הוגשו סיכומי התביעה לפסילת מכרז הרווחה

סיכומיה של התובעת מתארכים ומנתחים כל סעיף אפשרי בהגנה שיעלה מצד הנתבעת, התובעת מבקשת מבית הדין להצהיר על בטלותה של החלטת ועדת המכרזים

עו"ד שמעון ביטון
עו"ד שמעון ביטון

השבוע הוגשו סיכומי התובעת, תנועת אומץ, בעתירה לפסילת מכרז הרווחה בו הוחלט לבחור בשלום בן דוד כמנהל אגף הרווחה בבית שמש. בית המשפט נתבקש להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים, כמו כן להצהיר כי ועדת המכרזים כפי שנתכנסה אינה ההרכב הנכון לבחירת המועמד לנהל את האגף לרווחה.

התובעת מבקשת להחזיר לוועדת המכרזים שתכלול הרכב תקין וכשר את הדיון במועמדותם של המתמודדים האחרים שהשתתפו במכרז ולבחור מתוכם את המועמד הראוי ובעל הכשירות הגבוהה ביותר הקפדה על דירוג בין המועמדים ובחינתם בהתאם לקריטריונים ומדדים שקופים וקבועים מראש.

התובעת מנמקת את טיעוניה ומסתמכת על בסיס העדויות ואוסף הראיות שנאספו לקראת הדיון. התובעת מציינת שגם כיום אין הזוכה במכרז נכון לשמש בתפקיד החשוב. "הנתבע אינו מתאים בעליל לתפקיד לו נבחר, אינו יכול למלא תפקידו זה בהעדר הכישורים הנדרשים לתפקיד לרבות הניסיון החיוני לביצוע תפקיד רגיש זה, שהוא, ללא כל הגזמה, מן התפקידים הרגישים ביותר הקיימים במערכת המוניציפלית, ועניינו עיסוק בדיני נפשות ממש" והיא מנמקת: "בעיריית בית שמש בראשותו של מר משה אבוטבול, ככל הנראה, לא קיימת כלל המודעות והצורך באיוש ראוי של בעלי תפקידים, התנהלות שבאה לידי ביטוי מוחשי וקיצוני, בהחלטה התמוהה והבלתי סבירה בעליל, בבחירתו ובמינויו של בן דוד לתפקיד המורכב והתובעני, שעה שמועמד זה אינו עומד בקריטריונים הנדרשים לתפקיד, ומכל מקום, הוא הועדף על פניהם של מתמודדים אחרים במכרז, שהיו בעלי כישורים טובים לאין ערוך משלו."

כתבי הסיכומים שהוגשו בידי ב"כ התובעת עו"ד שמעון ביטון מנמקים מסבירים ומבהירים כל נקודה אפשרית לזכות הנתבעת, עיריית בית שמש. " מדובר בהחלטה שהיא בלתי סבירה באורח קיצוני, השיקולים העומדים בבסיסה חותרים תחת אושיות המינהל הציבורי התקין, ומנציחים את התופעה של בחירת מועמד משיקולים פוליטיים פסולים ובמיוחד כשהמדובר בתפקיד שהינו בעל מאפיינים מקצועיים ייחודיים, שאינו מאפשר מעורבות והטייה של תוצאות המכרז."

משרד הרווחה מוזכר שוב ושוב בסיכומים, ומנהליו אשר הובאו למסור עדות בדיון מצוטטים בחוסר שביעות מהמצב המנהלי הקיים באגף. לזכותם אומר עו"ד שמעון ביטון: "משרד הרווחה, הגורם המקצועי המנחה והמפקח, שיתף פעולה באופן כן ואמיתי עם רצונו והתעקשותו של ראש העירייה להותיר את בן דוד על כנו. ואולם, גם הרצון הטוב לא סייע מאחר ופשוט אין עם מי לעבוד ואין עם מי להתקדם ואין את מי לשפר; הסתבר, כי יכולותיו של בן דוד מוגבלות ואין די במילוי דרישות פורמליות, חמש שנות עבודה סוציאלית, כדי לגשר על הפער הבלתי נתפס בין היכולת הנדרשת למילוי התפקיד לבין יכולותיו של בן דוד."

עוד טוען עו"ד ביטון "כי הפגמים שנפלו בהליך בחירת מנהל לאגף הרווחה בעיריית בית שמש, מאופיינים בשלל פגמים הן טכניים והן מהותיים, המצויים בליבת הליך המכרז ומסכלים את מטרתו, תוך פגיעה חמורה בכללי הצדק הטבעי, הפרה של עיקרון השוויון ועיקרון תום הלב תוך ריקון הוראות הדין הרלוונטיות מתוכן".

נ סיבות העניין החריגות מחייבות את התערבותו של בית הדין כדי למנוע פגיעה חמורה בציבור... הבחירה בבן דוד למנהל אגף, עשתה מתוך אינטרסים ושקולים זרים של הגורמים הפוליטיים בעירייה, תוך ניתוק מוחלט מהשיקולים המקצועיים והענייניים הרלוונטיים, ההחלטה נגועה בחוסר סבירות קיצוני, יסודה בחטא וסופה בחטא".

סיכומי התביעה משתרכים על פני 45 עמודים, והם מלאים, טעונים, מבוססים, מנומקים ומובהרים היטב . עו"ד ביטון עשה עבודת שתי וערב, תוך סריקת כל העובדות המהותיות והמבוססות תוך הצגת דרך מינהל קלוקל של העירייה עד כדי מושחת. עו"ד ביטון נבר וחיטט בכל מקום אפשרי כדי להביא לפני בית הדין תמונה מלאה, עמוסה אפילו, להוכיח עד כמה המעשה הזה של בחירת אדם מסיבות שאינם למכרז, ובמיוחד לאור העובדה שאותו שיקול שהביא לבחירתו אינו מדד גם לשאר המתמודדים. "מכרז תפור שתוצאתו ידועה מראש".

עו"ד ביטון אינו מדלג על שום שלב בהליך ובתוצאת המכרז. מתייחס לניסיון (החסר), הצגת השוואה חושפת בין מועמדים, שלמרות שכישוריהם וניסיונם היו עשירים יותר הועדף בן דוד. למרות דעה נחרצת של מקצוענים כמו ישראל בודיק מ"מ מנהל המחוז במשרד הרווחה או של מנהל מחוז יורם אזולאי. " על אף חומרת חוות הדעת המקצועיות, שבכל מנהל ציבורי תקין, היה צריך לייחס להן משקל מכריע בעת בחירת המועמד הראוי להובלת אגף הרווחה לטובת ולרווחת תושבי העיר בית שמש, דברי מר בודיק, כמו דברי מר אזולאי אז, לא זכו ליחס הראוי אלא ליחס מבטל של הדרג הפוליטי". ומסכם עו"ד ביטון, " עולה מפרק זה כי בן דוד אינו עומד בדרישות סף ו/או נחות בהרבה מן המתמודדים מולו. אין השאלה כאן היא ענין של שיקול דעת מינהלי אלא התעלמות בוטה מעובדות ונתונים שהובאו בפני הוועדה. וזה רק הנתונים שעמדו בפניה. לגבי מה שלא עמד בפני הוועדה, והוא כפי שנראה להלן אף חמור יותר."

מה לא עמד בפניה? מפרט עו"ד ביטון, "מדובר, כמובן בדו"ח הצוות המלווה, שהוגש כראיה בתיק,. השאלה היא האם דו"ח זה הגיע לידי מנכ"ל העירייה, אם כן, מתי ומה נעשה עם דו"ח זה". אמרנו ונחזור ונאמר, עו"ד ביטון הלך בסיכומיו צעד אחר צעד להוכיח טענותיו ולא להשאיר שום חלום פתוח או דלת פרוצה. הגב' אוסטרמן, סגנית מנהל המחוז זוכרת בבירור כי הדו"ח של הצוות המלווה נשלח והגיע לידי המנכ"ל. אם כן למה זה האחרון לא הניחו לפני וועדת הבחינה?

השאלה המשפטית שלפנינו היא האם העלמת הדו"ח מחברי ועדת הבחינה עולה כדי פסילת החלטת ועדת הבחינה והדחת בן דוד מתפקידו , אם לאו. בעינינו אין כלל ספק כי הסתרת מסמך קריטי שחייב היה לעמוד בפני הוועדה טרם קבלת החלטה כל כך גורלית, מביאה לתוצאה אחת בלבד והיא ביטולה של החלטת הוועדה. בעניין זה, החיזוק לזדוניות של המנכ"ל בהעלמת הדו"ח מחברי הועדה היא גישתו והשקפתו , שהובעה בתצהירו ובעדותו, כי המשרד לשירותים חברתיים לא יהיה הגורם המחליט מי יהיה מנהל האגף אלא העיריה בלבד. העניין החמור ביותר הוא שפקיד עירייה, שהוא גם חבר הוועדה, לוקח לעצמו את החרות להחליט עבור חברי הועדה איזה חומר יהיה בפניהם בשעה שהם עומדים להכריע במינוי כה חשוב.". האשמה כבדה ביותר כלפי מנכ"ל עירייה שהיה בעבר מנהל מחוז במשרד הפנים.

סיכומיה של התובעת מתארכים ומנתחים כל סעיף אפשרי בהגנה שיעלה מצד הנתבעת, מעניין יהיה לראות על מה ובעיקר איך תתייחס הנתבעת לטיעונים החזקים והמבוססים.

יש עתה לנתבעת את הסיכומים ועליה להגיש סיכומיה שלה היא- 30 יום מיום קבלתם בידיה. מעניין יהיה לראות את ההתמודדות של הנתבעת עם הטענות הקשות שהובאו בסיכומים. מעניין יהיה לשמוע כיצד מתמודד מנכ"ל העירייה עם העובדה שלא הניח לפני חברי ועדת הבחינה את כל מה שהיה ידוע לו באותה עת. יהיה מעניין לבחון מה עמדתה של הנתבעת באשר להשוואת הכישורים בין המועמדים. ומעל הכל מעניין יהיה לקרוא את החלטת בית הדין, אשר כבר פעם אחת מצא שבן דוד נעדר יכולות לנהל את אגף הרווחה. עו"ד ביטון מאמין שההחלטה בסופו של יום לא תהיה שונה מהחלטת בית הדין הקודמת אשר פסלה את תוצאת המכרז הראשון, ועיריית בית שמש לעגה להחלטה כאשר מינתה את הפסול לממלא מקום מנהל אגף הרווחה.

נושאים: בית הדין לעבודה, אגף הרווחה, עיריית בית שמש
עו"ד שמעון ביטון
עו"ד שמעון ביטון
עו"ד שמעון ביטון
עו"ד שמעון ביטון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: