אחר דיון בוועדת ערר - חברת "ברכת השמש" מושכת את הערר שלה

הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון הטיל על החברה עיצום כספי בסך 4.8 מיליון ש"ח בגין גביית כספים מעשרות רוכשים בניגוד לחוק

הבניינים בשפת אמת
הבניינים בשפת אמת

לאחר דיון בוועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר דנה בערר שהגישה חברת "ברכת השמש" על החלטת ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון להטיל עליה עיצום כספי בסך 4.8 מיליון ש"ח, משכה החברה את הערר.

העיצום הכספי הוטל על החברה לאחר הליך מנהלי שבוצע בשל חשדות שהועברו לממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מפרקליטות המדינה במשרד המשפטים, כי החברה הפרה את חוק המכר. לאחר סיום ההליך המנהלי מול החברה, קבע הממונה כי החברה מכרה דירות וגבתה כספים רבים מעשרות רוכשים מבלי להבטיח את כספם על פי חוק בפרויקט ברחוב שפת אמת 8 בבית שמש.

עם סיום ההליך המנהלי נקבע כי על אף טענת החברה שלא מכרה דירות, נמצא כי אכן התקיימה מכירה בדרך של צירוף הרוכשים לעמותות. כמו כן, קבע הממונה כי החברה היא היזם האמיתי של הפרויקט ובהתאם חל על החברה חוק המכר הקובע את הדרכים בהן יש להבטיח את כספי רוכשי דירות. מאחר שהחברה לא עמדה בהוראות החוק ונקבע כי הייתה מוכרת הדירות, הוטל עליה עיצום כספי בגובה של 4.8 מיליון ש"ח.

במסגרת ההחלטה קבע הממונה כי "לא ניתן לקבל טענת המוכרת כי לא נמכרו דירות אלא רק 'זכות למגורים' בלבד שכן כלל הנסיבות מראות אחרת, לרבות אישורי החברות לפיהם הוקנו לרוכשים זכויות בדירות מסוימות, עם מחיר סופי, אשר נראה כתואם את מחירי הדירות בשוק באותה העת. נוסף על כך, פער הכוחות הגדול בין רוכש למוכר דירה, כעולה מהמסמכים שאוזכרו לעיל, יכול להביא למצב של הסכמים אשר נחתמים בין צדדים ואינם משקפים את רצונו של הרוכש ובמקביל – נוגדים את הוראות החוק. טענה הנוגעת לקבלת כספים בשווי מלא של מחיר דירה אך ללא העברה של הזכות בה לרוכש, ובכך פטורה המוכרת מכלל חובות ההגנה המוטלות עליה בחוק, אינה יכול להתקיים במקביל לחוקי המכר אשר מטרתם להגן על רוכשי דירות, גם אם זאת שיטת המוכרת המסמכים עליהם הרוכשים חתומים – מעידים אחרת. חוק המכר הינו חוק קוגנטי ובכך, לא ניתן להתנות על זכויות הרוכשים. בהתאם לכך– הח"מ דוחה טענת הגנה מרכזית זו של המוכרת".

כאמור, לאחר דיון בוועדת ערר – נמשך הערר והחלטת הממונה הינה סופית.

נושאים: וועדת הערר, משרד הבינוי השיכון, שערוריית שפת אמת, ברכת השמש
הבניינים בשפת אמת
הבניינים בשפת אמת
הבניינים בשפת אמת
הבניינים בשפת אמת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: