משרד הרווחה הגדיל תמיכתו בעיר

41% מתקציב הרווחה יוצא על סיוע לילדים 39% לאנשים עם מוגבלות..

אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי
אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי

במהלך השנים האחרונות תקציב הרווחה בבית שמש מחולק כלהלן: כ 41% לסיוע לילדים, כ 39% לסיוע לאנשים עם מוגבלות, כ 3.6% לסיוע לאזרחים ותיקים, כ 7% לסיוע למשפחות במצוקה, נוער מנותק ועולים, כ 9.4% למינהל.נציין כי התקציב גדל בשנים האחרונות כך:

בסוף שנת 2015 נרשם תקציב של 70.5 מיליון ש"ח - גידול נומינלי בשיעור של 11% לעומת סוף שנת 2014.

בסוף שנת 2016 נרשם תקציב של 79 מיליון ש"ח - גידול נומינלי בשיעור של 12% לעומת סוף שנת 2015.

בחודש מאי שנה זו נרשם תקציב של 71 מיליון ש"ח - גידול נומינלי בשיעור של 18.6% לעומת חודש מאי 2016.

בנוסף בוצעו בסוף כל שנה תיגבורים תקציביים כלהלן:

· 2014 - 2,395,000 ¤

· 2015 - 1,657,000 ¤

· 2016 - 2,186,000 ¤

נציין כי גם בתחום כוח האדם בוצע תיגבור בתקנים למחלקה לשירותים חברתיים בבית שמש.

נוסיף עוד כי בית שמש מצויה באשכול חברתי נמוך מאוד (2) מה שמעיד על הרכב האוכלוסיה העירונית ועל ההזדקקות של האוכלוסיה לתמיכת משרדי ממשלה. אחד מהם הוא משרד הרווחה שהגדיל משמעותית את תמיכתו.

נושאים: עיריית בית שמש
אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי
אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי
אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי
אחת השכונות הנתמכות באופן משמעותי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: