עולים שלב: הפחים הכתומים מגיעים

בית שמש עולה לליגת המיחזור ומצטרפת לערים בארץ המבקשות לקדם איכות הסביבה. מושלם? עדיין לא... קראו

אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי
אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי

חוק האריזות מחייב את האחראים לפינוי פסולת בישראל, ביניהם הרשויות המקומיות, לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות וזאת החל מיום 1.3.2011.

בית שמש מצטרפת היום לרשויות רבות 'המפנקות' את רחובותיהם בשורה של פחים למיחזור. יהיו פחים רגילים ירוקים לפינוי סולת רגילה, יהיו פחים כחולים לאיסוף נייר, יהיו פחים כתומים שהיום החלה אספקתם ברחבי העיר לאיסוף קרטונים ואריזות, ויהיו גם תאי איכסון לטקסטיל. בנוסף לכל אלה קיימים כבר אותם כלובי ענק לריכוז קרטונים ואריזות גדולות. ז כמה בסה"כ? 5 סוגי מיכלים וכלובים יהיו מפוזרים ברחבי העיר. איך זה ישפיע על המראה העירוני? תארו לעצמכם.

בכל מקרה היום החלה חברת תמיר להפיץ ת הפחים הכתומים, 650 כאלה צריכים להיות מפוזרים ברחבי בית שמש. וחברת תמיר היא רק אחת מהזכייניות (כתומים) לכל פח או כלוב יש זכיין אחר, כך שעיריית בית שמש צריכה להתנהל מול 5 זכיינים כמספר המוקדים לאיסוף. רעיון טוב? מסורבל? שוב תחליטו בעצמכם.

הסכם הנחה או הפעלה נחתם עם המשרד להגנת הסביבה הנותנת חסות לכל הפרויקטים, כאשר לרשויות המקומיות יש אחריות על תפעול הפרויקט. אם החוק לא יקוים, המשרד להגנת הסביבה יפנה תחילה לרשויות המקומיות. הסכם זה עבר בוועדת המכרזים ובמפתיע לא הובא לאישור מליאת מועצת העיר. עירייה שמביאה לאישור יועץ בשקל, אינה מביאה הסכם שיש בו גם דיני אדם. ולמה דיני אדם?

זוכרים את מקרה הילדה שקרס עליה כלוב בקבוקים שלא היה מקובע. לפחות נושא זה עלה בכל הישיבות שהעירייה קיימה מול הזכייניות.

ומדוע חשוב דיון במליאה? סביר להניח כי הנושא יטריד מנוחתם של חברי מועצה פעילים או דואגים שיבקשו לקבל הסברים על כל הפרטים. למשל ימי איסוף כל פח ופח. תיאום ימי האיסוף, שאחת החברות לא תעבוד ביום שחברתה אוספת את הפחים, לצמצם 'פקקות' מיותרים ברחבי העיר. ביטוח בתוקף וכד'.

אחד מחברי המועצה (שלמה ברילנט) כבר ביקש למצוא פטנט עוקף לביטול חיישנים בפחי המחזור, או לחליפין הדבקת מדבקה על הפחים המזהירים מפני חילול שבת. נקודה נוספת שבבית שמש נפוצה היא הדבקת מודעות על הפחים האלה, מופיעי צדיקים ושיעורי תורה למיניהם כולל תופרות או צבעים מחפשים עבודה לפסח, רצוי שידעו שהמדביק מודעות על הפחים האלה ייקנס. אז מה גובה הקנס? מי יכול לאכוף אותו...

זה מהותו של כל דיון מעבר לרצון לתת תהודה מכסימלית למבצע המחזור בעיר.

נושאים: המשרד להגנת הסביבה, בית שמש, ת.מ.י.ר
אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי
אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי
אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי
אחד הפחים ברח' ז'בוטינסקי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: