דנים בדו"ח מבוקר לעירייה בטרם אישרו דוחות מבוקרים למוסדות הסמך....

וגם בטרם התקיים דיון בדו"ח מבקר המדינה. מחר הרובוטיקה תעבוד שוב, האצבעות יורמו על דוח מבוקר, יושמעו הסתייגויות מפי האופוזיציה, המצב ימשיך להיות כפי שהיה עד כה, כאילו שום דבר לא בוער...

ראש העירייה
ראש העירייה

על שולחן מליאת מועצת העיר יונח הדו"ח המבוקר של רו"ח לשנת 2016. שלושה חודשים אחרי שכאן באתר ornews העלינו מתוך הדו"ח, רק עתה מביא גזבר העירייה את הדו"ח לדיון במליאה. מן הסתם חברי המליאה יפשפשו היטב וימצאו הערות ראויות שהגזבר יצטרך לתת עליהם את הדעת.

ביקשנו לברר, האם הרובוטיקה תעבוד מחר שוב במליאה והאנשים שם יצביעו באופן אוטומטי על דו"ח אחרי שישמעו כמה מילות הסבר מהגזבר כפי שהיה בעבר. מה הם חושבים למשל על הסוגיה שהדו"ח המבוקר לשנת 2016 מקדים את דו"חות הביקורת של הנסמכים על שולחן העירייה, דוחות שהעירייה מחויבת על פי הוראות משרד הפנים לדון בהם.

תקציב עיריית בית שמש כולל בתוכו כמה נסמכים חשובים מאוד על שולחנו, למשל רשת המתנסים, זו אמנם מקבלת סכום פעוט ביותר בהתייחס לפעילותה, כ-1.850מיליון ₪, המועצה הדתית כ-3 מיליון ₪, תאגיד מי שמש, והחברה הכלכלית לא הניחו את מאזיניהם לפני חברי המליאה. אז כיצד ייתכן לדון בדו"ח מבקר של העירייה מבלי לבדוק תחילה את דוחותיהם של הנסמכים על שולחן העירייה?

כדאי לזכור מה אמר מבקר המדינה על תקציב 2016. "באוקטובר 2016 חתמה העירייה על תכנית התייעלות נוספת מאחר שבשנת 2016 לא הצליחה להתאזן תקציבית ומתוך כוונה להביא לאיזון תקציבה השוטף החל משנת 2017. כי בשנת 2016, כלומר במהלך החלת תכנית ההתייעלות, הגדילה העירייה את מכסת התקנים המוניציפליים שלה בתשעה תקנים וגייסה 14 עובדים, אך לא פנתה למשרד הפנים לשם קבלת אישורו לכך" אלו מילים מפי מבקר המדינה. האם בכלל אפשר לקיים דיון בדו"ח מבוקר מבלי להניח לפני חברי מועצת העיר גם א דוח מבקר המדינה? והרי על זה טרם התקיים דיון .

שאלנו את חברי מועצת העיר הבאים, אופוזיציה, ריצ'רד פרס ורינה הולנדר. קואליציה את חברי המועצה הבאים, את סגני ראש העיר בלעיש וגרינברג, את מנשה אליאס, את סטלה ולטר ואת משה שיטרית, את ישראל סילברסטיין, שמעון גולדברג, וחיים בן מרגי ואת ראש העירייה מש אבוטבול.

האם קיבלנו תשובה? כן, מאחד. מסגן ראש העיר שמואל גרינברג שאומר כי למיטב ידיעתו התקיים דיון על דו"ח מבוקר לרשת המתנסים. גרינברג אף כיוון אותנו למועד הדיון לפני כחצי שנה. אז אכן התקיים דיון, הדו"ח המבוקר שלגביו התקיים דיון במליאה נוגע לשנת 2015!!! ומה עם שנת 2016? אנחנו כבר בסוף שנת 2017 להזכירכם.

מה גורם לחברי מועצת העיר להתעלם מהשאלה? נראה שאפילו חברי מועצת העיר מחכים כבר שהקדנציה הזו תיגמר כל מה שמתרחש או לא מתרחש לא ממש מדאיג אותם.

נושאים: דוח מבוקר משרד הפנים, עיריית בית שמש, מבקר המדינה
ראש העירייה
ראש העירייה
ראש העירייה
ראש העירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: