עיריית בית שמש מפרה את הנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות

ע"פ פקודת העיריות קבועים המועדים בהם חייבת גזברות העירייה להניח לפני הגופים השונים דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים. כך מפרה בית שמש את הוראות פקודת העירייות.

עליזה בלוך.
עליזה בלוך.

במהלך השנים הופקו ההנחיות לנושא כתיבת ועריכת הדוחות הכספיים ברשויות ובעיקר ייעודן והורחבו שכל עוד לא שונו על פי דין או הנחיה מקצועית אחרת, הינן הוראות מחייבות. בתמצית נאמר כי הרשויות המקומיות מחויבות על פי חוק לערוך דוחות שנתיים ורבעוניים.

המשתמשים העיקריים של הדוח הכספי של הרשויות המקומיות הם גורמי פיקוח ובקרה ובהם משרד הפנים הכולל את מנהל לפיתוח ותקצוב, הממונה על המחוז, משרדי ממשלה וגורמים נוספים המבצעים ניתוחים של החשבונאות הלאומית.

פרט לשלטון המרכזי הדוח הכספי מיועד גם לגורמים בתוך הרשות עצמה, כמו מועצת הרשות, ועדות הכספים והביקורת ולבסוף תושבי הישוב. במטרה להנגיש את נתוני הדוח הכספי לתושבי הישוב, נוסף בשנת 1999 לפקודת העיריות סעיף המחייב את הרשויות המקומיות לפרסם את תמצית הדוחות הכספיים, במתכונת ארצית אחידה.

בשנים האחרונות נוספו גם הבנקים, המעמידים אשראי לרשויות המקומיות, לציבור המשתמשים בדוח המבוקר השנתי, זאת לאור הנחיית המפקח על הבנקים המחייב את הבנקים לקבל דוחות מבוקרים שנתיים.

על פי הפקודה יש להגיש למשרד הפנים שלושה סוגי דוחות, רבעוני, חצי שנתי ושנתי.

הרשות מחויבת לסיים את הכנת הדוח השנתי עד סוף פברואר של כל שנה ולהגישו לרואה החשבון המבקר, אשר אמור להגישו ל"ממונה על החשבונות" (לשעבר "רואה חשבון לעיריות") לכל המאוחר עד 1 באוקטובר של השנה העוקבת.

ומן הכלל אל הפרט, אל עיריית בית שמש.

לא נלאה אתכם בדוחות נוספים המחייבים את הרשויות בהגשה. נתמקד אך ורק בדוחות רבעוניים אשר הגזברות בעירייה אמורה להגיש לפי הכללים שקבעה הנהלת האגף לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד הפנים.

מה חשיבות הגשת הדו"חות?

דוח כספי רבעוני - על פי סעיף לפקודת העיריות: "הגזבר יגיש, בתוך 60 ימים לאחר תום כל רבעון, דין וחשבון כספי לגבי אותו רבעון, לראש העירייה, למועצת העירייה, לועדת הכספים ולועדת הביקורת של העירייה, למינהל לפיתוח ותקצוב במשרד הפנים, לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים ולממונה". הדוח הרבעוני הינו דוח שהגזבר אמור לערוך ולהגיש למפורטים בסעיף. הגזבר מגיש גם את הדוח לרבעון השני והרביעי, אף שבגין תקופות אלו מוגשים דוחות נוספים כמוסבר בהמשך.

אם לא הוגש מדוע לא נדרש ע"י וועדת הביקורת, ע"י וועדת הכספים, ע"י מליאת מועצת העיר, ע"י ראש העירייה, ע"י מינהל לפיתוח במשרד הפנים, ע"י הממונה על הביקורות במשרד הפנים?

מספיק גורמים שאחד מהם יגלה את הפער בין קיום הדוחות לכתוב בפקודת העיריות. האחריות אינה רק של הגזבר, האחריות היא של ראש העירייה. סעיף 140ב(א) לפקודה מחייב את ראש העירייה בהגשת דוח רבעוני על מצבה הכספי של העירייה אשר מוגש למועצה. הוראה מקבילה כלולה בסעיף 112ב(א) לצו המועצות המקומיות

בתחקיר פשוט ולא מסורבל בכלל, לפחות במקרה דנן, מצאנו שיש פרוטוקולים של מליאת העירייה בהם מוצג הדוח המוגש אם הוגש.

סריקת הפרוטוקולים לשנת 2022, השנה הנוכחית, לא הוגש אף דוח כספי לחברי מועצת העיר. מן הסתם אם היה מוגש הוא היה מועבר גם לידיעת הביקורת במשרד הפנים.

לכל שנה יש ארבעה רבעונים, המתחלקים לפי החודשים הבאים: ינואר-מרץ, אפריל יוני, יולי-ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

ומה היה צריך להיות נכון לעכשיו. הדוח הרבעוני הראשון לחודשים ינואר- מרץ לשנת 2022 היה צריך להיות מוגש בתום 60 יום לאחר כל רבעון. קרי בסוף מאי היה צריך להיות מוגש הדוח הראשון. הדוח לא הוגש עד כה!!! ואנחנו באמצע נובמבר 2022. הדוח החצי שנתי גם הוא 60 יום לאחר תום הרבעון המסכם למעשה פעילות ש חצי שנה- ינואר- עד יוני. הדוח היה צריך להיות מוגש בסוף אוגוסט. הדו"ח לא הוגש.

נסכם בשנת 2022 שאוטוטו תסתיים לא הוגש אף דו"ח.

היכן ראש העירייה? מדוע אינה דורשת או מחייבת את הגזברות להניח על שולחנה דו"ח כזה.

היכן ועדת הכספים בעירייה שעל שולחנה היה צריך להיות מונח דו"ח כספי מפורט.

היכן וועדת הביקורת בעירייה – שהיא לפחות תשאל מדוע אין דוחות כספיים מונחים לפני מליאת מועצת העיר?

ואחרונים חביבים- היכן חברי מועצת העיר, האם הם אינם מעונייינים לדעת את מצבה הכספי של העירייה כאשר הם באים לבקש או לדרוש.

האחריות אינה מוגבלת רק לראש העירייה אלא 'מתפשטת' הלאה לכל הגורמים בעירייה.

בדקנו מה קרה בשנת 2021, שנה שהסתיימה כבר לפני יותר מעשרה חודשים, וצריך היה להגיש עליה 4 דוחות כמתחייב.? במליאת ספטמבר האחרון הוגש דוח רבעון 4, קרי לחודשים אוקטובר-דצמבר. מה עם שלושת הדוחות הקודמים? ובכן מסריקת כל פרוטוקולי העירייה המסכמים את הדיונים והנושאים המועלים בה, מצאנו שבחודש יוני 2021 הוגש דוח רבעון 1 (ראשון) לשנת 2021. מה עם הדוח השני- הדוח החצי שנתי- לרבעון השני? מה עם הדוח השלישי לרבעון השלישי? ובכן לשני אלה אין כל זכר בפרוטוקולים. הייתכן שהובאו לפני הגזברות ולא הועלו?

ונחזור על שאלותינו, היכן ראש העירייה, היכן וועדת הכספים, היכן וועדת הביקורת, הכן חברי מועצת העיר. היכן משרד הפנים?

סיכום: מתוך ששה דוחות שהיה אמור אגף הגזברות בעירייה להגיש הוגשו למעשה רק שניים לעיון בפני חברי מועצת הרשות.

שאלנו את גזבר העירייה אריה ברדוגו, כיצד זה שלא הוגשו דוחות, כל כך הרבה דוחות ע"י אגף הגזברות. כרגיל התשובות חמקניות או לכל היותר מתחכמות. דוח רבעון 2 (חודשים אפריל- יוני 2021) מוגש עכשיו לדיון. ועד שלא נראה אותו, או לא נקרא שהתקיים דיון עליו, מבחינתנו אינו קיים. ומה עם דוח מס' 3 לחודשים יולי –ספטמבר לשנת 2021? ברדוגו: "זה יימסר בימים הקרובים". מתי? אין טעם להתעקש על ימים או שבועות.

נושאים: משרד הפנים, בית שמש, גזברות, דוחות כספיים, עליזה בלוך.
עליזה בלוך.
עליזה בלוך.
עליזה בלוך.
עליזה בלוך.
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: