כספי הקרן לפיתוח שימשו גם לריצוף בתי ספר בפרקט

עיריית בית שמש הוציאה מהקרן לעבודות פיתוח בין השנים -2015-2017, 65 מיליון ש"ח. לאיזו מטרה? מי קבע את הייעוד לשימוש? הציבור לא קיבל עד כה כל דיווח. האם בעידן השקיפות סוף סוף נדע מי ועל מה הוציאו את הכסף?

כסף, הרבה כסף
כסף, הרבה כסף

בעיריית בית שמש יש קרן לעבודות פיתוח, בקרן נרשמים תקבולים העירייה מהיטלי ביוב והשבחה מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון עבודות פיתוח, כל עוד חר נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אלינה ניתן לזקוף תקבולים אלה.

כדי להגיע לאחידות ברישום ולאפשר בקרה על תנועת הכספים אישר רואה החשבון לעיריות הקמת "קרנות לעבודות פיתוח שטרם יועדו", שלחשבונן יזקפו ישירות ההכנסות המתקבלות מהמקורות שיפורטו בסעיף ד' להלן ומהן יועברו הסכומים הדרושים . לתקציבי פיתוח ספציפיים.

משרד הפנים קבע דרכים לשמירת ערכ הקרן, ממש לדרכים בהם ניתן לנצל את כספי הקרן.

כאמור מקורות הקרן די ברורים, נציין כי גם עודפי תקציבים בלתי רגילים שהסתיימו. מצורפים לקרן, בדרך כלל בבית שמש אין עודפים, אולם יש יש כאלה הרי שהם מחוייבים להיות מצורפים. ולפעמים יש גם החזרי תשלומים בגין פרויקטים שהסתיימו, משרדי ממשלה מחזירים לרשות כספים בגין פרויקטים שביצעה העירייה.

הדוחות הכספיים של הקרן מתפרסמים אחת לשנה, מתפרסמים אבל לא מפורט בהם כל התכניות שבוצעו בהם. כך שרשות המקומית יכולה לנצל את הכספים כאוות נפשה לכל מטרה שראש העירייה ואו הגזבר באישור ועדת הכספים מוציאים לנכון חברי מועצה בדרך כלל לא מודעים למצב הקרן, כי אינם מדווחים. כי גם לא דורשים את הפירוט. בינינו מי יש לו זמן לעקוב אחר כל המספרים המתגלגלים בעירייה.

מצב הקרן נכון לשנת 2015, הוא בקרן נותר סכום כסף של 28,975 מיליון ₪. בתחילת השנה היה בקרן סכום של 41,055 מיליון ₪. בשנת העבודה הזו שנת 2015 נכנסו לקופה סכום של 12,368 מיליון ₪. העירייה השתמשה באותה שנה בסכום של 24,448 מיליון ₪. לאיזה מטרות? מי פיקח על ההוצאה הזו?

מצב הקרן לשנת 2016 היה יותר חיובי. אם את השנה פתחה הקרן בסכום של 28,975 מיליון ₪, היא סיימה את השנה ביתרת זכות של 36,169 מיליון ₪. בשנה הזו נכנס רק מהיטל השבחה סכום של 18,663 מיליון ₪. בשנה הזו העירייה הייתה עדינה כלפי ההוצאה והוציאה 'רק' 12,071 מיליון ₪, מחצית מהסכום שהוציאה בשנת 2015.

לפי הדו"ח המבוקר האחרון שפורסם, הדו"ח לשנת 2017 הקרן זכתה בסכוום נדב של 36,844 מיליון ₪ מהיטלי השבחה. ועוד סכום של 7,358 מיליון ₪. בסה"כ התעשרה הקרן בסכום של 44,202 ₪. אמור מעתה יש בסקרן סכום של כמעט 80 מיליון ₪. אלא שב-2017 הוציאה העירייה גם יותר מכספי הקרן. העירייה השתמשה לעבודות פיתוח בסכום של 30,339 מיליון ₪ בקופה נותר סכום של 52,105 מיליון ₪.

הנה לכם במשך 3 שנים הוציאה העירייה סכום של 65 מיליון ₪!!! עד כאן מספרים. על מה הוציאה העירייה את הסכום הזה? האם כל ההוצאות אכן היו מחויבות המציאות? האם מישהו מבקר בכלל את הוצאות האלה ובודק את העדפתן?

בעירייה לא תמצאו את התיק הכולל את כל ההוצאות ואת ההכנסות ואם הוא ישנו אזי הוא שמור מכל משמר. החומר על הקרן מצוי אולי באיזה תיק במחשב של מישהו, של הגזבר למשל. האם עיני הציבור יכולות לבחון את ההוצאות. מדוע ברדוגו אינו מפרסם בכל שנה את ההוצאות ואת פירוטן, בדגש על פירוטן. שנדע בדיוק למי הלך ועל מה הוצא הכסף. מדובר הרי בסכומים בעשרות מיליוני שקלים.

אנחנו יודעים על הוצאות מיוחדות למשל, החלפת רצפת פרקט במוסדות חינוך מסוייימים מאוד. האם זה עבר ליד הביקורת הציבורית- לא!! הוצאה של 65 מיליון ₪ בשלוש שנים מחוייבת הסבר מפורט לציבור. האם ראש העיר החדשה תדרוש ובעיקר תפרסם את ההוצאה הזו כמחויבותה לשקיפות. ובעיקר, מי יודע מה מצבה של הקרן נכון להיום, האם ניאלץ להמתין שוב לפרסום הדוח המבוקר בידי רו"ח כדי לדעת מה יש בקרן ואיזו קופה מקבלת כאן ראש העיר החדשה?

נושאים: קרן לעבודות פיתוח, בית שמש, ברדוגו
כסף, הרבה כסף
כסף, הרבה כסף
כסף, הרבה כסף
כסף, הרבה כסף
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: