תמונת מצב קודרת על השלטון המקומי בישראל- מטה יהודה ובית שמש לא שונים

הממונה על הביקורת ברשויות המקומיות טרחה, קיבצה וסיכמה דו"ח על מצב הרשויות המקומיות בארץ. שתיים, בית שמש ומטה יהודה לא ממש יוצאות טוב גם בדו"ח הזה.

שער הדוח
שער הדוח

בשבוע שעבר התבשרנו כי משרד הפנים העניק תב"ר לעיריית בית שמש בסכום של כ-7 מיליון ₪ שנוצלו להצטיידות ולשיקום מרחבים ציבוריים כמו כבישים, מדרכות וכד'. טיפה בים במה שצריכה בית שמש. בזאת חשים ומרגישים בכל יום, ההזנחה בעיר, איכות החיים בירידה, הטיפוח אם קיים, זוחל בעצלתיים. רשויות מקומיות לא מעטות כדי להתקיים נוטלות הלוואות, הלוואות מעבר נושאות ריבית. רשויות משעבדות נכסים, לעיתים עד אורך הגלות. הכל כדי לשרוד. מעטות הרשויות שמתקיימות ו ובקופתן יתרה עודפת עד כדי לבזבז. וזה ניכר במספר רשויות המנצלות את ההון כדי להשביח את השירותים שלהם. לו אמדו פעם כמות החובות ברשויות היו צריכות פעמיים ואולי שלוש תקציב מדינת ישראל כדי לסגור פערים. מה מצבה השל עירנו? תמונת מצב נייטרלית, כביכול, נכתבה בדו"ח של משרד הפנים, הממונה על הביקורת ברשויות המקומיות כינסה לתוך אוגד דוחות את כל דוחות רו"ח המבוקרים שהוגשו לה לשנת 2015 וסיכמה אותם.

מצבה של בית שמש שונה מרשויות מקומיות אחרות? לא ממש. ראו איך מסכמת הממונה על הביקורת ברשויות המקומיות הגב' עפרה ברכה.

"ממצאי הדוח מורים על כך ש- 27 רשויות מקומיות סיימו את שנת התקציב בגרעון מצטבר מהותי אשר יש בו כדי לפגוע בתפקודן. במרבית הרשויות שבקבוצה זו, הגרעון המצטבר הסתכם בסוף שנת 2015 בלמעלה מ 30%- מתקציבן השנתי ובחלק מהן אף ב- 50% ויותר מתקציבן השנתי.

בשל המצב הכספי של 71 רשויות מקומיות, משרד הפנים מינה בהן חשב מלווה וב- 6 רשויות, משרד הפנים מינה ועדה ממונה לניהול תפקידי הרשות המקומית". טוב או רע? זה חלק מתמונה קודרת הרבה היותר של השלטון המקומי. אגב גם לא בית שמש וגם לא מטה יהודה ברשימת הישובים בהם מונה חשב מלווה. כך שיש גרועות יותר...

בואו נראה מה כותבת הגב' עפרה ברכה על בית שמש. עוד דוח גנוז שאפילו נבחרי הציבור לא מכירים. למשל שימו לב לנקודה הבאה. כמה דנים קיים תאגיד מי שמש? לא מעט, לפחות 6 עד 7 שנים. מה מסקנת עפרה ברכה מדוחות הביקורת על בית שמש. "העיריה לא ערכה התאמות שוטפות עם תאגיד המים והביוב שבבעלותה, ולא הסדירה את נהלי העבודה עם התאגיד".

ובתחום הקצאת מקרקעין: העיריה לא ניהלה מעקב אחר תום תקופת חוזי ההקצאה עם גופים להם הוקצו מקרקעין ללא תמורה ולא חידשה חלק מהחוזים שפג תוקפם".

בתפקוד השוטף של ועדות העירייה המצב ממש עגום. עפרה ברכה לא פירטה את שמות הועדות, חלקן העלינו כאן, חלקם אפילו אנחנו לא הגענו לבדוק. "חלק מוועדות החובה בעיריה לא התכנסו במהלך השנה בתדירות הקבועה בחוק. תשע ועדות חובה לא התכנסו כלל במהלך שנת 2015" המצב השתנה בשנת 2016? אז לא ממש". נזכיר כי בשנת 2015 עיריית בית שמש נמצאה בתכנית התייעלות.

במטה יהודה המצב לא פחות טוב. הנה ממצא מדאיג ביותר השיכול להשפיע על כלל תושבי מטהי הודה. "ביתרות החייבים כלולים חובות מסופקים הנאמדים על ידי המועצה ב- 130, 806 אלפי ש''ח ומהווים כ 55%- מסך החייבים עבור ארנונה וחיובים אחרים לסוף השנה"

בסעיף אחר כותבת עפרה ברכה: נמצאו ליקויים ברישום תשלומים לקבלנים, אשר יש בהם כדי לפגוע בנכונות היתרותהמוצגות בספרי המועצה בחשבונם של הקבלנים. תשלומים בשטרי חוב נרשמו במועד הפירעון בפועל ולא ניתן ביטוי במועד מסירת השטרות לכך ששטרי החוב נמסרו לקבלנים. נמצאו מקרים בהם נמסרו שטרי חוב לקבלנים עוד לפני בדיקת החשבונות שהגישו, זאת בניגוד לקבוע בהסכם לפיו התשלום יבוצע לאחר 90 ימים ממועד אישור החשבון. המחאת חוב שניתנה על ידי קבלן אחד לטובת קבלן אחר לא מצאה ביטוי בספרי המועצה".

וגם: "המועצה העבירה כספים עבור ארבעה ועדים מקומיים שבתחומה לחשבונות בנק שאינם נושאים מספר ישות של ועד מקומי".

הדוחות האלה גם בבית שמש וגם במטה יהודה לא יצרו רעידת אדמה וגם לא נשמעה דרישה למיצוי הדין. אפילו לדיון במליאות המועצות זה לא בא לדיון.

נושאים: מטה יהודה, עיריית בית שמש, הממונה על הביקורת ברשויות, משרד הפנים
שער הדוח
שער הדוח
שער הדוח
שער הדוח
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: