ציפייה דרוכה לקראת פרסום דוח מבוקר רו"ח לשנת 2019.

דוח מבוקר לשנת 2018 הציג מצבת כוח אדם עם 1050 עובדים, סוף 2020 אנחנו עומדים על כ-1500 עובדים, גידול של כמעט 30%

עיריית בית שמש
עיריית בית שמש

בכל שנה מתפרסם דוח ביקורת של רוח על התקבולים וההוצאות של הרשויות המקומיות. משרד הפנים קבע זאת בנוהל שיטתי שבו רו"ח מקבלים ומוציאים מתחת ידם דוח ביקורת המהווה תשקיף ראי לסיכום המצב של הרשות.

כך גם בעיריית בית שמש, הדו"ח הפך לכלי מעקב אחר ההתפתחות, ההתקדמות או הנסיגה במערך הכלכלי של הרשות.

זו השנה הראשונה למעשה שכולה עליזה בלוך, אנשיה, קרוביה וחבריה למערכת. חבריה, כלומר כל 20 חברי מועצת העיר שמנהלים יחד איתה את הרשות המקומית. עליהם הוטלה החובה הציבורית לנהל את חיינו.

השנה הציפייה היא בעיקר לפרק הדן בדוח השכר לפי פרקי התקציב.

רואי החשבון מחברי הדו"ח מציגים בדוח המבוקר פרקים חשובים בהתנהלות הכספית, מצב הגירעון, החובות, הכנסות מארנונה, מצב קרן לפיתוח ועוד. , לעיתים גם מעלים ביקורת וחושפים התנהלויות לא ברוח משרד הפנים. הדוח הזה עובר תחת עינם של נציגי משרד הפנים.

כאשר יתפרסם הדוח, ואנחנו במעקב אחר הפרסום הזה המתחייב עלפי חוק, נבחן השנה את נתוני השכר והוצאות השכר לשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2019.

בדוח שנת העבודה הקודמת (שנת 2018) נמצאו במצבת כוח האדם, 30 משרות בכירים, יתר משרות התקן עמד על מספר 276 עובדים, ו-10 עובדים ללא תקן. תקן כוח האדם לשנת 2018 אושר על ידי מליאת המועצה במסגרת אישור התקציב הרגיל. סה, כ כל העובדים, כולל גימלאים, עמד על 1050 עובדים. בהערכה זהירה נציין שהשנה עיריית בית שמש מקיימת כ-1500 עובדים, מתוכם כ-300 גימלאים. הנתונים המדוייקים? נמתין לפרסום הדוח. בעידן בלוך חלו שינויים רבים במצבת כוח האדם. נוספו עשרות בעלי תפקיד, מעניין לראות התייחסות רואי החשבון למציבת כוח האדם.

נושאים: תקציב, דוח מבוקר, משרד הפנים, עליזה בלוך
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: