בית שמש תכנס לשנת 2020 בלי תקציב

המסורת השלילית מימי אבוטבול נמשכת, גם בעידן בלוך אין הצעת תקציב בהתאם להוראות החוק, הגורם כביכול תלוי בעובדה שאין ממשלה, הסיבה האמיתית שאין מועצת עיר

הצעת תקציב
הצעת תקציב

כל הסימנים מעידים שעיריית בית שמש תיכנס לשנת 2020 ללא תקציב מאושר בידי מליאת מועצת העיר. גם בשנת 2019 הובא התקציב לדיון רק בחודש אפריל, וזו הייתה שנתה הראשונה שלדר עליזה בלוך, סיבה מצדיקה את העיכוב. השנה, לא יוגש התקציב במועד מה שאומר הרעה החולה מימי אבוטבול, שבכל שתי הקדנציות שלו לא הוגש תקציב במועד.

כל ראש רשות חייב/ת על-פי חוק להגיש לממונה על המחוז מטעם משרד הפנים הצעת תקציב שאושרה על-ידי מועצת הרשות ושבנויה על-פי המבנה האחיד והמחייב שנקבע ב-1994, זאת לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת התקציב. במקרה של איחור, הרשות מקבלת אישור זמני. מה שאומר כי מתחילת ינואר 2010 תתנהל העירייה לפי תקציב 2019.

לפי טיוטת התקציב שהופצה ובינתיים נותרה על הנייר בלבד, שכן אפילו בהנהלת העיריה טרם קיימו דיון עליה, מציגה גירעון של כמעט 60 מיליון ₪. גירעון שלא יזכה לאהדה במשרד הפנים המקפיד לא לאשר תקציבים גירעוניים.

ישיבות הנהלה ומליאה לא מתוכננות עד סוף השנה היוצאת, הישיבה המתוכננת לסוף חודש זה, טרם הוכרז על קיומה, וגם אם יוכרז על קיומה, חלפו עשרת הימים בהם חייבת מזכירות העירייה להציג תקציב לפני מועצת העיר. כך שהדיון נדחה לפחות לישיבת ינואר 2020.

אם העירייה תתנהל לפי טיוטת התקציב הזו, משמע שהיא הולכת לקראת התאבדות עצמית מידיעה,. איך? הגירעון בסוף שנת 2018 עמד על 34 מיליון ₪, לא כולל כל ההתחייבויות שלא נפרעו במועד. הגירעון בשנת 2019 לא פורסם, ניתן להעריך שיעמוד עעל כמה מיליונים טובים. חיבור של כחל אלה ביחד ע הגירעון, יביא למצב של מינוי חשב מלווה או אפילו בהגזמה לקראת מחשבה של וועדה קרואה. בטוח כי בלוך אינה ממהרת לשם, ולכן תעשה מאמץ

דוחות מבקר המדינה מתארים את בעיית הפיקוח התקציבי, המקטינה את יכולת משרד הפנים להשתמש בהליך האישור התקציבי ככלי משמעותי לבקרה ולמדיניות. כדי לאשר תב"ר (תקציב בלתי-רגיל), משרד הפנים בוחן את מצבה הכספי של הרשות ושוקל האם הפעילויות שהרשות מעוניינת לבצען רצויות ואפשריות. גם כאן בעיית הפיקוח מתועדת בדוחות המבקר: אישור בדיעבד של עבודות פיתוח, היעדר מעקב שיטתי אחר הביצוע ואחר איכותו ההנדסית. בנוסף, הרשויות המקומיות מחויבות להגיש דוחות כספיים תקופתיים וכן דוח שנתי. תקציב מאושר הוא מסמך מחייב משפטית וכפוף לחוק יסודות התקציב.

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, העניק לממשלה - ובמיוחד לשרי האוצר והפנים - סמכויות פיקוח רחבות הכוללות סמכות שלא להעביר כספים מאוצר המדינה אל רשות מקומית גירעונית. סנקציות אפשריות נוספות הן: (1) מינוי חשב מלווה, שיאשר כל פעילות כספית ברשות, (2) מינוי ועדה ממונה על-ידי שר הפנים לאחר פיזור המועצה הנבחרת של הרשות; (3) הטלת חיוב אישי על נושאי משרות בכירות ברשות

נושאים: תקציב 2010
הצעת תקציב
הצעת תקציב
הצעת תקציב
הצעת תקציב
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: