תביעה ייצוגית נגד העירייה הסתיימה בפשרה מבלי להודות בטענות

העירייה נתבעה בתביעה ייצוגית על גבייה שלא כדין בסכום של 13,705,782 ₪ והתפשרה להשיב 1.5 מיליון לא כולל הוצאות..

בשערי משפט
בשערי משפט

התובעים בתביעה הייצוגית מתתיהו ולאה גרינפלד, בעניין שימוש במבחני הכנסה לא עדכניים לצורך מתן הנחות הארנונה נגד עיריית בית שמש הגיעו לפשרה וסיכמו כי על העירייה להשיב את גביית הארנונה ביתר בגובה סכום של 1.5 מיליון ₪ לפחות. שני הצדדים הסכימו לקבל את הפשרה מבלי שכל צד יודעה בטענות משנהו.

עניינה של התביעה היא בטענת התובעים בני הזוג גרינפלד כי העיריה גובה וגבתה ארנונה ביתר מתושבי העיר בית שמש אשר היו זכאים להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסות על פי חוק ובשיעורים המצוינים בחוק וזאת על פי טבלת ההנחות העדכנית שפורסמה בתקנות על ידי שר הפנים, ולא קיבלו את ההנחה האמורה עקב שימוש העירייה בטבלת הנחות משנת 2011

בבקשת האישור לתביעה ייצוגית נטען שהעירייה לא הייתה רשאית להתבסס על טבלת הנחות ישנה, והיה עליה להעניק הנחות בהתאם לקריטריונים הקבועים בתוספת לתקנות הרלבנטית. בהתאם לחוות דעת מומחה שצורפה לבקשת האישור לתביעה, היקף הגבייה שלא כדין עומד 13,705,782 ₪. עוד בטרם הוגשה תשובה לבקשת האישור לתביעה כתביעה ייצוגית, הוגשה "בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית". עיקרי הסדר הפשרה שמבוקש לאשרו הם תושבים אשר הגישו בקשות הנחה לשנת 2016 וזכו באחוז הנחה הנמוך מזה שהיו זוכים בו בהתאם לטבלת הקריטריונים שבתוספת לשנת 2016, יקבלו את ההפרש בין גובה ההנחה לה זכו לבין זה שהיו מקבלים בהתאם לטבלה העדכנית, וזאת – בעבור התקופה שהחל מיום 1.8.2016 ועד סוף שנת 2016. השבה זו תבוצע על ידי המשיבה באופן אוטומטי. תושבים שלא קיבלו הנחה וזכאים להנחה כאמור בהתאם לטבלה העדכנית, יהיו רשאים להגיש בקשה להנחה תוך 90 יום ממועד פרסום ההודעה על אישור הסדר הפשרה, עבור התקופה שהחל מיום 1.8.2016 ועד סוף שנת 2016.

בהסדר הפשרה נקבע כי תושבים אשר הגישו בשנים 2014-2016, בקשות להנחה ואשר היו זכאים להנחה, לו הייתה העירייה עושה שימוש בטבלת ההנחות שהתפרסמה על ידי שר הפנים בשנים הנ"ל וקיבלו הנחה בשיעור נמוך יותר עקב שימוש בטבלת הנחות משנת 2011, יקבלו תוספת להנחה שקיבלו עד כה, וזאת בשיעור 25% מסכום ההנחה הנוסף המגיע להם, בהתאם לשיעור ההנחה המקסימאלי שלפי טבלאות ההנחות העדכניות, בגין התקופה שהחל מיום 21.6.14 ועד ליום 31.12.16.

כמוכן הוחלט כי העירייה תאפשר לכל נישום (לרבות נישום שבקשתו נדחתה בעבר ולמעט התושבים להם העניקה העירייה את תוספת ההנחה מבלי הצורך להגיש בקשה חדשה כאמור בסעיף הקודם לעיל), להגיש בקשה חדשה להנחה לפי "מבחן הכנסה" בגין התקופה שמיום 21.6.14 ועד ליום 31.12.16, כאשר ההנחה תינתן בהתאם לקריטריונים בטבלאות ההנחות העדכניות ויקבלו בהתאם לבקשה חדשה שיגישו.

בית המשפט חייב את העירייה לשלם גמול לתובעים המייצגים בסך 36,000 ₪ ושכר טרחה לב"כ התובע המייצגים בסך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

על העירייה הוטלה המשימה לבדוק את חשבונות גבייה ובמידה וימצא כי גביית היתר עברה את הסכום המוערך של 1.5 מיליון, תעביר את ההפרש לידי עמותות מקומיות יוזמות פעילות חברתית מקומית.

הודעת הפשרה מצויה באתר העירייה.

נושאים: בית שמש, ארנונה, גבייה שלא כדין
בשערי משפט
בשערי משפט
בשערי משפט
בשערי משפט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: