תקציב העירייה לשנת 2017 טרם אושר במשרד הפנים

הודעה למנהלי מחלקות להימנע מהתחייבויות על הוצאות, דו"ח רו"ח המבוקר לשנת 2016 לעיריית בית שמש טרם פורסם. וגם טרם החלו הדיונים להיערכות לקראת תקציב 2018

הכניסה לעירייה
הכניסה לעירייה

המחלקה לביקורת ראיית חשבון במשרד הפנים אחראית על מינוי רואי חשבון לביצוע ביקורות בשלטון המקומי לפי תכניות ביקורת מוגדרות מראש. קבלת דוחות הביקורת, בדיקתם, אישורם והפצתם לרשות המקומית, למשרד הפנים ולמשרד מבקר המדינה. נכון להיום אין בנמצא דו"ח ביקורת כזה על עיריית בית שמש.

רואי החשבון עורכים מדי שנה ביקורת על כלל הרשויות המקומיות בישראל. הביקורת נערכת על פי תכניות ביקורת שהוגדרו מראש (ספר הנחיות מקצועיות לרואי חשבון) על ידי המחלקה לביקורת ראיית חשבון שבמשרד הפנים. הביקורת כוללת ביקורת על הדוחות הכספיים של הרשות המקומית (דוח כספי שנתי מבוקר) וכוללת גם ביקורת שנתית על התנהלות הרשות המקומית (דוח ביקורת מפורט. דוחות ביקורת אלו עוברים תהליך עיון על ידי רואי חשבון "מעיינים", נבדקים ומאושרים על ידי רואה חשבון שבמחלקה, ומופצים לרשות המקומית, למשרד הפנים ומבקר המדינה. יצויין כי באתרי האינטרנט כבר מצויים מספר דוח"ות מבוקרים כאלה כמו של מצפה רמון , אשקלון ועוד.

בכל שנה בחודש יולי מפרסם משרד הפנים את דו"ח הביקורת לשנה קודמת. ביולי השנה היה צריך לפרסם את הדו"ח המבוקר לשנת 2016. עד היום טרם עלה לאוויר הדו"ח הזה. ממצאים בדו"ח יכולים להאיר את עיני מקבלי ההחלטות בתפקודם השוטף. אמנם יש דוחות כספיים לא מבוקרים המובאים למליאת מועצת העיר, לא תמיד אלה חושפים את התמונה הכוללת של המצב.

והמצב בעיריית בית שמש בכי רע. עד כדי כך שכבר עתה, בחודש ספטמבר נקראו מנהלי מחלקות להדק את החגורה עד אפס. כלומר לא להוציא יותר כספים כי פשוט אין. למה אין?

תקציב 2017, התקציב הזה שהוגש בשני מספרים לא זהים, טרם אושר בידי משרד הפנים. משרד הפנים החזיר את התקציב לתיקון, קרי לצמצום ולתיקון. בכמה מיליונים נתבקשה העירייה לקזז? מאלו סעיפים יתבצע הקיצוץ? ואנחנו (חוסר שקיפות בעירייה) לא יודעים מה דרש משרד הפנים ומה נתבקש גזבר עיריית בית שמש לבצע בדו"ח. מה שכן אנחנו יודעים ובאופן בטוח הוא כי העירייה כבר הודיעה לספקים לא מעטים על דחייה בתשלומי השירותים שהם נותנים היום. הכול מועבר לשנת הכספים הבאה, שנת 2018. כמו כן צריך לזכור שבימים האלה על העירייה להתחיל להיערך כבר לתקציב השנה הבאה, שנת 2018 שהיא כידוע שנת בחירות.

נושאים: בית שמש, משרד הפנים, תקציב, דוח רוח מבוקר
הכניסה לעירייה
הכניסה לעירייה
הכניסה לעירייה
הכניסה לעירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: