אשכולות למועצות הדתיות- בית שמש עם הר חברון

המשרד לשירותי דת הולך בעקבות משרד הפנים וגם הוא מתכנן להקים אשכולות למועצות הדתיות. את בית שמש שיבץ עם הר חברון וגוש עציון, את מטה יהודה שכח בכלל

אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר
אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר

המשרד לשירותי דת מחלק את ישראל לאשכולות להתווית מתווה חדש בארגון המועצות הדתיות ברחבי הארץ שמטרתו איגום משאבים. האשכולות נבנו לפי קרבה גיאוגרפית של המועצות הדתיות בפריסה ארצית. על פי התכנית, תישמר עצמאותן של המועצות הדתיות בכל אשכול יתקיים ביניהן שיתוף פעולה, הן יאחדו כוחות ויעבדו כצוות לטובת קידום המטרות של המועצות הדתיות, בבחינת "טובים השניים מן האחד".

המועצות הדתיות בכל אשכול ייצרו שיתופי פעולה בנושאים שונים, ובין היתר, ישאפו להביא ערך מוסף בתחומים שונים כמו: איגום משאבים חומריים ומשאבי כוח אדם, בתחום התרבות התורנית, בהדרכות, בשירותים מקצועיים ועוד. בראשות כל אשכול, תעמוד מועצה דתית על פי כללים שייקבעו.

שירותי הליבה במועצות הדתיות, התחומים והשירותים השונים המנוהלים על ידי המועצות הדתיות מותאמים לצרכים העולים בכל רשות מקומית. מסיבה זו ראוי כי המועצות הדתיות המודעות לצרכים הספציפיים שבתחום אחריותן ייקבעו לעצמם את התחומים השונים שבהם הן מעוניינות לשתף פעולה עם המועצות הדתיות החברות באשכול. למשל בתחומים הבאים: איגום משאבים חומריים המועצות הדתיות החברות באשכול יגבשו ויתאמו ביניהם בהתאם להוראת הדין, את רכישותיהם הנצרכות וכך יביאו לחיסכון בעלויות מול ספקים ונותני שירותים.

שימוש בשירותים מקצועיים המועצות הדתיות ישתמשו בהתאם להוראת הדין, בשירותים מקצועיים דוגמת ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי וכדומה במשותף, שיתוף זה יאפשר גם למועצות דתיות שאינן משופעות בתקציבים ליהנות משירותים אלו בעלות נמוכה.

איגום משאבים בתחום התרבות התורנית, שיתוף, תיאום ושיתוף פעולה בעניין זה בין המועצות הדתיות )לדוגמה עריכת אירועי תרבות תורנית משותפים או הזמנת אמנים משותפת( יביאו מצד אחד לחיסכון בעלויות ומצד שני מנהלי המועצות הדתיות שייפגשו ביניהם באופן קבוע פעם בחודש יפרו אלו את אלו מהידע הייחודי שנצבר אצלם, ידונו בהנחיות, בקולות קוראים ובנהלים חדשים שיוצאים מהמשרד. בית שמש סופחה לאשכול חברון, ואתה מצויים מועצות הדתיות הבאות: גוש עציון, הר חברון, אפרת, קרית ארבע וביתר עילית. מועצה אזורית מטה יהודה אגב לא שובצה בשום אשכול, כנראה שכחה.

נציגות מול המשרד לשירותי דת ומול האשכולות האחרים המועצות הדתיות החברות באשכול ימנו מבניהם נציג מוסכם שיהיה הנציג מול המשרד לשירותי דת ומול אשכולות מועצות דתיות אחרים. המשרד לשירותי דת ייוועץ בנציג זה ככל שתידרש חוות דעת של המועצות הדתיות בנושאים שונים.

נושאים: המשרד לשירותי דת, מועצות דתיות
אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר
אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר
אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר
אם בית עלמין אפשר למה לא גם כשרות, נישואין וכל השאר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: