תכנית ליצירת מסגרת תכנונית, להסדרה ורה-ארגון של השטח הבנוי בקיבוץ צרעה

בתכנית יוסדרו כל החלקות כולל ההרחבות ושטחי המסחר למסגרת אחת שתכלול 400 יח"ד בהתאם לתמ"א ועוד 70 יח"ד קטנות. התכנית הונחה בוועדה המחוזית. נעקוב.

עמק צרעה
עמק צרעה
 

לקיבוץ צרעה אושרה בשנת 1980 תכנית מפורטת מס' מי/245 שקבעה את החלוקה העקרונית של שטחי הקיבוץ לאזורי מגורים וקהילה, משק ותעשיה. במהלך השנים אושרו תכניות נוספות לשינויים במרחב הקיבוץ והמשבצת, ביניהן - תכנית לתוספת שטח מגורים מצפון-מזרח, תכניות להסדרת שטחי המשבצת, תכנית לקרית החינוך הרטוב על חשבון שטח מגורים של הקיבוץ, תכנית לפיצול שטחי תעשיה, תכנית ליערות צרעה-צלפון-ישעי ותכנית לחלוקת אזור המגורים וקביעת קווי בנין.

לאור העובדה כי חלפו שנים מאז אישור תכנית מי/245 (44 שנים ס.צ) והתכניות הנוספות שאושרו לאורך השנים עונות רק באופן חלקי על צרכי הקיבוץ, נדרשת חשיבה תכנונית כוללת לישוב, בהתחשב בשינויים שהתחוללו (ועדיין מתחוללים) במרחב העוטף אותו (תכניות מתאר ותכניות מפורטות שהתייחסו לשטחי יערות ונחלים - מי/989, תממ/30/1, תמ"א 1), מיכסת יחידות הדיור בישוב (בהתאם לתמ"א 35 על שינוייה) וכן בשינויים באורחות החיים בקיבוץ עצמו ובמדיניות רשויות התכנון.

כמו כן, לפי הנחיית הוועדה המקומית, נדרשות הבהרות לנוסח זכויות הבנייה והוראות החלות באזור המגורים, מאחר שהנוסח הקיים אינו בהיר דיו (המדובר בתכנית אשר פורסמה לאישור ברשומות בשנת 1979, בטרם קיומו של נוהל אחיד לניסוח הוראות תקנוניות בתוכנית מתאר, ולפיכך תוכנית זו מבצעת הבהרות כאמור.

התכנית מייצרת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב ל-400 יח"ד (בהתאם לתמ"א 35) בתמהיל עם צפיפות משתנה וכן 70 יח"ד קטנות, ומספקת מענה עדכני לצרכיו הכוללים לעשורים הקרובים, בשטחי הציבור והמשק, מערכת הדרכים והשטחים הפתוחים. התכנון משקף חיי קהילה רב-דורית, הטרוגנית ושיתופית, תוך שימור רוח המקום, ויצירת קישוריות רגלית טובה בין שטחי המגורים והציבור באיזון עם צרכי התנועה המוטורית, ובהתחשב בתנאים הטופוגרפיים הייחודיים לישוב והנוף הסובב.

במסגרת התכנית מוצע ציפוף בשטחי מגורים קיימים וכן תוספת של שתי שכונות מגורים בצפיפות גבוהה בצד צפון (שטח מופר) ובצד מערב אזור בו הקיבוץ נטע בעבר חרובים.

נושאים: צרעה, הרחבה, וועדה מחוזית, ארגון
עמק צרעה
עמק צרעה
עמק צרעה
עמק צרעה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: