תקציב 2018: האם שיעור הגבייה מארנונה ימשיך לרדת?

שנה וארבעה חודשים חלפו מאותו רגע בו הוזהרו חברי מליאת מועצת ממצב כספי מחייב לאור חתימת הסכמי הגג. תקציב 2018 הוא אבן בוחן לבחינת עתיד הסכמי הגג. האם ככל שייבנו כאן דירות, מצבנו יהיה גרוע יותר?

מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016
מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016

עוד שלושה חודשים תמלא שנה לחתימת הסכם הגג בין עיריית בית שמש, לבין משרדי הממשלה, האוצר, השיכון והפנים. מדובר בהסכם כולל המבקש להסדיר שורה ארוכה של נושאים תכנוניים, כספיים וביצועיים שונים הן בנוגע לשכונות שייבנו והן בנוגע לשכונות ותיקות. מעמד חגיגי ביותר והרבה אמירות והבטחות נשמעו שם. נוכחותם של ראש הממשלה, שר האוצר, שר השיכון, שר הפנים, על בימה אחת עם ראש עיר מחייבת מאוד. תשעה חודשים אחרי אותו טכס מושקע, מותר לנו לנסות לברר מה ואיך התקדם אותו הסכם גג. האם בבית שמש כבר התחילו לחשוב על אותם צרכים נדרשים/נובעים מקיומו של הסכמי הגג?

בשבוע הבא יונח תקציב עיריית בית שמש לשנת 2018. סעיף אחד חייב לעמוד במוקד הדיון, מה שיעור ההכנסה מארנונה בכלל, ובפרט ארנונה לא ממגורים בפרט. מדוע? הנה הפרטים.

הלשכה המשפטית חיברה מסמך שבעה חודשים לפני אותו מעמד, כלומר חלפו להם 16 חודשים מאז מה שנכתב באותיות ברורות והופץ בין חברי מליאת מועצת העיר. כאשר אנחנו מבקשים לדעת מה נעשה, זה ביחס לאותו תאריך ספטמבר 2016. במסמך זה משרטט עו"ד מיקי גסטוירט היועץ המשפטי לעירייה פרופיל של העיר ביחס ליישובים אחרים במקרה שלנו הושוותה בית שמש עם ראש העין. לפני עו"ד גסטוירט היה מונח מחקר אותו ערכה הגב' רות יוסף, מי שהייתה מנהלת מחוז מרכז במשרד הפנים, כלומר חומר מצויין להסתמך עליו. הנה מה שמעלה מחקרה של הגב' רות יוסף: שיעור הגבייה שלא ממגורים בבית שמש ירד בין השנים 2007-2013 מ- 45% ל-43%. נסביר זאת כך, ככל שהאוכלוסייה גדלה שיעור הגבייה מארנונה שלא ממגורים נהיה יותר קטן. אם בשנת 2013 בית שמש מנתה כמעט מאה אלף תושבים ונגבו 43%, הרי בשנת 2017 כאשר האוכלוסייה גדלה לכדי 125 אלף, שיעור הגבייה עלול לרדת עד מתחת ל-35%!!! אל יקלו בעיניכם האחוזים, מדובר במיליונים של שקלים!!

הגב' רות יוסף אף קובעת באותו מחקר, כי רשות המבקשת לשמור על איזון תקציבי חייבת להגיע למצב בו כ-55-60% מתקציבה יגיע מארנונה שלא ממגורים. בית שמש גובה מארנונה בכלל, ארנונה מעסקים ממסחר וממגורים סכום המתקרב לכדי 32%!!! מה הפלא שאנחנו מדשדשים וסובלים מהיעדר תשתיות ראויות ומתחננים לטיפוח הקיים ושמירה על איכות חיים מינימלית.

בנוסף קיימת ירידה של שטחי התעסוקה לנפש כאשר בבית שמש ירדו באותן שנים מ-4.2 מ"ר לנפש בשנת 2007 ל-3.9 מ"ר לנפש בשנת 2013. ושוב לשנת 2017 אנחנו סופרים מתחת ל- 3.4 מ"ר לנפש!!

מה הייתה צריכה עיריית בית שמש לעשות? המינימום היה להקים קבוצת חשיבה להיערכות, לבניית מערכת אגרסיבית להשיג את ההכנסות הנדרשות כדי לא למצוא עצמו בפני שוקת שבורה. הנה חלפו להם 16 חודשים, שנה ושליש, ואין בעירייה שום מטה, בודאי אין מטה קסם. אדרבא שיציגו בפנינו את הנתונים הכי מוסמכים. אין כוונה לצייר תמונה קודרת יותר, אולם חשוב שתדעו את האמת לאמיתה, יכול להיות שהפרוטה מצויה, היא מצויה כדי לשרוד. עיריית בית שמש מובלת בדרך בה היא הולכת במטרה לשרוד בלבד, להישאר צפה על פני המים.

נושאים: בית שמש, משרד האוצר, המשרד הפנים, משרד השיכון
מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016
מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016
מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016
מעמד חתימת הסכמי הגג אפריל 2016
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: