בעתירה למחוזי: עיריית בית שמש מפרה את הוראות הדין

יהא הנימוק אשר יהא לבקשת דחיית התגובה לבית המשפט, ראש העירייה חייבת לעצור או להקפיא את הפרת הדין המוצהרת בעתירה עד לקביעה הסופית של בית המשפט

בלוך
בלוך

על עיריית בית שמש להגיב לבית המשפט עד היום בעתירה שהגישה עמותת שומרי הסף. יכולה העירייה להגיש בקשת דחייה, שמן הסתם בית המשפט ייענה לה. בכל מועד הארכה שתקבל, היא תידרש לתת הסברים להתנהלותה המוגדרת בידי העותרים כ'הפרה של הדין'.

בעתירה מפרטים העותרים את החוק המבסס את טענותיהם. מישהו בעירייה, ראש העירייה או כל גורם אחר היה חייב לשים לב לתוכן כאזהרה ולהקפיד על קיומו של החוק. כנראה שקיום החוק בעיריית בית שמש תלוי ברצון או בחשק מנהלי העיר.

"על פי ההלכה המשפטית שצוינה, קמה חובה ליישם את חוות דעת היועצים המשפטיים, והימנעות מעשות כן מהווה הפרה של הדין." כותב עו"ד יוסי אור הכהן בעתירה.

כאמור, לפני חודשים אחדים ניתנה חוות דעת של עו"ד עותמאן ממחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, שבה נקבע באופן חד משמעי כי רק סגן ראש עיר כשיר לכהן כיו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה ולא כל חבר מועצה, זאת על פי סעיף 18(ה)(1) לחוק.

בחוות דעת זו הודגש כי הפרשנות המשפטית הסבירה והנכונה ביחס לסעיף 18(ה) לחוק היא שראש הרשות המקומית או אחד מסגניו בלבד, יכול לשמש כיו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה. משכך, ובהתאם לסעיף 48א(ב) לחוק, אשר קובע כי הכשירות הנדרשת מחבר נדרשת גם מממלא מקומו, המסקנה היא כי רק אחד מסגניו של ראש הרשות כשיר לשמש כממלא מקומו של ראש הרשות כיו"ר ועדת המשנה. פרשנות זו, כך צוין בחוות הדעת הנ"ל, מתיישבת הן עם מבנה סעיף 18 לחוק ונוסחו, הן עם סעיפים רבים ודומים בחוק והן עם ההיסטוריה החקיקתית.

בעתירה ביקשו העותרים להקפיא מצב, עד לקבלת הכרעה. "עד להכרעה בעתירה, ואף עד לדיון בה, צפויים להתקיים דיונים בוועדת המשנה ובוועדה המקומית, דבר שיעצים את הפגיעה בכלל הציבור באם המשיב 4 יוסיף לכהן בתפקידיו שלא כדין. השהיית המשיב 4 נדרשת אפוא גם לשם צמצום הנזק לכלל הציבור בהמשך ביצוע תפקידיו שלא כדין."

עיריית בית שמש התעלמה ומתעלמת וממשיכה להתעלם מחוות הדעת המשפטית שהונחה לפניה וקביעתה כאמור היא הפרה של הדין. מי שחרט על דגלו ואף זכה בשל כך לפרס חייב להקפיד על קלה כבחמורה, להורות מיד על העברת הסמכויות מידיו של שמעון גולדברג לידיים אחרות, לידיה שלה של ראש הרשות או של אחד מסגניה האחרים, בעירייה לא ממהרים לעצור או לפחות להקפיא את הפרת הדין כדברי העותרים עד למתן פסיקה ברורה של בית המשפט..

לא מדובר כאן בעניין טכני או קל, אלא בעניין מהותי לקיום הוראות החוק. זוהי התנהלות פרועה שאינה עומדת לזכות מי שטוען למינהל תקין וסדר . יש השפעה גדולה מאוד לכל ההחלטות המתקבלות היום בוועדת המשנה לתכנון או בוודעת הרישוי באגף ההנדסה.

רוצה להישאר מעודכן? הוריד את אפליקציית חדשות קרן אור בית שמש ותדע יותר מכל אדם אחר בעיר. החדשות שאיש לא מצנזר אותם

נושאים: בית שמש, בית משפט, שומרי הסף, עליזה בלוך
בלוך
בלוך
בלוך
בלוך
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
בעתירה למחוזי: עיריית בית שמש מפרה את הוראות הדין
המצליףנכתבה ביום שני, 10 בפברואר 2020, 02:59

אם אין אכיפה בררנית אז יוצא כמו שאמרו בזמנו על אבוטבול שאם ימשיך לסלזל בבית המשפט בעניין שלטי ההדרה הוא יחויב וישפט באופן אישי כך גם במקרה זה בית המשפט צריך לפסוק ביזוי בית המשפט ולחייב את ראש העיר על ענישה אישית ...