התקיימה מליאה שלא מן המניין ע"פ דרישת האופוזיציה

הצפוי התקיים, הצבעה על התברים ושני הסעיפים האחרים עברה פה אחד 12 מול אפס מתנגדים, פשוט כי לא היה מי שיתנגד. המשבר עוד לפנינו. קראו: עדות מהמליאה., והיו גם קריאות בוטות ועימותים אישיים

מליאת תברים
מליאת תברים

מליאת מועצת העיר שלא מן המניין על פי זימון של חברים אשר עד אתמול היו בקואליציה אינו עניין של מה בכך, אחרי ויכוחים בכתב בין הצדדים, מצד חברי האופוזיציה מול היועץ המשפטי של העירייה, המליאה התקיימה בכל זאת, בניגוד לחוות דעת משפטית אותה הניח היועץ המשפטי לעירייה שסיכומה: אין תקפות להחלטות אשר יתקבלו בידי האופוזיציה גם אם הם רוב חברי מועצת העיר.

לכינוס שלא ממניין ישיבות העירייה הסדורות, התייצבה עליזה בלוך, לבד, ללא תומכים מהמחנה שנותר עמה בקואליציה. האופוזיציה טענה שתומכיה של בלוך קיבלו הוראה לא להתייצב לדיון.

בין תומכיה של בלוך שלא התייצבו לכינוס, סיעת ש"ס, ששמה קץ לשמועות כביכול על פילוג בתוך התנועה. הבית היהודי סופית מפולג ועתה נצפה רק להכרזה, מי נותר בבית היהודי (רינה הולנדר- נציגת ימינה?) ומי יוצא למרעה חדש בציונות הדתית (מנדלסון וגוטמן). מלאכי כי טוב ואלי פרץ (חברי מנזר השתקנים) והצלע הרביעית באגו"י ישעיהו אענרייך. הנה לכם שמונה חברים עם בלוך תשעה.

מולה התייצבו בלב אחד, באצבע אחת, סיעות הליכוד (4 חב'), סיעת דגל התורה (4 חב'), שלושת חסידי אגו"י, ורינה הולנדר (איך היא לא קיבלה עדיין מכתב הדחה מתפקידה או נטילת סמכויותיה?). הנה לכם אצבע אחת של 12 חברים אשר באו 'נחושים' לקיים דיון.

וכשהמניין הוא 12 מול אחת ברור מה התוצאה. והיא לא הפתיעה איש, כולל את האופוזיציה אשר יצאו בהרגשת ניצחון. ניצחון פירוס? מי יודע.

ומה עם הדיון, היה דיון? לא ממש. כי זה היה ערב עימות של האופוזיציה מול ... היועץ המשפטי של העירייה. האחרון 'הואשם' על הטייה לטובת ראש העירייה במקום לתת ייעוץ משפטי הוגן לכל החברים במועצה. אגב זאת נזכיר כאן כי בפעם הראשונה וועדת הכספים (אישרה את כל התברים לפי מחשבת האופוזיציה) נזקקה לחוות דעת משפטית חיצונית (מול החלטתו השוללת של היועמ"ש עו"ד גסטוירט) שקבעה שיש להם סמכות להתכנס ולקבל החלטות כולל העברה מסעיף לסעיף.

אז מה היה בכללי? הייתה הקראת סעיפי התברים, שמתברר שיש חברי מועצה שאפילו לא יודעים ייעוד. סילברסטין לבלוך: "את יכולה לומר לנו למי מיועד המבנה בתב"ר? האם ישבת עם מישהו להבטיח לו את המבנה שעוד לא נבנה"? בלוך השיבה כי לא הבטיחה אף מבנה לשום גורם. על רשימת התברים אשר הוגשו כמכלול להצבעה נערכה הצבעה פרטנית, סעיף סעיף. האופוזיציה ביקשה להאריך את הדיון, (חסר טעם- התכוונו לעשות פיליבסטר שלא ממש הצליח) כדי להפגין את עצמתם.

מהלך המליאה צולם ותועד בעיקר בידי גורמים חרדים שביקשו להפגין תוכנו כלפי חוץ. וכאשר הסרטון היחיד שהופץ מכל ההקלטה ובו שלום אדרי מסביר איך הגיעה בלוך לראשות העיר, ברורה מגמת הצילומים). נציגות החרדית זקוקה כנראה להכרה מצד שולחיהם שהם עושים עבודתם להתיש את המחנה הציוני המתחדד מחדש.

אגב זאת, עלה מן הכתוב, שיש תב"ר אחד שלא נוצל. איך זה? הגזבר ברדוגו הבטיח לבדוק מול ישראל פרץ. בסופה של הצבעה מרתונית שארכה כשעה וחצי בסה"כ, כל הסעיפים אושרו בידי האופוזיציה. בכל הצבעה חזרו באופוזיציה על דרישתם כמנטרה לשמוע דעתה של ראש העיר אשר ניהלה את הדיון באתנחתא מופגנת ומוחצנת מאוד. מי בעד? מי נגד? את השאלה השלישית דרשו באופוזיציה להעלות, מי נמנע, ועליזה בלוך כחומה בצורה לא נכנעה ללחץ והתעלמה מקריאות הרקע.

שלמה ברילנט הגיע חדור קרב לדיון, (בלט מעל היתר בחבריו החרדים), זה טען כי מי שהגיש את התברי"ם לאישור המועצה זו בלוך אשר ביקשה לאשרם בוועדת הכספים, והיא לא משכה את זה עד עצם היום הזה את הצעתה. לכן אפשר לדון בהם ולקבל החלטה בידי ח. מועצת העיר. התיקונים והשינויים הם בהכרח בסמכות חברי מועצת העיר".

בסופו של דבר, הסעיף עבר להצבעה ראש העיר נמנעה והתברי"ם אושרו.

הסעיף השני שעמד על סדר היום היה 'אישור העברת תקציבים מסעיפים לסעיף', שוב היועמ"ש הודיע בפעם המי יודע כמה כי זו פריבילגיה השמורה לראש העיר.

אגב זאת נשאל הגזבר ברדוגו באם בכלל ניתן לדון בנושא לאור העובדה שתקציב העירייה טרם אושר במשרד הפנים. (הנה עוד סיבה טובה לחשיבות האופוזיציה בעצם הגילוי). בכל זאת הוחלט להצביע למרות חוות הדעת הטוענת לאי חוקיות ההצבעה. בהצבעה 12 בעד. נגד אפס. נמנע אין.

אפרופו חוקיות ההצבעה אמר יו"ר סיעת הליכוד שלום אדרי שהיה מאוד דומיננטי בערב הזה: "אנחנו לא מקבלים את חוות דעתו של היועמ"ש, אנחנו נצביע, נחליט מה שנחליט, נעביר את החלטתנו לממונה על המחוז. קיבל מה טוב. לא קיבל, יש לנו אפשרות לעתור לבית המשפט. זכות שמורה לכל אדם". צודק.

אישור העברת תקציבים מסעיפים לסעיף השיג יעד לא צפוי, יעד שהיה מגמה בכל הקדנציה הזו ומשום מה לא טופל. הנה הצלחה של האופוזיציה, איגום כל משאבי התרבות בסל אחד. כל התקציבים יועברו לרשת המתנ"סים ומשם יוצאו לפי הצרכים הקהילתיים. חיים זמורה ביקש וזה נרשם והוקלט, שכל פעילות תרבות שתתקיים תהיה לפי קודשי ישראל סבא, כלומר באישור הרבנים של בית שמש החרדית.

הוחרגו שני תקציבים המשוייכים לרינה הולנדר מסך כל התקציבים.

סעיף שלישי על סדר היום היה 'עדכון סדרי העבודה לאישור הקצאות קרקע או שימוש במבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.' קצר ולעניין. שוב חזרה על הדברים שזה עניין לוועדת ההקצאות בלבד, ואין למועצת העיר להיכנס לנושא. הוחלט להצביע ללא הפתעות.

אז מה היה בסיכום הערב? התקיים דיון. 3-4 חברי מועצה היו דומיננטיים מאוד, שלום אדרי, שלמה ברילנט, ישראל סילברסטיין ושמעון גולדברג. מולם היו כאלה שהגיעו והרגישו חוסר נחת שבלטה הרבה בשתיקתם.

אירוע בולט וחריג היה עימות מילולי בין חבר המועצה שלמה ברילנט לבין הגזבר ברדוגו, האחרון הרים את הקול והשיב לברילנט: לא רק אתה יודע לצעוק, גם אני יודע, והגיב לכך שברדוגו מקיים למעשה הוראותיה של בלוך. הויכוח התלהט לעיתים תוך גלישה למקומות שאינם הולמים את הזירה שהייתה בדרך כלל סבירה למרות מטחי הביקורת שהוטחו לעברה של בלוך.

אירוע נוסף היה כאשר שלום אדרי, יו"ר הליכוד עמד והסביר את מניעיו שלו למציאות שנכפתה על סיעתו. "אנחנו צריכים להיות בצד שלה (ראש העיר) אין לנו שום דבר משותף עם החרדים, יבואו הבחירות אנחנו נתעסק איתם. היא נתנה לו (לשמעון גולדברג) את המושכות לפני הבחירות. היא נתנה להם הכל. , והמשיך בכוונו את פניו לעליזה בלוך: נמאס, מספיק כבר. קיבלת אות אבירי איכות השלטון. את תמשיכי ככה, אנחנו נוציא את כל הלכלוך החוצה לעיתונות הארצית. אני מזהיר אותך!".

מפתיע, בלוך לא הגיבה לדברים הבוטים והקשים מצד שלום אדרי.

עתה מצפים לפרוטוקול הישיבה אשר יועבר לידי הממונה על מחוז, אשר בודאי עודכן או יעודכן בידי ראש העירייה, והמשבר? כן המשבר בעיצומו, גם ברגעים אלה נעשים מאמצים להשכין שלום בין הצדדים.

ואם שאלתם מה דינם של התברים? מן הסתם ננחש שהם יובאו בשנית להצבעה במליאה מן המניין שתתקיים אולי עוד החודש ויובאו להצבעה מחודשת בהסכמה של כל הצדדים.

נושאים: עליזה בלוך, בית שמש, שלום אדרי, האופוזיציה, הליכוד. הבית היהודי. תברים
מליאת תברים
מליאת תברים
מליאת תברים
מליאת תברים
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: