למה על כתפי העיר הענייה בית שמש?

האם נעלם מעיני חברי ועדת התכנון המחוזית מצבה האנתרופולוגי של העיר, מצבה הסוציואקונומי, וכיצד נעלמו מעיני חברי הוועדה מצבה החסר של מערכת החינוך בעיר, וגם האם נעלמה מידת ההשקעה לנפש בעיר בית שמש יחסית לערים מבוססות ונורמליות.

רמת בית שמש
רמת בית שמש

"הוועדה סבורה כי התכנית מהווה חוליה חשובה בתהליך התפתחותה של העיר בית שמש כעיר גדלה ומצטופפת המאפשרת איכות חיים ופתרונות דיור לתושביה תוך שמירה על השטחים הפתוחים. התכנית צפויה להוסיף יחידות רבות של מגורים בעיר והיא תואמת את תכניות המתאר הארציות והמחוזיות החלות על שטחה, ובכלל זה תמ"א 35 ותמ"מ 30/1.".

באופן כללי זו דעתה של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, הוועדה שמאשרת או שוללת מתן היתרי תכנון ובניה לתכניות בניה גרנדיוזיות, כמו זו של שכונה חדשה בת 3800 יח"ד במשכנות השמש על אדמות בית ג'מאל. הוועדה הזו כל כך להוטה לבנות, שאישרה באותה תכנית תוספת של 500 (!!!) יח"ד מבלי שהמתכנן או היזם יפתח את הפה ויבקש. היא ביוזמתה מציעה להגדיל ל-4300 יח"ד. "הוועדה סבורה כי על אף היקף יח"ד המוצע בתכנית אשר עולה בקנה מידה אחד עם מדיניות התכנון הכלל ארצית לתוספת יח"ד ולניצול יעיל של משאבי הקרקע ניתן להציע תוספת יחידות דיור על המוצע בתכנית. לפיכך קובעת הוועדה כי יוספו לתכנית 500 יחידות דיור".

אותה ועדה בה יושבים נציגי משרד השיכון, המשפטים, הבריאות, הפנים וגם נציגי עיריית בית שמש מקבלת את ההחלטה הזו בשלוות נפש. כאילו התבקשה כאן תוספת לשינוי חזית של איזה בית ברחבי העיר בית שמש.

וההחלטה למעלה אינה מנותקת מהסבר, הנה ההסבר של הוועדה: "יתרונה של התכנית בהיותה צמודת דופן למרקם העירוני הקיים והיא מהווה רצף טבעי לו, ובכך נותנת מענה ראוי לצורך הדוחק ביצירת יח"ד למגורים תוך התייחסות לצרכי הפיתוח, לעיקרון צמצום הפגיעה בסביבה ומתן מענה מלא לצרכי התושבים בכל האמור למגוון טיפוסי מגורים, תעסוקה מקומית, מסחר, שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים, תחבורה ותשתיות.

נניח ואכן היא נותנת מענה, לצורך ביצירת יח"ד נוספות, למה על כתפי העיר הענייה בית שמש? וכי נעלם מעיניהם מצבה האנתרופולוגי של העיר? וכי נעלמו מעיני חברי הוועדה המכובדים מצבה הסוציואקונומי של העיר- דירוגה ברמה של אשכול 2 עם ציפייה להיות חלק מאשכול 1 אינה אומרת כלום לכלל חברי הוועדה? ונעלמו מעיני חברי הוועדה מצבה החסר של מערכת החינוך בעיר, קרוואנים הא פיתרון זמני, אינו לעולמי עד, קרוואנים לשמש בתי תפילה הא מצב זמני אינו לעולם ועד. נעלם מעיני חברי הוועדה המלומדים מידת ההשקעה לנפש בעיר בית שמש יחסית לערים מבוססות ונורמליות. נדמה כי חברי הוועדה נלהבים יתר על המידה בהמצאות הקרקע הזמינה המצויה בסביבות העיר בית שמש.

ומעבר לכל הטיעונים למעלה, עלה במחשבתו של מישהו שם לשאול את הכלה עצמה? עם כל הכבוד למדיניות השיכון כפי שהוא מותוות על ידי מי שנכח בוועדה, מדיניות זו אינה הרצויה והנכונה עבור לפחות אותו חלק שבנה את העיר. אותו דור בונה שהופך אט אט למיעוט כיוון לתנאי חיים משופרים, כיוון לאקלים חברתי שונה, ביסס להיות חלק מהאומה המתהווה בציון, לשיר את ההמנון, להניף את הדגל, למלא את החובה הלאומית הבסיסית שירות בצה"ל, בכבוד וביקר. ומה מתרחש מול עיניו היום, מאבקים מתמשכים, מלחמות, קנאים, וחרדים משתמטים ממילוי חובה ככל אזרח בארץ.

ואותה ועדה מאשרת בניית יח"ד בגודל 45 מ"ר!! בניד עפעף קובעת כי 20% מסך כמות הדירות תיבנה בגודל מזערי, מינימלי. למה? למי? לזוגות צעירים, מיעוטי יכולת. "תמהיל יח"ד במגדלים יהיה דירות בנות 2 חדרים בגודל של עד 45 מ"ר מרבי ודירות בנות 3 חדרים בגודל של עד 65 מ"ר מרבי. זאת על מנת להוסיף לשכונה מגוון יח"ד קטנות אשר יספק גם מענה לצורך בדיור בהישג יד.". כלומר 860 יח"ד במגדלים של 24 קומות. אתם מתארים לעצמכם תמונת מצב כזו? 860 יח"ד, עם זוגות צעירים פוריים במיוחד, תוך שנתיים עד שלוש כבר צפוף להם הדירה. מה יעשו אז? יחפשו דירה גדולות יותר? לפחות לפי המוכר מסביבה אחרת תחל תכנית חדשה לשינוי והרחבה עוד בטרם יבש צבע הסיד על קירות הבתים.. לא למדו מהמתרחש כיום בעיר, שכל משפחה מתמודדת עם הקשיים ואיך?

ומה זה דירה בגודל 73 מ"ר עיקרי? עוד מספר מקביל של כ-800 יח"ד בגודל הזה, הרי זה עומס על הסביבה, על איכות החיים, על המעליות, על הפארקים שלא יקומו וכן הלאה... תפקידה ואחריותה של הועדה המחוזית לחשוב קצת רחוק מהאף. נדמה הוא שלשונם גדולה מאפם כד כדי כך שהם מתעלמים או מעדיפים להתעלם ובלבד להסכים לבקשות מעין אלו.

הוועדה אינה קובעת כמובן למי מיועדות הדירות, איזו אוכלוסיה תצטופף שם, ויש כבר מי שמזהה לפי הפרוגרמות באופן הכי ברור, איזו אוכלוסיה תתגורר במגדלים האלה. מה שאומר כי צפיפות, צפיפות ושוב צפיפות, הפעם לא בשטח, הפעם במבנים מרוכזים מאוד של משפחות בעלות צרכים מיוחדים. הוועדה 'רומזת' כי השכונה היא בסמיכות לרמת בית שמש ב ולכן כדאי להקיש מהמצב בב' לגבי השכונה החדשה. הנה בשפתה שלה: " יצוין כי התכנית מהווה המשך ישיר לשכונת רמה ב' הקיימת המאוכלסת ברובה על ידי אוכלוסייה חרדית אשר מאופיינת ברמת שימוש נמוכה ברכב פרטי. לאור הקרבה הפיזית בין

האם כך צריך להמשיך לבנות את בית שמש? האם הוועדה עם כל הכבוד לחבריה אינה מחוייבת קצת, לא הרבה, רק קצת, להביט למרחק מה יהיה מצבה של העיר בית שמש בכלל?

מי שיעיין בכתבי הוועדה יגלה עד כמה התכנית הזו חסרת מעוף, שימו לב להחלטתה לגבי תכנית החניה. " על מנת להבטיח חזית רחוב איכותית הוועדה קובעת כי במגרשי המגורים ובמגרשים לא יותרו חניות שאינן מקורות בחזית הרחוב או בקומה מפולשת בחזית הרחוב". כלומר יידרשו חניות מקורות, מתחת לבניינים. אתם רואים בעיני רוחכם חניות מנוצלות לטובת מכוניות? או שאולי מתכננים לנו כאן עיר נוספת בסגנון חפציבה תחתית.

סעיף מרגיז באישורי הוועדה הוא המרחק בין הבניינים. מגדלים, אמרנו יבנו כאן. מה המרחק בין בנין לבנין. ייקבע כי המרחק בין המבנים בתחום המגרש לא יפחת מ 6- מטר. יותר צמצום המרחק ל-4 מטר בין מרפסות בלבד במגרשים בעלי צורה גיאומטרית שאינה רגולרית באישור מהנדס העיר".

כאמור התכנית עדיין לא מושלמת והיזמים מחוייבים להגיש תכניות כמו הטמעת חוו"ד יועץ התנועה של הוועדה בתיאום עם לשכת התכנון.

לסיכום: התכנית הזו היא המשך איום על העיר בית שמש וצביונה. לא בטוח כי לכך מייחלים כלל תושביה.

נושאים: בית שמש\ משרד השיכון, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
רמת בית שמש
רמת בית שמש
רמת בית שמש
רמת בית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: