שבעה מגרשים בהר טוב ב' בתכנית שיווק פטור ממכרז

משרד הכלכלה מקדם תכנית שיווק מגרשים, שהגדול בהם 10803 מ"ר בשיטת פטור ממכרז תוך מתן שנת חסד לקבל הטבות נוספות. כל הפרטים כאן.

מכרז משרד הכלכלה
מכרז משרד הכלכלה

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם כי ניתן להגיש בקשות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה הרטוב ב' בתב"ע 151-0179366, מי/בת/350/ו בבית שמש, למטרת הקמת או העתקת או הרחבת "מפעל בתחום ההייטק" כהגדרתו להלן, או בניית מבנה להשכרה למפעל כאמור, שתוגש על ידי גורם מטעם הרשות המקומית או על ידי יזם שישכיר את המבנה ל"צד קשור" . הודעה על כך פורסמה באתר משרד הכלכלה.

המגרש הגדול ביותר הוא בגודל 10803 מ"ר ואילו המגרש הקטן בגודל של 1814. בסה"כ מדובר בשבעה מגרשים. לכל המגרשים תב"ע מאושרת.

את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מיום 26.9.23 כלומר בעוד כחודש ימים. בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש במסגרת מקצה זה רק בקשה שמתייחסת להקמה או להרחבה או להעתקה או להשכרה עבור "מפעל בתחום הייטק". בקשות שאינן עומדות בתנאי זה לא יקלטו לבחינה ולדיון במסגרת המקצה.

וכדאי לשים לב להבהרה הבאה שיצאה ממשרד הכלכלה: "לנוכח העובדה שהממוצע השנתי של שיעור האבטלה בבית שמש לשנת 2022 ירד מתחת ל-10%, האזורים מושאי פרסום זה אינם עומדים עוד בקריטריונים הקבועים בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959 להגדרה כאזור פיתוח א'. עם זאת, בעקבות חוות דעת משפטית של המשרד שתואמה עם משרד המשפטים ורמ"י לגבי אזורים שהוצאו מהתוספת השנייה לחוק והחלה של שנה נוספת עליהם כ"שנת חסד", לפי סעיף 40ד(ג) לחוק, הוסכם כי בקשות שיוגשו למשרד ביחס לאזורים כאמור, לשם קבלת המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז לפי תקנה 25(5)(ב) לתקנות, יוכלו לידון ולהיות מאושרות על ידי המשרד עד לסוף שנת 2023. עוד סוכם, כי רמ"י תכיר באזור כנ"ל כאזור פיתוח א' ובלבד שתוגש לרמ"י בקשה מלאה להענקת זכויות במקרקעין, בהתאם להחלטות המועצה ונהלי רמ"י הרלוונטיים, עד לסוף שנה זו". על כן מוטב למעוניינים להזדרז ולהגיש בקשות כאמור עד ה-26.9.23

עליזה בלוך ראש העיר צילמה עצמה בסרטון אותו הפיצה בקרב מנהלי איזורי תעשייה ברחבי הארץ, ויש כנראה התעניינות ברכישת הקרקעות.

נושאים: הייטק, מכרז קרקעות, הר טוב ב, בית שמש
מכרז משרד הכלכלה
מכרז משרד הכלכלה
מכרז משרד הכלכלה
מכרז משרד הכלכלה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: