תכנית להתחדשות עירונית - הופקדה בוועדה המחוזית

בית שמש חולקה ל-21 מתחמים, לכל מתחם הצרכים והיכולות שלו להתפתחות. וועדת המשנה מאמצת את התכנית להפקדה בוועדה המחוזית בתנאים ובדרישות

רחוב בבית שמש בימי גשם
רחוב בבית שמש בימי גשם

במקרה הגיע אלי הפרוטוקול של דיון, בנושא אחד החשובים שהתקיימו במהלך החודשים האחרונים בעיר, תכנית להתחדשות עירונית - חלק מתכנית המתאר הכוללנית. מדובר בדיון עקרוני לפיו יעבדו באגף ההנדסה של העיר, אם תרצו האורים ותומים, ואו להבדיל עשרת הדיברות של מתכננים ומבצעים כאן בעיר בית שמש.

כדי להבין קבלו את דברי הרקע שהציג המתכנן, איש משרד השיכון מר מיכאל וינד. התכנית היא של משרד השיכון, עוצבה כולה בידי המשרד ועכשיו מגיעה לידיעת נציגי ונבחרי הציבור החשובים שהופקדו על קיומה בדור הזה. אם תרצו זה קורה במשמרת שלהם.

"תכנית המתאר הכוללנית לבית שמש הינה תכנית המהווה את המסגרת התכנונית להתפתחות של העיר בית שמש בעשורים הקרובים. התכנית הינה כלי עבודה תכנוני אשר נותנת מסגרת להיבטי התכנון השונים בעיר תוך הגדרת השלד התכנוני של העיר ואופן הפיתוח בה" וממשיך : "כחלק מתכנית המתאר גובש מסמך מדיניות להתחדשות עירונית לעיר הוותיקה. מטרתה של המדיניות הינה חיזוק השכונות הוותיקות וקביעת מדיניות פיתוח בהתאם לצורך העירוני. התחדשות עירונית אליה מכוונת מדיניות תכנית זו, כוללת בתוכה התחדשות המרחב הפרטי באמצעות תכניות שונות כגון פינוי בינוי, תמ''א 38 ,ויוזמות נקודתיות, לצד התחדשות המרחב הציבורי."

התכנית מחולקת ותואמה לאיזורים השונים בעיר, לפי שכונות, העיר הותיקה מחולקת לכמה תתי איזורים, רמה א, חפציבה, נחלה ומנוחה, רמה ב' ג' וכן הלאה. ממש תכנית מפרטת של כל שכונה ושכונה מה יש ומה צריך להיות. העתיד של העיר מונח כאן.

"התכנית מתבססת על פיתוח צירי מתע''ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) לאורך צירי האורך כדי לענות על הביקושים הגבוהים לכמות הנסיעות הצפויות. לשם כך מנחה התכנית עבור תכניות מפורטות, רוחב מינימלי לרחובות אשר יספקו את הצורך התנועתי העתידי הנדרש בשכונות אלו. בנוסף, התכנית זיהתה את חשיבות המבט הנופי הנגזר ממבנה העיר הוותיקה ומצאה לנכון להעצים פיתוח באזור הרכסים תוך שמירת פיתוח מתון יותר בעמקים,.

נשמע מצויין, נשמע לפחות כרעיון חיובי שצריך לקיים עליו דיון ציבורי.

הנה כדוגמא המחשבה או התכנון המוצע למתחם המרכז המסחרי נוימן. "המרכז ההיסטורי שטח המתחם הינו 62 דונם, וכ-177 יח"ד, אופי הבינוי הינו, בניינים חדשים, שיכונים ומרכז מסחרי. גובה המבנים הינם בין 9-1 קומות. בעבר שימש המקום כמרכז מסחרי פעיל, במקום קיימת כיכר עירונית אך הפעילות במקום הוחלשה בעקבות מרכזי קניות סמוכים. במרכז המתחם קיימת צומת דרכים חשובה בעיר הרצל – העלייה אשר משמשת ותשמש כציר תחב"צ ראשי.

ומה מציע המתכנן של משרד השיכון: "א. התחדשות אינטנסיבית תוך מתן דגש על העצמת המקום כמוקד עירוני איכותי המציע שימושי מסחר, תעסוקה, קהילה ופנאי סביב שטחים פתוחים איכותיים הנגישים לציבור ב. שמירה על צירים ומעברים המאפשרים תנועה בתוך מתחם ולשטחים פתוחים ציבוריים איכותיים ג. תמהיל השימושים יכלול לפחות 30% של שימושים שאינם מגורים ובכל מקרה לא להסתפק בקומת הקרקע בלבד לספק את שימושים אלו ד. יש לשקול שילוב שימוש פנאי כלל עירוני כגון בתי קולנוע או מוסד להשכלה גבוהה ציפוף משמעותי של רכיב המגורים תוך דגש על עירוב בניה גבוהה ומרקמית באופן המעודד דופן איכותית לרחובות הרצל ובן צבי".

בית שמש רבתי חולקה ל-21 מתחמים כאשר לכל מתחם קיימת סקירת הקיים ומוסיפה את התכנית הרעיונית לפיתוח.

הוועדה המקומית (הישיבה התקיימה במסגרת וועדת המשנה, למה כאן נכתבה הוועדה?) מברכת על התכנית תוך הבעת הערות רבות לאימוץ התכנית וקידומה בוועדה המחוזית.

התכנית מצויה כבר חודשים על מדפי הוועדה המחוזית וצפויה לעלות על סדר היום בשנים הקרובות.

נושאים: וועדת המשנה לתכנון ובניה בית שמש, משרד השיכון
רחוב בבית שמש בימי גשם
רחוב בבית שמש בימי גשם
רחוב בבית שמש בימי גשם
רחוב בבית שמש בימי גשם
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: