תכנית בנין חדשה הוגשה לוועדה המחוזית- התכנית שתשבש את פני העיר בית שמש

בתכנית קביעת הוראות תכנוניות מעודכנות להקמת מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים נוספים בכל תחום העיר בית שמש, בשפה פשוטה להכפיל את שטחי הציבור.

פוטנציאל לקומה שניה
פוטנציאל לקומה שניה

מצוקת שטחים למבני ציבור בעיר? שימו לב לתכנית המהפכנית שמגישה העירייה, באמצעות ועדת התכנון המקומית לדיון בוועדה המחוזית. בכוונת העירייה להכפיל את אחוזי הבניה בכל מוסדות הציבור בעיר כך שתוכל לבנות עליהם או מתחתן או בסמוך אליהם בהתאם לשטחים. לדוגמא מעל גג גן ילדים ייבנה גן נוסף או מוסד לשימוש ציבור. מעל בית כנסת קיים ייבנה מבנה חדש, נוסף לשימוש ציבורי אחר.

הנה דברי ההסבר בתכנית שהוגשה לוועדה המחוזית. הנימוק להגשת התכנית: "השטחים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור וכן השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר, תפקידם לייצר מפגשים מכוונים או אקראיים בין קהלים שונים המתגוררים בעיר ומתמרצים פעילות עירונית שוקקת שמיטיבה עם תושביה. בעיר בית שמש לשטחים אלו חשיבות רבה במיוחד לאור תמהיל האוכלוסיה שבה והגיל החציוני הצעיר שחי בה." הבנתם את הרמז? כלומר לפתור מצוקת שטחים לציבור החרדי הפולש היום גם למתחמי האוכלוסייה החילונית, ובהמשך מסבירה התכנית: "תותר תוספת בניה בהתאם למפורט מבלי לגרוע זכויות ו/או שימושים מתכניות קודמות. במגרשים שגודלם עד 1.5 דונם זכויות הבניה המירביות יהיו 300%. במגרשים שגודלם מעל 1.5 דונם זכויות הבניה המירביות יהיו 350%."

שטחים אלו כלולים כבר כיום בתכניות שונות שנערכו לאורך השנים אך נקבעו לגביהם הוראות אשר כבר אינן רלוונטיות ואינן מתקיימות עם מדיניות התכנון העדכנית. חלקן אף יוצרות הגבלות אשר מונעות גמישות תכנונית בשלב היתר הבניה ומקשות על התכנון והביצוע הראוי לתושבים.

תכנית זו מציעה לייצר שיפור בשטחים אלו ע"י מתן גמישות תכנונית הן בתמהיל השימושים והן במסגרת השטחים העתידים להיות ממומשים בשטחים אלו. זאת, כדי להגיע לתפוקה ולניצול מיטבי של הקרקע ולתמוך בערכי התכנון העדכניים של תמרוץ הליכתיות ופעילות עירונית שוקקת הצמודה לרחוב. תכנית זו חלה על כל מרחב העיר וניתן להוציא מכוחה היתרי בניה."

האם מטרת התכנית לעקוף הסכמים קואליציוניים לא לבנות בעיר הוותיקה? כיום יש קושי לעירייה לאפשר בנייה ברחבי העיר בית שמש לטובת אוכלוסיה חרדית, בהיעדר שטחים. מה עושים? מאשרים תכנית חריגה שתשנה את מפת העיר.

עד כמה שזה חשוב, מבדיקה שלנו עולה כי לא התקיים כל דיון בנושא הזה בוועדה לבנין ערים בעיר.

התכנית שתשנה את פניה של העיר לגובה או לרוחב, נשלחה לוועדה המחוזית ללא כל שמיעת התנגדויות בעיר. מילא הציבור, מה עם נבחריו? האם לא ראוי להביא תכנית שכזו שתשפיע באופן מהותי על חיי תושבי העיר לדיון?

כאמור דיון בנושא לא התקיים בוועדה המקומית לתכנון ובניה, וגם לא בפורום אחר, בו מובאות תכניות לפני אישור לדיון, פורום הנהלת מועצת העיר.

לפי התכנית אמור להכפיל את שטחי הציבור בכל רחבי העיר. ומה עם איכות חייהם של התושבים? אם יש היום בקרבת ביתך 4-5 בתי כנסת, עכשיו מבקשים להכפיל בהנחה שכל המבנים הנוספים שיבנו יימסרו לטובת מטרה דומה. ואם יש 3 גני ילדים ייבנו עליהם עוד 3 מבנים שישמו למי? לא משנה תוכנם, ברור שיהיה עומס ניידות, ברכב או ברגל בקרבת אותם בניינים.

המעניין הוא שלצד התכנית לא הונחה תכנית אב תחבורתית, שהרי עם הכפלה של שטחי הציבור צפויים להצטופף באותו מקום גם מבקרים לא מעטים.

אכן אם התכנית תאושר, תהפוך בית שמש לעיר צפופה וחסרת איכות חיים. כאילו שהיום יש...

נושאים: ועדה מחוזית, וועדת לתכנון ובניה, בית שמש, נבחרי העירייה
פוטנציאל לקומה שניה
פוטנציאל לקומה שניה
פוטנציאל לקומה שניה
פוטנציאל לקומה שניה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: