החברה העירונית לפיתוח מחפשת מנכ"ל

האם לתפקיד הזה יתמנה בסופו של דבר ממלא המקום מנכ"ל מזה תשעה חודשים? לכוביצקי כמ"מ מביא איתו גירעון בתפקוד החברה

זאב לכוביצקי
זאב לכוביצקי

תשעה חודשים, מאז סיים חיים הרוש את תפקידו, מתפקדת החברה הכלכלית העירונית ללא מנכ"ל. בסוף שנת העבודה הגיעו למסקנה מ"מ מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, בתיאום עם הממונה על החברה הכלכלית כי יש צורך במינוי מנכ"ל במשרה מלאה. נתוני הסיכום לתקופה זו היו מהגרועים ביותר שידעה החברה, בפעם הראשונה ניצבה החברה בגירעון בניגוד לכל מינהל תקין. בחודש שעבר פרסמה החברה העירונית מכרז ובו ביקשה לקבל מועמדים אפשריים למשרת ממלא מקום למשרה פנויה לניהול החברה הכלכלית. אל המכרז רשאי להגיש מועמדות מי שהוא תושב ואזרח ישראל, ללא עבר פלילי, אשר עומד בתנאי הסף כמו בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה

במכרז המפרט דרישות נוספות כמו השכלה, ניסיון, כישורים נדרשים ועוד אין חובה על המועמד להיות תושב המקום...

ועדת האיתור רשאית לדרוש מהמועמדים כולם או חלקם לשיקול דעתה להיבחן במבחני התאמה באחד מהמכונים העוסקים בכך. הוועדה תבחן את עמידת המועמדים בתנאי הסף ובדרישות הנוספות המקנות יתרון, הוועדה תהא רשאית לזמן לריאיון את חמשת המועמדים ככל שיימצאו כמתאימים ביותר. כיום ממלא מקום מנכ"ל החברה משמש הסמנכ"ל עו"ד זאב לכוביצקי שיש מי שמוכן כבר עתה לספר שהוא המועמד הבטוח לאייש את התפקיד. עו"ד לכוביצקי תושב בני ברק ובעל משרד לעריכת דין בעיר.

שאלות למ"מ מנכ"ל החכ"ל זאב לכוביצקי כמו לחבר הדירקטוריון ריצ'רד פרס לא זכו לתשובה. יודגש כי כל זוכה במכרז מחייב אישור משרד הפנים.

נושאים: חברה לפיתוח, בית שמש
זאב לכוביצקי
זאב לכוביצקי
זאב לכוביצקי
זאב לכוביצקי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: