תשלומי הורים בשנה הבאה ללא שינוי

קול קורא ממשרד החינוך להרחבת תכנית השאלת ספרים

בי"ס שפות, תמונת ארכיון
בי"ס שפות, תמונת ארכיון

משרד החינוך נערך להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד. התכנית פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד. הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש והסביבה, ותרומה לקהילה.

משרד החינוך פרסם קול קורא למנהלי בתי הספר, כדי להרחיב ולהוסיף לתכנית עוד כ-500 בתי ספר מכל רחבי הארץ. בהתאם לנוהל, מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית, יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה. הורה שמתנגד, יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם מעל 40% מההורים בבית הספר מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

הסל כולל חוברות עבודה מאושרות, וכן ערכות-אביזרים ואסופות של יצירות מקור בספרות. כמו כן, התכנית כוללת רכישת ספרים דיגיטליים, בדיוק באותו האופן שבו נרכשים ספרים מודפסים. בית ספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים, במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית. לצורך יישום התכנית, משרד החינוך מעמיד עבור מנהלי בתי הספר סיוע מקצועי, באמצעות מינהלת השאלת ספרי לימוד.

יודגש שגובה התשלום, במסגרת תשלומי ההורים, הוא בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. ועדת החינוך החליטה שבשנת הלימודים הבאה לא יחול שינוי בגובה התשלום, והוא יהיה עד 280 שקל לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים, ועד 320 שקל לחטיבה עליונה.

נושאים: חינוך, תשלומי הורים, השאלת ספרים
בי"ס שפות, תמונת ארכיון
בי"ס שפות, תמונת ארכיון
בי"ס שפות, תמונת ארכיון
בי"ס שפות, תמונת ארכיון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: