולשיקולי הנהלת המשרד".

כדי שיעלה התקציב במועצת העיר בסוף החודש היה צריך להציגו לפני ועדת הכספים. אמנם יש עוד חודש עד סוף החודש השלישי אך אין שום סימן לכך שמישהו מארגן את התקציב.

וכדאי לשים לב להוראת החוק באותה פקודה: " לא אישרה המועצה את תקציב העיריה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים מיום עריכת הבחירות לראש העיריה – בתוך שישה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העיריה, כפי שיורה שר הפנים, והשר ימנה, בתוך 14 ימים מתום התקופה כאמור, ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה או תפקידי המועצה; הוראות סעיפים 145 ו-146, יחולו על הועדה ועל יושב הראש שלה, אם מונה, בשינויים המחויבים.

כאמור זו תגובת משרד הפנים לשאלתנו. אם מתכוון משרד הפנים להקפיד עם עיריית בית שמש? זאת נדע כאשר לא יוגש התקציב בסוף מרץ או לכל המאוחר ע"פ הארכת המועד לאמצע אפריל. אז תפעיל שרת הפנים את החוק לפיזור מועצת העיר ולמינוי ועדה ממונה מטעמה.

סגנית ראש העיר רינה הולנדר יו"ר ועדת הכספים אומרת לחדשות קרן אור כי לא הוגש לה כל תקציב לעיון.

נושאים: בית שמש, תקציב 2022, משרד הפנים, אריה ברדוגו
בלוך וברדוגו
בלוך וברדוגו
בלוך וברדוגו
בלוך וברדוגו
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: