וועדת היגוי עליונה ויועץ חיצוני יפקחו על תכנית המראה לבית שמש

משרדי הפנים והאוצר הקימו/יקימו ועדה היגוי עליונה שתעקוב ותפקח על העברת כספים למימון פרויקטים המהווים אבני דרך לתכנית המראה. כן הרשות מחויבת לגייס יועץ חיצוני מכספי ההתחייבות של האוצר והפנים.

עירייה
עירייה

גם במשרד הפנים גמלה ההבנה כנראה שאין מנוס מהתערבות בניהול העיר בית שמש. התמונה המגיעה אליה ואלי גם עי מבקרים סמויים שאנחנו לא מודעים להם, מבשרים כי בית שמש קורסת, וכי אין עוד שום טייח בעולם שיצליח לטייח על המציאות הקשה בה מצויה עיר עם 135,500 תושבים.

אחרי תכנית המראה והסדר התייעלות שלא השיגו את יעדם, מקשיח משרד הפנים את עמדתו בהתנהלות מול הרשות המקומית. אין עוד מתנות חינם!!!

מה אומרת תכנית ההמראה? בסיסה של התכנית על פי מסמך שהגיע לידינו, הוא הסכם בין משרד הפנים למשרד האוצר להעניק לבית שמש סכום של 17.6 מיליון שח למימון פרויקטים עבור תכנית ההמראה.

"מימוש תכנית ההמראה יהיה בהתאם לאבני דרך, המופיעים ברכיב ההתחייבות. הסכום הזה מאושר בכפוף לתקציב מדינה מאושר. אין תקציב אין תכנית המראה. מעולם לא הייתה בית שמש תלויה באישור תקציב המדינה כמו הפעם.

משרד הפנים מתנה קבלת הכספים במינוי יועץ חיצוני. תכנית ההמראה או הפרוייקט בשפת המסמך מחייבת הקמת וועדת היגוי עליונה אשר תעקוב תפקח ותבדוק את התקדמות הפרוייקט והכל תחת עיניו הבוחנות של היועץ שימונה.

מי יהיה היועץ? הרשות תגייס יועץ חיצוני שילווה אותה בתהליך משלהב הכיוון והאבחון ועד שלב היישום.

בשפה פשוטה אחרת, עיריית בית שמש נזקקת לוועדת היגוי עליונה שהוקמה במשרד הפנים והאוצר תחת עיניו הבוחנות של יועץ מפקח חיצוני אשר יעקוב אחר יישום תכנית ההמראה. גם לאחר שתגובש תכנית ברשות, היא תוגש למשרד הפנים, תיושם רק לאחר שתאושר במשרד הפנים עי הגורמים המקצועיים.

הפיקוח יהיה כל כך קפדני עד כדי כך שהמשרד (הפנים) שומר לעצמו את הזכות לדרוש הצהרות של גורמים מקצועיים ברשות כחלק מהבקשה לקבלת התשלומים. כלומר הכסף לא יעבור לעירייה עד שיוכח שהמשימות בוצעו, וכי יש עליהם דין וחשבון מפורט כולל חשבוניות ומסמכים .

משרד הפנים והאוצר אינם סומכים על עיריית בית שמש עד כדי כך שהם מבקשים לפני ביצוע של פרוייקט מעל מיליון ורבע מותנה בקבלת צו תחילת עבודה. עד כדי כך כובל משרד הפנים את ידי עיריית בית שמש מלפעול באופן עצמאי וחופשי.

על מה יינתנו 17.6 מיליון ₪.

ההתחייבות כוללת סעיפים ברורים: תכנון בית עירייה. בסך 3 מיליון שח. התייעלות אנרגטית מעבר לתאורת לדד בסך 3 מיליון ₪. התייעלות אנרגטית- התקנת לוחות סולאריים בסך 7.6 מיליון ₪.

ועוד שני סעיפים, תקציב נקודתי – שייבדקו במרוכז ובמספר פעימות, וכן תקציב של 2.3 מיליון ₪ לתקציב ארגוני.

ואם כל זה אינו מספיק שימו לב להערה בסוף ההתחייבות. משרד הפנים רשאי לדרוש בדיקות נוספות שיבוצעו עי חברה מטעמו כתנאי להעברת התשלומים".

נושאים: משרד הפנים, האוצר, תקציב 2020, עליזה בלוך, בית שמש
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: