תקציב העירייה לא אושר במשרד הפנים

חלק מההתניות לגידול התקציבי תלויים בהכנסות. מענק הדיור על בניית יח"ד חדשות טרם נקבע, אין תוספת בשטחי תעשיה, וגם המענק השני לצמצום הפערים טרם חולק. שנת בחירות עם כיס ריק...

יש מסגרת, אין אישור
יש מסגרת, אין אישור

תקציב העירייה שאושר במליאה בחודש פברואר 2018 הועבר לידי משרד הפנים ושם נערכים בימים אלו בדיקות מקיפות על אפשרות התקיימותו במשך שנת העבודה הנוכחית. שנת 2018 היא שנת בחירות ויש צורך מיוחד לשמור על מסגרת התקציב. משרד הפנים עדיין לא אישר את התקציב ולפיכך עיריית בית שמש מתנהלת נכון לעכשיו לפי תקציב 2017 בשיעורים של 1/12. נכון לעכשיו, סוף מאי תחילת יוני 2018!!! יש לעירייה כספים הרבה פחות מאשר הנדרש לקיומה.

גזבר העירייה הזהיר בערב קביעת התקציב ואישורו כי התקציב מותנה בהכנסות. מה המצב נכון לעכשיו לגבי ההכנסות התלויות? אחת ההכנסות שטרם הגיעה היא מענק דיור על יחידות הדיור. נכון לעכשיו לא הגיעו הכספים האלה. ברדוגו אומר לקרן אור: ""טרם נקבעו הקריטריונים למענקי דיור.". מתי יקבעו במשרד הפנים את הקריטריונים, עניין של מספר חודשים.

גזבר העירייה מתריע כי קיום התקציב מחייב גם גידול במקורות הכנסה, "אי גידול במקורות הכנסה יגרום בכך שהעירייה לא תוכל לכלכל צעדיה". מה קורה עם גידול במקורות הכנסה. איש לא יודע להשיב האם העירייה עומדת באתגרים שהציבה לעצמה. סגן ראש העיר ואחד המתמודדים על משרת ראש עיר, שמואל גרינברג, משיב: "אני לא יודע, תפנה לגזבר."

גזבר העירייה אומר במענה לשאלותינו: המענק השני לצמצום הפערים טרם חולק. עניין מקורות ההכנסה הנדרשים הדבר יותר מורכב". בעניין זה ניתן להבין כי אכן אולי העירייה מנסה, התוצאה בשטח היא שאין גידול בשטחי התעשייה וממילא אין גידול בהכנסות. מדבריו ניתן ללמוד כי למעשה כל הקביעות המחייבות את פעילות הרשות או משרד הפנים עדיין לא נעשו, והתקציב שהותנה על קבלת הכספים האלה עומד ותלוי בהם. כדאי לשים לב שאנחנו חודש לפני סיום מחצית השנה.

ונזכיר, כי מצבה הכספי של העירייה לא ממש טוב, תקציב 2016, התקציב המבוקר האחרון מצביע על גירעון של 36 מיליון ₪ ועוד כ-21 מיליון בתב"רים. איש לא יודע עדיין להעריך כמה היה הגירעון בשנת 2017 אם היה, וכיצד הצליחה או לא הצליחה העירייה לצמצם את הגירעון המצטבר משנת 2016. וזה מבלי להזכיר את ההתחייבויות השוטפות שנדחו לתשלומים לתחילת שנת 2018.

משרד הפנים אישר אכן שאין תקציב מאושר.

נושאים: עיריית בית שמש, תקציב 2018, משרד הפנים
יש מסגרת, אין אישור
יש מסגרת, אין אישור
יש מסגרת, אין אישור
יש מסגרת, אין אישור
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: