כינוס שני לוועדת הביקורת בעניין ההסעים

הפרשי הסיוע ממשרד החינוך למימון ההסעים קטנו, למרות אזהרות המבקר, המשיכה העירייה באותו 'כשל חמור בהכנת בסיס הנתונים הדרוש לארגון ותכנון ההסעות'

אלי כהן
אלי כהן

רק חמש שנים חלפו מאז קיים מבקר העירייה ביקורת בנושא מערך הסעות באגף החינוך. הביקורת בחנה אז את מערך הסעות תלמידים בין השנים 2007-2010 חמש שנים חלפו מאז וכבר נדרש אותו מבקר לערוך ביקורת חוזרת. הפעם הוטלה עליו המשימה ע"י יו"ר ועדת הביקורת אלי כהן בעקבות חשיפות 'קרן אור' על ההתנהלות וההוצאות הגבוהות.

מה קרה בין אז להיום? אותו מבקר נמצא כל הזמן באותו מקום. באם יש טענות היום כיצד זה אותה עירייה לא עמדה על תיקון הערותיו והארותיו באותו דו"ח מבקר. אחד הסעיפים באותה ביקורת היה: הגברת הבקרה על ההוצאות עבור הסעות תלמידים ומיצוי הכנסות העירייה ממשרד החינוך. מבקר העירייה שערך את הדוח ההוא הוא לא אחר מאשר יעקב דהן.

"משרד החינוך קבע כללים והנחיות להסעת תלמידים ומשתתף במימון הסעות על פי תבחינים שנקבעו. ההסעות מתבצעות באמצעות חברות הסעה ובאמצעות התחבורה הציבורית." אז מה קרה בין אותו דו"ח להיום ששוב וועדת הביקורת מתכנסת בפעם השנייה כדי לבקר מחדש את מערך ההיסעים? "

יו"ר ועדת הביקורת שנזעק לעניין עוד כשהוא שוהה בחו"ל במסגרת תפקידו, הבטיח אז לכשישוב יכנס את וועדת הביקורת. עתה נודע כי אלי כהן כינס את הוועדה כבר פעמיים, ואל הוועדה הוזמנו הנוגעים בעניין ההיסעים למסור עדויות ונתונים הכינוס האחרון היה ביום ג' שעבר ובו הופיע גם חבר מועצת העיר ריצ'רד פרס. "הוועדה הגישה רשימת שאלות ודרשה התייחסויות וקבלת חומרים בנושא".

בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2011 כותב יעקב דהן: "משרד החינוך משתתף בהוצאות עיריית בית שמש עבור הסעות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בשיעור 80% מן העלות המאושרת. המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידים בחינוך המיוחד לגילאי 0-12 על פי החלטת ועדת השמה, ערר או ועדת שיבוץ. משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות אלא משתתף במימונן בלבד, כאשר ההתחשבנות עם הרשויות במקומיות הינה לפי שנת לימודים." ההיסעים בשנה"ל הקודמת עמדו על סכומים חסרי תקדים, ומשרד החינוך לא מתכוון לממן את כל העלויות אלא לממן חלק מזערי בלבד מאותה עלות. מה שיוצר חור תקציבי ענק בקופת העירייה. ההפרשים בין ההוצאות בשנה הקודמת לשנת תשע"ז עמדו על סכומים המתקרבים לכדי 16מיליון ש"ח!!!

באותו דו"ח ביקורת חושף המבקר את העלויות למימון ההיסעים ואת שיעורי התמיכה ממשרד החינוך. בשנה האחרונה הפער הזה עומד על עשרות אחוזים פחות משיעורי התמיכה ממשרד החינוך, זאת למרות שהועסק יועץ היסעים שבין שאר תפקידו היה גביית דמי השתתפות אמיתיים להיסעים.

הביקורת מצאה כי קיים כשל חמורבהכנת בסיס הנתונים הדרוש לארגון ותכנון ההסעות בזמן, הנובע מחוסר כ"א במחלקת החינוך המיוחד ומאי הסדרת נהלים פנימיים מתאימים המגדירים את התהליכים הדרושים, יעדים, עמידה בלוחות זמנים ואת תפקידי ויחסי הגומלין בין מחלקת החינוך המיוחד לבין מדור היסעים". האם אותו כשל חמור חוזר על עצמו? ובעיקר מי נוטל את האחריות? האם הכשל ייעצר אצל הש. ג, (היועץ להיסעים) או אולי יגיע לדרגים גבוהים.

אין ספק עומדת בפני וועדת הביקורת משוכה גבוהה נוספת, ולאחר הצלחתה בבדיקת התנהלות הכספים מול המועצה הדתית (עוד חשיפה של קרן אור) מסוגלת הוועדה לחקירת הנושא ולהגיע אל מי התהום במטרה לנקותם עד כדי צלילות לשתיה.

נושאים: היסעים, בית שמש, משרד החינוך, מבקר העירייה
אלי כהן
אלי כהן
אלי כהן
אלי כהן
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: