ראש עיר ברוטציה לא על דעת אגודת ישראל

יש עוד סיכוי לקיים בחירות בבית שמש ב-2029, המתנגדת היא סיעת אגודת ישראל שותפה בקואליציה החרדית, שהדגישה בהסכם כי ההסכמה בין ש"ס לדגל לא על דעתה.

הספירה לאחור
הספירה לאחור

זוכרים את הסכם הרוטציה לגבי הבחירות הבאות בעיר? הנה תזכורת ממנו: "אנו החתומים מטה מודיעים בזאת כי ההסכם שנחתם בין סיעת ש"ס לרב גרינברג בו סוכם כי ש"ס תתמוך בהנ"ל לראשות העיר בית שמש בתאריך ל אדר תשפ"ד. בבחירות הבאות לראשות העיר בית שמש תתמוך סיעת דגל התורה במועמדה של ש"ס לראשות העיר כמופיע בהסכם הקואליציוני סעיף י"ט. על דעתנו ואנו סומכים את ידינו על הסכם זה וערבים לקיומו". החותמים על המסמך, רבנים חשובים כמו הרב אלימלך קורפלד, הרב אליעזר הכהן מאירוביץ ועוד.

ההסכם עורר רעש גדול, מה ערך לבחירות בעתיד אם כבר הכול נקבע בהסכם.

אז שימו לב להפתעה, יש מפלגה שממש לא מקבלת את הסעיף הזה ואפילו הבהירה אותו בהסכם הקואליציוני עם שמואל גרינברג עצמו.

אגודת ישראל בהסכם החתום עם דגל מבהירה חד וחלק. "מוסכם על הצדדים, שהסכם זה הינו לקדנציה זו בלבד. צד ב' (אגודת ישראל צ.ס) אינו מחוייב להסכמים שסיעות אחרות חתמו על רוטציה לקדנציה הבאה לראשות העיר"." הכי ברור. הסכם ש"ס וגרינברג אינו מחייב את אגודת ישראל.

ואגודת ישראל אינה היחידה שדוחה בכתב את הסכם הרוטציה, גם סיעת דרך לא הזכירה בכלל את הסכם הרוטציה. ועוד סיעה שלא התייחסה כלל לאפשרות כזו, היא סיעת שלומי אמונים. ההסכם של שלומי אמונים עם דגל נחתם ע"י גפני ופרוש ובהסכם החתום ביניהם לא הוזכרה האפשרות הזו.

גם ראש העיר הנבחר גרינברג התבטא בתשובה לשאלת כתב y-net אם העסקה בין דגל התורה לש"ס תקוים, אתה תהיה בתפקיד רק לחמש שנים. כמה כבר תספיק לעשות . תשובתו: "אני חושב שאם אני אהיה טוב, ואקדם את כל הדברים האלה, כולם ירצו שאשאר בתפקיד גם הלאה"..

נושאים: אגודת ישראל, דגל התורה, גרינברג, אלמליח
הספירה לאחור
הספירה לאחור
הספירה לאחור
הספירה לאחור
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: