סיעות הליכוד והבית היהודי דורשות כינוס ישיבה שלא מן המנין

הגשת הדרישה לקיום ישיבה בניגוד לסדר יומה של בלוך, מבליטה את ה'מרד' אותו מובילים סיעות הליכוד והבית היהודי. בבקשה דורשים דיון בתקצוב שיפוץ המקוואות, וקידום שקיפות המידע.

שבעת חברי הסיעות
שבעת חברי הסיעות

סיעות הליכוד והבית היהודי, החליטו לעשות מעשה, לא עוד סומכים על עליזה בלוך וצוותה הקובעים את נושאי הדיון בישיבות המליאה, אלא מעכשיו הם מבקשים לקיים מה שנדרש וקבוע בחוק, כינוס ישיבות שלא מן המניין. סדר היום לישיבות אלה ייקבע בידם ועל ידם. זה חדש ואפילו מעורר תקווה, אולי סוף סוף העירייה תתחיל להתנהל כנדרש ולטובת התושבים.

הגשת הדרישה לקיום ישיבה בניגוד לסדר יומה של בלוך, מבליטה את ה'מרד' אותו מובילים סיעות הליכוד והבית היהודי. כאומרים לבלוך, נבחרת לנהל את העיר, אבל יש לך שותפים, ותתחשבי בעמדותיהם, בין אם נוחות לך או לא.

אתמול, יום חמישי הוגשה בקשה ראשונה של הסיעות לקיים ישיבה שלא מן המנין. החוק קובע זכות זאת בידיהם, והסיעות החליטו לנצל את הסעיף המאפשר לנהם לפעול. "ראש העירייה יכנס ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו הוגשה לו דרישה לכך בכתב, חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את סדר יומה והצעת החלטה לגביו," על ההצעה חתומים שני סגני ראש העיר שיטרית והולנדר, וכן יו"ר סיעת הליכוד שלום אדרי. אליהם מצטרפים לפי סדר אקראי, ווליצקי, גוטמן, מנדלסון ומולא, ובכך השלימו את המניין הנדרש לכנס את המליאה.

סדר היום המוצע בבקשתם נוגע לשני נושאים, הראשון להקצות תקציב עירייה לשיפוץ המקוואות הותיקים ולבינוי מקוואות עירוניים. החותמים מבקשים לקבל דיווח באשר לבינוי ושיפוץ המקוואות העירוניים ופירוט השימוש בכספי משרד השיכון עבור המקוואות השונים בעיר". מן הסתם הסיעות בודאי יכינו שיעורי בית לקראת הדיון ויאספו נתונים.

נושא שני בבקשה לזימון הישיבה שלא מן המנין, מדבר על שקיפות המידע באתר העירייה. הרבה נטען כלפי אתר העירייה שאינו מרבה לחשוף נתונים, פרוטוקולים, מידע בכלל בנושאים הקשורים להתנהלות הכללית וההתנהלות הכספית. חברי המועצה המבקשים את הכינוס טוענים: "אתר העירייה לא מעודכן בנוסף לא מועלה אליו מידע כמתחייב בחוק."

החותמים מגישים הצעת החלטה בנוסח הבא: לפעול לעדכון המידע המצוי באתר ולהעלות לאתר את הקלטות הישיבות המליאה" הקלטות שבעבר הועלו עוד לפני העלאת הפרוטוקולים הכתובים, פרוטוקולים מצומצמים בתוכנם יחסית לנאמר במהלך הישיבות.

שני הנושאים, נוגעים לציבור בכלל ולא לטובת ציבור שולחיהם של הסיעות מה שמוכיח את גדלות הנפש איתו יצאו לקרב.

חברי מועצת העיר שיגרו העתק מהדרישה לכינוס לחיים יפרח מנהל מחוז ירושלים במשרד הפנים.

ההודעה אושרה ב'נתקבל' אתמול בלשכת הגביה (?!) של העירייה.

עכשיו נותר לראות באם בלוך תקיים את הישיבה, החוק בעניין ברור והציפייה היא שתפעל לכינוס כבר בשבוע הבא, או לכל המאוחר בתחילת השבוע שאחריו.

נושאים: הליכוד, הבית היהודי, בית שמש, עיזה בלוך, חיים יפרח, משרד הפנים
שבעת חברי הסיעות
שבעת חברי הסיעות
שבעת חברי הסיעות
שבעת חברי הסיעות
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: