הדיון בעתירת שומרי הסף נגד מינוי גולדברג הוקדם לסוף השנה

עפ"י בקשה של עמותת שומרי הסף הוקדם הדיון בבקשה לפסול את גולדברג מלכהן בתפקיד יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה. בנתניה ובכפר סבא התפטרו ח.מ. שמונו בניגוד לחוק, בבית שמש החגיגה נמשכת.

גולדברג באתר בניה
גולדברג באתר בניה

הדיון בעתירה שומרי הסף נגד עיריית בית שמש, נגד וועדה המקומית לתכנון ובניה ונגד ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך יוקדם ויתקיים בסוף השנה הקלנדרית הנוכחית ביום 30.12.2020. עמותת שומרי הסף ביקשה להקדים את הדיון ובית המשפט קיבל את הבקשה וקבע את התאריך הנ"ל.

עמותת שומרי הסף הגישה עתירה לפסילת ח.מ. העיר שמעון גולדברג מלכהן כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה בשל אי היותו סגן ראש העיר. החוק קובע שרק סגן יכול לכהן בתפקיד זה. הייעוץ המשפטי של העירייה נתלה בניסיון העבר שגם משה מונטג לא היה סגן וכיהן בתפקיד, טענה הזויה שכן בידי היועץ המשפטי סימוכין ברורין שקובעים חד משמעית מי יכול לכהן בתפקיד.

נגד שמעון גולדברג יו"ר ועדת התכנון המקומית, ועליזה בלוך ראש עיריית בית שמש יש עתירה שרירה וקיימת בבית המשפט על מינויו של הראשון לתפקיד יו"ר ועדת המשנה לתכנון המקומית. המינוי נעשה בניגוד להוראות החוק הקובעות שרק סגן יכול למלא את התפקיד. בעיריית בית שמש התעלמו מהוראת החוק בעניין.

סעיף 18 ה לחוק התכנון והבניה, קובע - ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה ועדת המשנה, וזה הרכבה: ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך. במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחדלא יותר מששה חברי מועצה, ובמועצה שמספר חבריה עשרים ואחד או יותר – לא יותר מעשרה חברי מועצה; ואולם, אם קיימת במועצה ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה, יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור בועדת המשנה יחסי לייצוגן במועצה, אך לא פחות מנציג אחד.

עו"ד רוסלאן עותמאן מפרקליטות המדינה , כתב בכמה הזדמנויות שונות חוות דעת עקביות יש להוסיף, בכפר סבא, בנתניה ובחדרה וגם בבית שמש הוגשה חוות הדעת שלו.

מתברר שלא רק בכפר סבא, ובבית שמש הדבר קיים, גם בעיריית נתניה. בכפר סבא כבר טיפלו בהוראה לפי החוק, בנתניה התפטר לפני שבוע יו"ר ועדת התכנון מתפקידו בשל הבהרת החוק שהגיעה לידיהם. אצלנו בבית שמש. כאן ממשיכים להתעקש ולהבין אחרת ממה שהבינו בכפר סבא ובנתניה שם התפטרו מתפקידם חברי מועצת העיר הממונים.

בחדרה עדיין לא התפטר, בעניינו יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 14.12.20

גם בבית שמש וגם בחדרה נתבקשו הרשויות לתת כתבי התשובה.

נושאים: בית משפט, עתירה, עליזה בלוך, מינהל תקין, שמעון גולדברג
גולדברג באתר בניה
גולדברג באתר בניה
גולדברג באתר בניה
גולדברג באתר בניה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: