דו"ח מבקר העירייה נדון חצי שנה לאחר המועד

בדצמבר ביקש כהן לקיים דיון על הדו"ח, רק בחודש מאי מצא אבוטבול זמן לכך...

אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול
אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול

יו"ר ועדת הביקורת של העירייה חבר מועצת העיר אלי כהן מתח ביקורת על הטיפול בדו"ח המבקר לשנת 2015. בישיבת מליאת מועצת העיר האחרונה התקיים דיון על דו"ח המבקר לשנת 2015, חצי שנה אחרי שכהן ביקש מראש העירייה לזמן ישיבת מליאה או לשבץ את הדיון בדו"ח ועל ממצאיו. "דו"ח הביקורת לשנת 2015 נידון בהנהלה באיחור על אף שמכתבי לראש העיר כמתחייב הוגש ביום 15/12/17 עם סיום כתיבת הדו"ח ודיוני הוועדה ומחייב את כינוס המליאה עד 60 יום לאחר מכן." והוסיף הערה לעברו של ראש העירייה: " חבל מאוד כי המליאה מתכנסת 150 יום אחרי כפי שאני כותב במכתבי לראש העיר "ממצאי הדוח מדברים בעד עצמם"...והממצאים בדו"ח זה הינם משמעותיים ביותר ודורשים את תיקונם המיידי". כהן התייחס לא רק לממצאים הקשים של המבקר לעניין ההעברות הכספיות למועצה הדתית. נושא ביקורת זה זכה להתייחסות רבה במליאה ואף נדון מספר פעמים בוועדת הביקורת , על אף כול זאת ולאחר שראש העיר הודיע כי הנחה לקבוע נהלים בנושא הדברים לא בוצעו ולא הוצגו לוועד. חמור מכך וברור לכול כי המועצה הדתית שימשה כצינור להעברת כספים לביצוע פעולות שהעירייה מסיבותיה החליטה לא לבצע, המובא כאן אינו פרי הדמיון כי אם ציטוטים מדו"ח המבקר. הביקורת בדקה ומצאה כי לא הייתה התאמה בין הרישום בדוחות הכספיים של המועצה הדתית לבין מה שהעירייה רשמה בספריה' אין הנחיות ברורות בנושא שת"פ שוני באופי ההתקשרות של המחלקות השונות עם המועצה הדתית. לחלק מהעברות הכספיות למועצה הדתית לא התקיים דיון ולא התקבלה החלטה בוועדת כספים של העירייה/ חלק קטן מהכספים שהועברו למועצה הדתית לביצוע פעילות תרבות לא היו בעל אופי של פעילות תרבות תורנית".

ביקשנו התייחסות דובר העירייה ועד להעלאת הידיעה לא נתקבלה כל תגובה

נושאים: משה אבוטבול, אלי כהן, מבקר העירייה
אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול
אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול
אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול
אלי כהן עם ראש העירייה משה אבוטבול
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: