רבע מליארד ש"ח זהו סכום התביעות המשפטיות נגד עיריית בית שמש

לעירייה יש הסברים בכל תיק תביעה לעמדת היועמ"ש, האם ההסברים ישכנעו את התובעים לרדת מסולם התביעות ובעיקר את ביה"מש לפסוק לטובת העירייה? לא בטוח...

בית המשפט בבית שמש
בית המשפט בבית שמש

תביעות משפטיות הם רעה בשלטון המקומי, תושבים, וסתם בעלי עניין עומדים זכויותיהם לכאורה ומבקשים סעד משפטי מבתי המשפט להכריע. לא פעם נאלצות רשויות לקבל הכרעות דין קשות בהם הם משלמות תבין ותקילין לתובעים.

מה מצבה של בית שמש? כמה תביעות כאלה יש נגדה?

הדוח המבוקר בידי רו"ח חושף את התביעות הקיימות. הרשימה עולה ממכתב ששלח היועץ המשפטי לעירייה אל משרדי רו"ח בן דהן בירושלים, והם מנקזים מתוכו את העיקר בתביעות. הערה: המסמך מפרט את התביעות לתאריך המאזן.

מה הן התביעות? הנה השימה מאותו דו"ח. תביעות בגין אי הסכמה על דמי שכירות, אי נגישות לנכסים ומספר תביעות בגין אי מימוש הסכמים, תשלום התייקרויות ושונות. התביעות האלה מסתכמות בסכום של כ-14 מיליון ש"ח. לא בטוח שבית המשפט יכריע כי את כל הסכום תשלם העירייה, חלק ממנו בודאי.

בחודש מאי 2017 הוגשה תביעה ע"י משרדהשיכון כנגד צד ג והעירייה בגין אי תשלום הוצאות פיתוח בסכום של כ-108 מיליון ש,ח. היועמ"ש טוען כי הטענה אינה נכונה כך שסיכויי התביעה כלפי העירייה נמוך ביותר ואין סיכון ממשי לעירייה.

עוד, תביעות בנושא ארנונה ואגרות. תביעות אלה בהיקף של 25 מיליון ₪ בנושא השבת אגרות, חיובי ארנונה והליכי גבייה. שש תביעות מכל התביעות האלה ביקשו להיחשב כייצוגיות.

כמו"כ קיימות 3 תביעות לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק תכנון ובניה כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה בהיקף של כ-100 מיליון ₪. לעמדת היועמ"ש של העירייה יש שיפוי מנתיבי ישראל בגין 70% מהסכום שייפסק וזכות להגשת בקשה לשיפוי לגבי יתרת למדינת ישראל.

בנוסף קיימות תביעות נזיקין ונזקי שיבוב של חברות ביטוח עד לגובה ההשתתפות העצמית של העירייה בסך של כ-350 אלף ₪. לא ברור אם מדובר לתביעה אחת או בסה, כ. נראה כי מדובר בכמה תביעות.

המחלקה המשפטית בעירייה מעריכה את סיכויי התביעות בנושאים השונים ולכן רשמה העירייה עתודה לתביעות המסתכמת בסכום של כ-4,332 מיליון. סכום קטן לכל הדעות אם נבליט רק תביעה אחת (יד היסעים נגד ההעיריה) על סכום של יותר מ-2.5 מיליון ₪. תביעה אחרת מאותה חברה קיימת על כ-100 אלף ₪, כל זה לא כולל שכ"ט והוצאות נוספות.

חלק מהתביעות מתנהלות באחריות היועמש בעיייה, חלקם הגדול מיוצגת העירייה בידי בא"כ חיצוניים מה שמייקר את ההוצאה בכל מקרה.

נושאים: תיק התביעות נגד העירייה עומד על סך של כמעט רבע מיליארד שח
בית המשפט בבית שמש
בית המשפט בבית שמש
בית המשפט בבית שמש
בית המשפט בבית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: