מי צריך חברה כלכלית בהפסד?

הזוי. החברה הכלכלית של עיריית בית שמש בגירעון, שנת 2016 הסתיימה בהפסד של 2,246 מיליון ש"ח, ואולי גם ייתכן כי הגירעון גדול יותר. מי יסביר?

חברה בגירעון
חברה בגירעון

משהו הזוי מתרחש בחברה הכלכלית, מה שצריך וחייב להיות רווחי, אחרת אין צורך בקיומו הופך להיות נטל על עיריית בית שמש שהא בעצמה גוף מחוסר אמצעים ובלי נכסים.

החברה העירונית לפיתוח, היא החברה הכלכלית של עיריית בית שמש. החברה הוקמה במטרה לעסוק בשיווק קרקעות, קבלת היטלים ופיתוח קרקעות של העיר. החברה בבעלות של עיריית בית שמש , 100% ממניותיה מוחזקות בידי העירייה, זולת מניה אחת סמלית - מחזיק בה הוא ראש העירייה שהוא גם יו"ר החברה הכלכלית. מי רשום עדיין כמחזיק המניה הבודדת? לפי דוח הביקורת של רו"ח, המניה מוחזקת בידי מי שכיהן כאן כראש עירייה לפני תשע שנים. תשע שנים לא מצאו זמן יו"ר הדירקטוריון, משה אבוטבול, או הממונה על החברה אברהם פרנקל או מנכ"ל החברה בשנים האחרונות חיים הרוש ומחליפו או ממלא מקומו (האז פרש הרוש נתפקידו) זאב לחוביצקי להעביר את המניה על שמו של משה אבוטבול.

הערת הביקורת הזו נכתבה גם בדו"ח המבוקר הקודם לשנת 2015. מדוע לא מעבירים? מסובך? מה מונע העברת המניה ע"ש ראש העיר אבוטבול? האם יש סיבה לכך? הדו"ח המבוקר לא מתפקידו לחשוף את הגורמים, אנחנו פנינו לממונה על החברה היום אברהם פרנקל, איש הסיעה החרדית כח להסביר מדוע זה עדיין רשומה המניה על שמו של דניאל וקנין.

החברה הכלכלית, להלן החכ"ל היא חברה שגם מבצעת פרויקטים, ומפקחים מטעמה על ניהול פרוייקטים. יוזמה ופיתוח הם חלק מתכניות החברה וכך היא זוכה לתמלוגים מעבודתה השוטפת, שהם מקור לחמה וקיומה.

בשנת 2015 זיכתה העירייה את החברה בסכום של 977 אלף ש"ח בכרטסת בעיקר עבור פיקוח על עבודות. בשנה קודמת העירייה זיכתה את החברה בסכום של 3/4 מיליון ₪. (המספרים המדוייקים במערכת). כל הזיכויים כאמור לחברה נרשמות ע"י העירייה בתקציב הרגיל ובתברים. בחברה נרשמו חלק מהעברות כהלוואות של העירייה לטובת החברה. נכון לסיום שנת 2015 החברה חייבת לעירייה סכום של 2,245,000 ₪. מה דין הלוואות? להחזיר. מתי החזירה החברה הכלכלית את ההלוואות האלה לעירייה? חלק מההעברות נרשמות בחברה להכנסות מראש.

עם זאת העירייה הייתה חייבת לחברה סכום כסף. מה עשתה החברה בראשות יו"ר הדירקטוריון שלה? היא ויתרה על חוב של העירייה בגין שירותים שניתנו לה. סכום הוויתור עמד על 420 אלף ₪. הסכום הזה נרשם בספרים כהכנסה. התבלבלתם?

כן, אפשר להתבלבל. למה למשל לא קוזז הסכום הזה מההלוואות שהחברה חייבת לעירייה? ככה מנהלים ספרים?!!! מבלבלים את המבקר, את הקורא, שפשוט ירים ידיים ויעבור לסוגיה הבאה. לא התבלבלנו. שאלנו את אברהם פרנקל. הא הממונה, הוא מנהל את החברה בפועל, הוא יושב במשרדי החברה כל היום ואם צריך גם כל הלילה. אז מה התשובה?

ועם כל זה את שנת 2015 סיימה החברה ברווח, של 93 אלף ₪. בהשוואה, את שנת 2014 החכ"ל סיימה ברווח של 715 אלף ₪. מהכנסות אלה כיסתה החברה את הוצאותיה, ויש לה לא מעט הוצאות, משרדים, אחזקת רכב, מנהלים, עובדים, מזכירה

ומה קרה בשנת 2016?

העירייה, עבורה הוקמה חכ"ל, זיכתה את החברה בסכום 283 אלף ₪. רבע בהשוואה לשנה קודמת. מה קרה? העירייה כבר לא משתמשת בחברה כזרוע כלכלית ביצועית? יכול להיות. החכ"ל עשתה פעילות שבוצעה דרך משכ"ל. למשל פיקוח על בניית האצטדיון. הדו"ח לא מציין את הסכום שנכנס לחכ"ל ומן הסתם נמצא אותו בספרים של חכ"ל ובדו"ח המבוקר השנתי שלה. השורה התחתונה בתפעול החברה הפסד של 2,246,000 ₪. נזכיר שנת 2014 סיימה החברה ברווח לא רע, שנת 2015 סיימה ברווח של 93 אלף ₪. שנת 2016 החברה ביתרת חובה של 2,246,000 ₪. ואם תוסיפו לסכום זה את ההלוואות שהחברה חייבת לעירייה בסכום של 2,200,000 הרי לכם יתרת חובה של 4,446,000 ₪.

כאמור הפנינו שאלות לממונה על החברה אברהם פרנקל, ליו"ר וועדת הביקורת של החברה מנכ"ל העירייה מתי חותה, ולמנכ"ל החברה בשנים 2015- 2016 חיים הרוש. פניתי גם לחברי הדירקטוריון, ביניהם סגן ראש העיר מאיר בלעיש, חבר מועצת העיר ריצ'רד פרס, אהרון אדלר רו"ח וגזבר עיריית בני ברק, וכן לגב' יעל היימן אדריכלית העיר. תשובה אחת לא קיבלנו.

אז מי צריך חברה כלכלית בהפסד?

ניסינו למצוא את מאזן החברה לשנת 2016, והוא איננו. מתברר כי המאזן עדיין לא עלה על שולחן הדיונים של חברי הדירקטוריון.

נושאים: החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש, עיריית בית שמש
חברה בגירעון
חברה בגירעון
חברה בגירעון
חברה בגירעון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: